Göteborgs universitet
Länkstig

Forskningsagenda

Till skillnad från Valforskningsprogrammet som sedan slutet av 1950-talet bedriver forskning om val, väljare och den svenska representativa demokratins tillstånd fokuserar Partiforskningsprogrammet på partierna – både som aktörer i det politiska systemet och organisationer i sig själva.

Definition av partier

En definition av politiska partier är att de är grupperingar som under en viss etikett ställer upp kandidater i allmänna val. Men i allmänhet är de politiska partiernas roll mycket större än så, de bär i grund och botten upp det demokratiska systemet och de är också centrala även i de system som knappast kan kallas för demokratier.

Forskningsfrågor

Politiska partier har ett inre liv, de samverkar med varandra, de rör sig på väljarnas nivå och utövar beslutsmakt, de formulerar politiska agendor, reformer, förslag och ideologier och partierna bär fram samhällets grundläggande politiska konflikter till ett avgörande. Men partier förändras, anpassar sig och drivkrafterna växlar. Partiforskningsprogrammet intresserar sig för såväl normativa som empiriska frågor om partiernas plats i det politiska systemet men också för partiernas interna liv, utveckling och historia.