Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

ASSESS

Assessment of Knowledge in Educational Systems

Kunskapsmätningar inom utbildningssystem - forskarskola för lärarutbildare

År 2020 startar Forskarskolan Kunskapsmätningar inom utbildningssystem (eng. akronym ASSESS), ett samarbete mellan tre lärosäten; Göteborg, Uppsala och Stockholms universitet kring en forskarskola för lärarutbildare och blivande lärarutbildare.

ASSESS syfte är att stärka forskningskompetens och utbildningsvetenskaplig forskning inom bedömningsområdet inom lärarutbildningarna. Bedömning är ett brett fält och inbegriper såväl kunskaper om olika ämneskunskaper som hur man observerar, bedömer och mäter desamma. Inom bedömningsområdet är kunskapsmätningar en central del som handlar om bedömning och utvärdering av kunskaper och färdigheter.

Forskarskolan fokuserar på att utveckla kvantitativ forskningskompetens för kritisk granskning och fördjupade analyser av nationella och internationella kunskapsmätningar. En målsättning är att bättre utnyttja befintliga kunskapsmätningar och utvärderingar för angelägna utbildningsvetenskapliga frågeställningar.