Göteborgs universitet
Bild
Pedagogen hus B.
Länkstig

Avslutningskonferens för forskarskolan ReCEC

Välkomna till avslutningskonferens för den av Vetenskapsrådet finansierade forskarskolan i samtida utmaningar för barnpedagogisk verksamhet (National research school on contemporary challenges to early childhood education and care, ReCEC).

Datum och tid: 4 maj 2023, kl 08:15-16:00

Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15, lokal: BE 015 (entréplan)

Konferensen är kostnadsfri och ingen anmälan krävs! Lunch ingår ej men det finns ett stort utbud av restauranger och caféer i närområdet.

Program

08:15 Inledning
Niklas Pramling
08:30 Undervisning i förskolan - en mångfacetterad helhet. Jenny Henriksson
09:30 Rast
10:00

Uppmärksamhet för bedömning - att följa varje barns lärprocesser för en likvärdig utbildning i förskolan.
Monica Ehrström

11:00 Teknikundervisning i förskolan- olika dimensioner av teknikens natur som framträder i teknikaktiviteter. 
Sara Eliasson
12:00 Lunch (ingår ej)
13:00 Förskollärare i en digital praktik. Rhizomatiska sammanflätningar, dilemman och händelser .
Tove Del Gaiso
14:00 ”Det blir ju en form av undervisning nästan allt man gör, det beror på hur man lägger fram det…” Några förskollärares uppfattningar om undervisning relaterad till digitala tekniker i förskolan.
Olga Boksjö
15:00 Rast
15:30 Avslutande diskussion
Medverkande: Marie Hansson, Jonna Runheimer, Anette Sandberg och Andreas Redfors