Göteborgs universitet
Länkstig

Nationell forskarskola i samtida utmaningar för barnpedagogisk verksamhet (ReCEC)

Forskarskolan tar sin utgångspunkt i att förskola, förskoleklass och grundskolans första år (d v s pedagogisk verksamhet för barn 0-8/10 år som på engelska benämns Early Childhood Education and Care, ECEC) är viktiga institutioner för att främja den växande generationens lärande, utveckling och deltagande i kulturella praktiker.

Forskarskolans tematiker

Särskilt tre aktuella utmaningar för barnpedagogiska miljöer betonas:

(i) att många barn som idag deltar i dessa verksamheter inte talar majoritetsspråket,
(ii) ett politiskt tryck att göra förskolan mer inriktad på vad som ibland benämns akademiskt lärande och det potentiella hot detta innebär mot framförallt förskolans tradition av att vara lek- och temabaserad, och
(iii) att många barn idag kommer till förskola och skola med en mängd erfarenheter från digitala världar.

Hur de barnpedagogiska institutionerna svarar på dessa utmaningar utgör det centrala forskningsintresset för forskarskolans verksamhet.

Ramar och förutsättningar

Forskarskolan erbjuder en högkvalitativ forskarutbildning inom dessa, till stor del överlappande, forskningsfält. Doktoranderna kommer att bedriva forskning och läsa forskarutbildningskurser vid universitetet/högskola 50 % av tiden och arbeta i verksamhet med yngre barn 50 % av tiden under fyra år, vilket resulterar i en licentiatexamen. Det område som på engelska benämns Early Childhood Education and Care (ECEC) omfattar vanligtvis pedagogiska verksamheter för barn upp till 8 (ibland 10) år. För svenska förhållanden omfattar detta således förskolan, förskoleklassen och de första åren av grundskolan.

Syfte och samverkan

Syftet med forskarskolan är att utveckla doktorandernas förmåga att bedriva empiriskt, teoretiskt, metodologiskt och etiskt god forskning och att bedriva utvecklingsarbete i pedagogiska institutioner för yngre barn.

Kontakta oss

Högskolan Kristianstad

Andreas Redfors
E-post: andreas.redfors@hkr.se
Tel: 044-2503421

Mälardalens högskola
Anette Sandberg
E-post: anette.sandberg@mdh.se
Tel: 021-101404

Göteborgs universitet
Niklas Pramling
E-post: niklas.pramling@ped.gu.se
Tel: 031-7862563