Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Policy, kvalitet och barns lärande

Kollegiet består av seniora och juniora forskare och lärarutbildare. Intresset inom denna grupp riktar sig mot pedagogisk forskning innefattande policy- och kvalitetsfrågor relaterade till barns lärande, utifrån ett holistiskt perspektiv där strukturella frågor, processer, innehåll och resultat integreras.

Policy innefattar de villkor som skapas på en makronivå i form av reformer riktade till barn och familjer; styrdokument som läroplaner och lagtexter till förskola, skola och fritidshem. Kvalitet omfattar villkor som skapas för barns välmående, lärande och utveckling rörande barns uppväxtvillkor med specifikt fokus på familj och institutioner. Intresset riktar sig mot såväl strukturella frågor i barns miljö som processer i termer av interaktion, kommunikation och förhållningssätt samt innehållsfrågor som bland annat multietnicitet, språk, teknik, naturvetenskap, matematik, genus och professionsfrågor. Barns lärande innefattar barns välmående och hälsa, möjligheter till lek, delaktighet, inflytande och agentskap där barn kan göra sina röster hörda inom olika områden.

Gruppen har etablerade forskningssamarbeten och nätverk såväl nationellt och internationellt. Kontinuerligt inbjuder gruppen till seminarier runt intressanta innehåll som kan inspirera, fördjupa kunskap och bidra till att nya kontakter knyts inom fältet.

PQL-kollegiets erbjuder öppna seminarier för forskare, doktorander, lärarutbildare och andra med intresse för policy och kvalitetsfrågor relaterat till barns och ungas lärande.

Seminarier våren 2021

Bilden av barn och förskola i media ur ett etiskt perspektiv
25 februari, kl 15-17

Hur kan vi förstå barns perspektiv?
15 april, kl 15-17

Seminarierna är öppna för alla intresserade. Ingen föranmälan krävs.