Göteborgs universitet
Bild
studenter vid entré
Foto: Johan Wingborg

Alumn vid IPS

Har du studerat till pedagog, yrkeslärare eller kanske ett masterprogram på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet? Då är du så kallad alumn och därmed välkommen till de nätverk som byggs upp här.

Nätverket är viktigt för dig

Under studietiden knyts ofta kontakter med kurskamrater och lärare som är viktiga för framtiden. Genom alumnnätverket kan du behålla och bredda dina sociala och professionella kontakter. Du kan också få senaste nytt om forskning, utbildning och kompetensutveckling via nyhetsbrev. Nyckeln till nätverket är alumndatabasen som är gemensam för hela universitetet, oavsett vad du har läst.

Läs mer om alumnverksamheten och hur du anmäler dig.

Du är viktig

Med hjälp av dig som alumn kan vi utveckla våra utbildningar och stärka kopplingen med omvärlden. Du är en viktig länk till arbetslivet som kan leda till examensarbeten, praktikplatser och studiebesök för dagens studenter. Samtidigt stödjer du oss i rekryteringen av nya studenter när vi vet mer om ditt yrkesliv. Bättre ambassadör kan vi inte ha!