Göteborgs universitet
Länkstig

Ansökan till Yrkeslärarprogrammet: steg för steg

För att kunna antas till Yrkeslärarprogrammet måste du styrka Grundläggande behörighet samt Särskild behörighet kopplad till yrkesämne. Här har vi samlat all information du behöver!

Ansökan i tre steg

För att din ansökan ska vara komplett måste du gå igenom samtliga tre steg innan ansökan stänger (15 oktober för ansökan till vårtermin, 15 april för ansökan till hösttermin).

Du kan redan från och med 10 januari påbörja valideringsprocessen i ValiWeb för ansökan till hösten 2022.

1. Ansök via Antagning.se
2. Styrk Grundläggande behörighet – Antagning.se
3. Styrk Särskild behörighet – ValiWeb

Om du inte gjort alla tre steg inom utsatt tid betraktas din ansökan som ofullständig och behandlas inte. 

Vad är grundläggande behörighet?

Grundläggande behörighet för studier på grundnivå kan du få på olika sätt. Det vanligaste sättet är genom en avslutad utbildning på gymnasienivå. Mer information om grundläggande behörighet finns på antagning.se.

Grundläggande behörighet på antagning.se

Du ska styrka grundläggande behörighet enligt de datum som anges på antagning.se.

Viktiga datum på antagning.se

Vad är särskild behörighet?

Särskild behörighet till yrkeslärarprogrammet består av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för de ämnen du vill undervisa i. För att styrka dessa måste du göra en så kallad validering. Det är Universitets- och högskolerådet som bestämmer kunskapskriterier för undervisningsämnen. Du kan läsa mer om vilken typ av kunskap och erfarenhet som krävs på UHR’s hemsida. Där kan du också läsa om vilka yrkesämnen som finns.

Särskilda behörighetskrav för yrkeslärare på uhr.se

Varför validering? 

Utbildningen till Yrkeslärare är endast 90 högskolepoäng och kretsar kring att berika dig med pedagogiska kunskaper. Du får ingen undervisning i de yrkesämnen du ska undervisa inom, dessa kunskaper ska du ha fått genom ditt yrkesliv. Därför behöver du synliggöra och styrka att du har dessa kunskaper genom en validering innan du kan påbörja utbildningen. Den validering du genomför används både för antagning och examen, vilket kommande lärarlegitimation bygger på. Därför är det viktigt att du lägger ned tid och kraft på att din ansökan blir så bra som möjligt!

Hur styrker jag särskild behörighet?

Du styrker din särskilda behörighet genom att kartlägga dina kunskaper och yrkeserfarenhet hos ValiWeb. Allt du åberopar som bevis för dina yrkeskunskaper ska dokumenteras hos ValiWeb, det vill säga såväl arbetslivserfarenhet som studieintyg. Handläggarna på ValiWeb har inte tillgång till studiesystemet Ladok eller dokument du laddar upp på antagning.se.

Förutom att beskriva med egna ord utförligt vad du har för kunskaper och erfarenheter måste du styrka dessa med intyg. Intygen ska vara ValiWeb till handa senast sista dag för ansökan och ska skickas per post. Tänk därför på att skicka dem i god tid! Även din digitala kartläggning ska vara färdigställd när ansökan stänger. Du kan inte komplettera din ansökan i efterhand. De datum som anges på antagning.se gällande sista kompletteringsdag gäller alltså inte hos ValiWeb för att styrka särskild behörighet. 

På ValiWeb finns handläggare som stöttar dig genom din kartläggning. På ValiWebs hemsida finns filmer och information som tar dig igenom kartläggningen steg för steg.

När du är klar med din kartläggning av din yrkeslivserfarenhet skickas den till en branschexpert, som gör en bedömning av om den kan anses tillräcklig för att motsvara UHR’s kunskapskriterier. Utlåtandet blir ett underlag för oss som universitet som sedan beslutar om din särskilda behörighet.

Tips! Valideringen av yrkeskunskaper tar tid, så börja din kartläggning så tidigt som möjligt! ValiWeb öppnar möjligheten till kartläggningen innan ansökan öppnar på antagning.se.

Länk till ValiWeb 

När får jag svar?

Du får svar på resultatet av din kartläggning i ditt antagningsbesked. Där står det vilka yrkesämnen vi anser dig uppfylla kunskapskriterierna i. Datum för antagningsbesked hittar du på antagning.se

Viktiga datum på antagning.se

Särskild behörighet påverkar inriktningen på din utbildning

De yrkesämnen du bedöms behörig i påverkar vart du blir placerad för Verksamhetsförlagd utbildning. De kommer även stå med i ditt examensbevis och utgöra de ämnen som Skolverket utfärdar lärarlegitimation på.

Lägg därför tid på att göra en bra, och bred, kartläggning av dina yrkeskunskaper vid ansökan! Göteborgs universitet godkänner bara validering av yrkeskunskaper hos ValiWeb i anknytning till ansökan till programmet. Antagna studenter som vill utöka sin behörighet kan ansöka om detta hos Skolverket efter att de avlagt examen.

Ansök om att utöka legitimation med fler behörigheter på Skolverket.se

Validering är giltig i två år

Ett beslut om särskild behörighet är giltigt i två år, oavsett vilket lärosäte som fattat beslutet. Om du inte får plats på programmet eller väljer att tacka nej till din plats i en antagningsomgång, behöver du alltså inte göra om valideringen om du söker igen inom två år. Vill du däremot utöka behörigheten eller få ett ämne omprövat där du samlat på dig mer yrkeserfarenhet måste du däremot göra en ny validering i dessa ämnen. Du måste även kontrollera så att de ämnen du antagits mot fortfarande är aktuella – se nedan.

ValiWeb eller Valda?

Göteborgs universitet och en del andra lärosäten anlitar ValiWeb för kartläggning av yrkeskunskaper. Några andra lärosäten använder istället systemet Valda. Du gör kartläggningen i det system som lärosätet du söker i första hand använder. Oavsett i vilket av systemen du gjort din kartläggning är en godkänd validering giltig i två år.  

Tänk på

  • Ämnen som ingår i gymnasieutbildningen ändras! Likaså kan UHRs kunskapskriterier justeras. När dina yrkeserfarenheter valideras kan det hända att de ämnen du antogs på inte längre finns när du är klar med utbildningen. När du tagit din examen har du möjlighet att söka om utökad behörighet hos Skolverket.
  • Vi rekommenderar dig som har en äldre validering att stämma av så att de ämnen som ingår i din särskilda behörighet fortsatt finns kvar när du söker igen. På UHR’s hemsida hittar du aktuell information om yrkesämnen.
  • Vi rekommenderar sökande med smal ämnesbehörighet att kontakta studievägledare för att planera sin väg till läraryrket. Smal ämnesbehörighet i endast ett litet ämne kan leda till svårigheter vid VFU-placering eller att ämnesbehörigheten faller bort vid revidering av ämnen. 
  • Du måste ha kunskaper som bygger på erfarenhet inom arbetslivet för att du ska få behörighet att undervisa i yrkesämnen. Du behöver också behärska hela yrkesbredden för det ämne du vill undervisa i. Bara studier räcker oftast inte för att få de relevanta yrkeskunskaperna. Normalt räknas heller inte yrkeskunskaper som grundar sig på att du undervisat i ämnet.

Tycker du att vi fattat fel beslut?

Om du tycker att vårt beslut om din särskilda behörighet är felaktigt har du möjlighet att överklaga beslutet. Överklagandet ska ha kommit in till Antagningen inom tre veckor efter att du har tagit del av ditt antagningsbesked.

Läs mer om att överklaga på antagning.se

Material från Informationsträff 24 februari 2021

Powerpoint informationsträff 210224 (PDF)