Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Barn- och barndomssociologiska kollegiet

Barn- och barndomssociologiska kollegiet är en mötesplats och ett forum för diskussioner om barn och barndom i och utanför samhällets utbildningsinstitutioner. Intresseområdet handlar om barns och ungas (6-12 år) livsvärldar och vardagsliv, barns och ungas utveckling, lärande och uppväxtvillkor. Speciellt fokuseras barn och barndom i relation till förskoleklassens och fritidshemmets pedagogiska innehåll och organisering, vilket är relevanta kunskapsområden för forskning, lärarutbildning och lärarprofession.