Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

ELLA - Early Literacy Learning and Awareness

ELLA är ett initiativ till att samla seniora och juniora forskare, lärarutbildare samt språk- läs och skrivutvecklare med särskilt intresse för barns tidiga skriv- och läslärande.

Syftet med kollegiet är att uppmärksamma forskning och samverkan både inom Göteborgs universitet och utanför, nationell och internationell, för att fördjupa vårt kunnande om yngre barns skriftspråkslärande och få nya intryck och inspiration att bedriva vetenskap i såväl förskollärarutbildning som forskning. Förskolan och förskoleklassen är en given arena för läsande och skrivande för de yngsta barnen och en didaktisk inriktning, på vetenskaplig grund, är därför ett givet innehåll.

ELLA erbjuder öppna seminarierna för forskare, lärarutbildare och andra med intresse för yngre barns tidiga skriv- och läslärande.