Göteborgs universitet

Om oss

Partiforskningsprogrammet är ett nätverk av forskare som intresserar sig särskilt för politiska partier, partisystem och opinionsbildning. Huvuddelen är verksamma som lärare och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen.