Till sidans topp

Sidansvarig: Växeln
Sidan uppdaterades: 2018-11-25 19:37

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Harald Bentz Høgseth - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Harald Bentz Høgseth

Professor

Harald Bentz Høgseth
Professor
harald.hogseth@conservation.gu.se
031-786 9346
0766-229346

Postadress: Box 130, 40530 Göteborg
Besöksadress: Guldhedsgatan 5a , 41320 Göteborg


Institutionen för kulturvård (Mer information)
Box 130
405 30 Göteborg
www.conservation.gu.se
conservation@conservation.gu.se
Fax: 031-786 4703
Besöksadress: Guldhedsgatan 5a , 413 20 Göteborg

Om Harald Bentz Høgseth

Jeg er tilsatt som professor i kulturvård, med innretting mot håndverksvitenskap ved institusjonen for Kulturvård, Universitetet i Göteborg. Her skjer profesjonsforberedende utdanning og forskning for kulturminneforvaltningen.

Instituttet er delt inn i 5 studieprogrammer som alle driver utdanning på bachelor, master og PhD-nivå (http://conservation.gu.se/). I Mariestad er det to studieprogrammer. Begge fokuserer på kulturminnevern innrettet mot håndverksvitenskap innen trädgårdens- og landskapsvårdens kulturarv og det antikvariske byggeriets kulturarv. I fokus står møtet mellom immateriell og materiell kulturarv. I Göteborg er det tre studieprogrammer. Den første er for bebyggelseantikvarier (bygningsantikvarer), den andre konservatorer og den tredje for ledere innen sløyd- og kulturhåndverk. Håndverkslaboratoriet er et frittstående prosjektbasert lærings- og forskningslaboratorium som særlig fokuserer på håndverksvitenskap innrettet mot kulturarv, men som i tillegg skal binde studieprogrammene tverrfaglig sammen (http://conservation.gu.se/hantverkslaboratoriet)

Kulturminneforvaltning krever både bred og spisset kompetanse innen fagfelt med særegne og kryssende praksiser innen naturvitenskap, humaniora og samfunnsvitenskap. Men forvaltningen av kulturarven krever også spesiell kompetanse innen diagnose- og tilstandsvurdering, dokumentasjon, utøving, metodeutvikling, tolkning og analyse. I min sammenheng er dette særlig relatert til kulturminnevern innrettet mot håndverksvitenskap.

Institusjonens forskningsinnsats foregår innen kulturminneforvaltningens ulike fagområder og omfatter så vel materiell kulturarv som immateriell kulturarv. Forskningsfeltet omfatter også kulturarvens betydning, og samfunnets evne til å ivareta og se denne som resurs i ett samfunn med store teknologiske og samfunnsmessige endringer.
Instituttets virksomhet forutsetter et tverrfaglig samarbeid mellom institusjonens ulike faglige sektorer, men også et samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer. Etter ønske fra sentrale og regionale myndigheter, institutter og organisasjoner har en håndverksvitenskaplig profesjon med utgangspunkt i håndverk vokst fram. I dette arbeidet står samarbeids-plattformen «Håndverkslaboratoriet» sentralt. Håndverkslaboratoriets formål er gjennom praktisk prosjektarbeid innen antikvarisk håndverk å utvikle metoder og kunnskap i møtet mellom det immaterielle og den materielle kulturarven. For å drive en kompetent forvaltning av kulturminner og kulturminnemiljøer behøves denne kompetansen.

Håndverksvitenskap ble etablert som eget fagområde i 2007 med utgangspunkt i instituttets utdanningsvirksomhet med doktorgradsprosjekter og forskningsaktivitet under vitenskapelig ledelse. For øyeblikket er det tilsatt 5 doktorgradsstipendiater med håndverksvitenskapelig tilnærming i forskerutdanningen. Håndverkslaboratoriet startet opp i 2010 og drives i samarbeid med offentlige institusjoner og organisasjoner på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. En sentral målsetting er å drive- og støtte FoU-virksomhet innen kulturmiljøets håndverk.

Håndverksforskningens problemstillinger handler mye om hvordan tradisjonskunnskap og handlingsbåren praksis kan utvide, og fordype forståelsen av kulturhistorie og glemte kunnskapstradisjoner. Håndverksvitenskap er ett nytt begrep og nytt fagområde innen det akademiske feltet og tett forbundet til praktisk, handlingsbåren kunnskap. Forskningen skjer både i og om håndverk. I fokus står håndverkerens utøving og prosedyrer i relasjon til tradisjon, råmaterialet, funksjonalitet og kvalitet. Kunnskapen om hvordan tidligere generasjoner og mennesket har håndtert naturen, råmaterialene og tingene gjennom å tilvirke, skjøtte og kultivere står sentralt. I håndverksforskningen brukes arbeidsprosessene som sentral metode i undersøkelser der en problematiserer og analyserer tradisjonene, håndverksproduktene og kunnskapen ved hjelp av trinnvise forskningssteg. Forskere, lærere og doktorander ved instituttet er forbundet til håndverksforskningen gjennom utviklings- og forskningsarbeid der yrkeserfarne håndverkere og tradisjonsbærere har en sentral rolle.

Som professor innen fagfeltet arbeider jeg med forskning, veiledning og undervisning. Jeg arbeider med internasjonale prosjekter og med å bygge opp faglige nettverk, også ut over min egen forskningsinnsats. Min egen forskning handler mye om å utvikle metoder og teoretiske perspektiv, samt utvikle håndverklaboratoriet og håndverksvitenskapen som fagfelt videre. Andre sentrale arbeidsoppgaver er veiledning av doktorander, men også initiering og utvikling av eksternfinansierte forskningsprosjekt sammen med institusjonens lærere, forskere og studenter. Samvirke med aktuelle læresteder, institusjoner og organisasjoner er høyt prioritert. Mange forskningsprosjekter kanaliseres gjennom Håndverkslaboratoriet og dets nettverk. Som professor ved institusjonen er jeg medlem av Håndverkslaboratoriets styringsgruppe og jeg fungerer som forskningskoordinator ved instituttet.

 

Sidansvarig: Växeln|Sidan uppdaterades: 2018-11-25
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?