Till sidans topp

Sidansvarig: Växeln
Sidan uppdaterades: 2018-11-25 19:37

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Morgan Nilsson - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Morgan Nilsson

Universitetslektor

Morgan Nilsson
Universitetslektor
Slaviska språk
Akademisk grad: Doktor,
morgan.nilsson@sprak.gu.se
031-786 1824

Rumsnummer: D406
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 41256 Göteborg
Arbetsuppgifter: Undervisning och forskning i somaliska


Institutionen för språk och litteraturer (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.sprak.gu.se
spl@sprak.gu.se
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

Om Morgan Nilsson

Bakgrund

Min anställning vid Göteborgs universitet är i ämnet slaviska språk, men mitt intresse för språk är av en väldigt allmän karaktär. Förutom de slaviska språken intresserar jag mig särskilt för somaliskan och persiskan, men jag har även genom åren studerat en del finska, italienska, franska, spanska, latin, arabiska, grekiska, dari, tadjikiska, ungerska och isländska. Kort sagt har jag framför allt ett stort allmänt intresse för språket som system och olika språks grammatiska beskrivning, i all synnerhet fonologiska och morfologiska strukturer, lexikologi och lexikografi, skillnader mellan kodifierat språk och vardagligt talat språk, liksom jämförande och typologisk studium av språk.

Det är alltså inte så att jag kan tala alla de språk som jag har studerat, men jag kan läsa texter och jag har kunskaper om hur språken är beskaffade. De språk som jag talar någorlunda flytande är polska, tjeckiska, slovakiska, slovenska och engelska. Tidvis har jag också arbetat som översättare från just dessa fyra slaviska språk. Senast översatte jag romanen Nekropol av den slovenske författaren Boris Pahor. Som turist tar jag mig också fram rätt bra på ryska, persiska och franska.

Undervisning

Jag har undervisat vid Göteborgs universitet sedan 1989. För närvarande undervisar jag uteslutande på våra kurser i somaliska, både för modersmålstalare och för nybörjare. Tidigare har jag även undervisat på kurser i slovenska, polska, tjeckiska, slovakiska, ryska och ukrainska, liksom på momentet Allmän grammatik på institutionens olika grundkurser samt på momentet Världens språk på Internationella språkprogrammets första termin. Inom undervisningen har jag också ägnat mig en hel del åt e-lärande och hållit många helt nätbaserade kurser.

Forskning

Den avhandling som jag disputerat på bär titeln ”Vowel-Zero Alternations in West Slavic Prepositions: A Corpus Based Investigation of Polish, Slovak and Czech”. Den handlar om de i första hand fonologiska principer som styr valet mellan kort och lång form av prepositionerna i dessa tre stora västslaviska språk.

För närvarande ägnar jag mig dock uteslutande åt somaliskan, och där finns det vissa särskilt intressanta fenomen som jag ägnar speciell uppmärksamhet. I synnerhet handlar det om den somaliska prosodin, men också om substantivens kategorier genus, numerus och kasus, samt verbens tempus och aspekt. Jag arbetar även med att sammanställa en bibliografi över litteratur som rör det vetenskapliga studiet av somaliska språket liksom en kortare somalisk-svensk ordbok och en somalisk grammatik avfattad på svenska.

I allt mitt arbete med olika språk använder jag mig i stor utsträckning av datorbaserade textkorpusar för att undersöka olika språkliga fenomen. Sedan oktober 2015 har vi glädjande nog även tillgång till en somalisk korpus vid den svenska Språkbanken.

Forskningsprojekt

Deltagande i konferenser och workshopar

Gästföreläsningar

Föredrag för allmänheten

Uppdrag

  • Sedan 2014 anlitad av Kammarkollegiet som språkexpert i somaliska vid auktorisationsprov för tolkar och translatorer.
  • Sedan 2010 anlitad av Kammarkollegiet som språkexpert i polska, tjeckiska, slovakiska och slovenska vid auktorisationsprov för tolkar och translatorer.
  • 2016, 30 sept: Rådgivare vid Louise Holmers framläggande av licentiatuppsatsen: Grammatik i SAOL. En undersökning av grammatisk information i Svenska Akademiens ordlista över 130 år.
  • 2009–2012: Ledamot av institutionsstyrelsen, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs unviersitet.
  • 2009–2012: Studierektor för IKT och e-lärande, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs unviersitet.
  • 2009–2011: Ämnessamordnare i slaviska språk, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs unviersitet.
  • 2008, feb-dec: Prefekt, Institutionen för slaviska språk, Göteborgs unviersitet.
  • 1999–2008: Studierektor, Institutionen för slaviska språk, Göteborgs unviersitet.

Utmärkelser

Webbpublicerat material

Undervisningsmaterial (pdf)

SlideShare

YouTube

Mer om somaliskan

Mer om persiskan

Senaste publikationer

Somaliska tvåspråkiga ordböcker i Norden: utbud och kvalitet
Morgan Nilsson
LexicoNordica, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Prosodic restructuring in Somali nominals constructions
Laura J. Downing, Morgan Nilsson
African linguistics across the disciplines: Selected papers from the 48th Annual Conference on African Linguistics / edited by Samson Lotven, Silvina Bongiovanni, Phillip Weirich, Robert Botne, Samuel Gyasi Obeng, Berlin, Language Science Press, Kapitel i bok 2019
Kapitel i bok

Somali as a pluricentric language: Corpus-based evidence from schoolbooks.
Morgan Nilsson
Rudolf Muhr & Benjamin Meisnitzer (eds.), Pluricentric Languages and Non-Dominant Varieties Worldwide: New Pluricentric Languages – Old Problems., Frankfurt a.M, Peter Lang, Paper i proceeding 2018
Paper i proceeding

Grammatical gender and number in Somali nouns
Morgan Nilsson
Orwin, Martin (ed.), Papers from the Linguistics Workshop: Somali Language and Literature at the Hargeysa Cultural Centre, December 2015, Hargeysa, Ponte Invisibile, Paper i proceeding 2018
Paper i proceeding

Somali gender polarity revisited
Morgan Nilsson
Payne, Doris L. & Pacchiarotti, Sara & Bosire, Mokaya (eds.), Diversity in African languages: Selected papers from the 46th Annual Conference on African Linguistics, Oregon, March 26-28, 2015., Berlin, Language Science Press, Paper i proceeding 2016
Paper i proceeding

Somali language and linguistics: A bibliography
Morgan Nilsson
Gothenburg, Department of Languages and Literatures, University of Gothenburg, Bok 2016
Bok

[översättning av] Boris Pahor: Nekropol
Morgan Nilsson
Lund, Celanders, Övrigt 2013
Övrigt

Visar 1 - 48 av 48

2019

Somaliska tvåspråkiga ordböcker i Norden: utbud och kvalitet
Morgan Nilsson
LexicoNordica, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Prosodic restructuring in Somali nominals constructions
Laura J. Downing, Morgan Nilsson
African linguistics across the disciplines: Selected papers from the 48th Annual Conference on African Linguistics / edited by Samson Lotven, Silvina Bongiovanni, Phillip Weirich, Robert Botne, Samuel Gyasi Obeng, Berlin, Language Science Press, Kapitel i bok 2019
Kapitel i bok

2018

Somali as a pluricentric language: Corpus-based evidence from schoolbooks.
Morgan Nilsson
Rudolf Muhr & Benjamin Meisnitzer (eds.), Pluricentric Languages and Non-Dominant Varieties Worldwide: New Pluricentric Languages – Old Problems., Frankfurt a.M, Peter Lang, Paper i proceeding 2018
Paper i proceeding

Grammatical gender and number in Somali nouns
Morgan Nilsson
Orwin, Martin (ed.), Papers from the Linguistics Workshop: Somali Language and Literature at the Hargeysa Cultural Centre, December 2015, Hargeysa, Ponte Invisibile, Paper i proceeding 2018
Paper i proceeding

2016

Somali gender polarity revisited
Morgan Nilsson
Payne, Doris L. & Pacchiarotti, Sara & Bosire, Mokaya (eds.), Diversity in African languages: Selected papers from the 46th Annual Conference on African Linguistics, Oregon, March 26-28, 2015., Berlin, Language Science Press, Paper i proceeding 2016
Paper i proceeding

Somali language and linguistics: A bibliography
Morgan Nilsson
Gothenburg, Department of Languages and Literatures, University of Gothenburg, Bok 2016
Bok

2014

2013

[översättning av] Boris Pahor: Nekropol
Morgan Nilsson
Lund, Celanders, Övrigt 2013
Övrigt

2009

2008

[Översättning av] Andrej Blatnik: ”Nej”, ”Ytan”
Morgan Nilsson
Pequod, Malmö, Pequod, Övrigt 2008
Övrigt

2007

[Recension av] Lena Holmqvist: Švedsko-slovenski slovar
Morgan Nilsson
Nyhetsbrev från Svenska slavistförbundet, Recension 2007
Recension

2006

[Översättning av] Aleš Šteger: Tingens bok
Morgan Nilsson
Malmö : Rámus, Övrigt 2006
Övrigt

2005

Om betoningen i modern slovenska
Morgan Nilsson
Gusli : Slavoslov till Olof Paulsson. Studier i språk, litteratur och kultur, Artikel i övriga tidskrifter 2005
Artikel i övriga tidskrifter

Slovenščina na daljavo za Skandinavce
Morgan Nilsson
Jezik in slovstvo, Artikel i övriga tidskrifter 2005
Artikel i övriga tidskrifter

2004

[Översättning av] Barbara Korun: Valda dikter
Morgan Nilsson
Ariel, Tollarp, Ariel, Övrigt 2004
Övrigt

Polsk grammatik
Morgan Nilsson
Hällingsjö, Mononen, Bok 2004
Bok

[Översättning av] Brane Mozetič: Valda dikter
Morgan Nilsson
Ariel, Tollarp, Ariel, Övrigt 2004
Övrigt

[Översättning av] Aleš Debeljak: Valda dikter
Morgan Nilsson
Ariel, Tollarp, Ariel, Övrigt 2004
Övrigt

[Översättning av] Brane Mozetič: Valda dikter
Morgan Nilsson
Ord & Bild, Göteborg, Ord & Bild, Övrigt 2004
Övrigt

2003

Rusyner, lemker och kasjuber – centraleuropeiska minoritetsfolk i ett utvidgat EU
Morgan Nilsson
Gränser. Humanistdag-boken, Artikel i övriga tidskrifter 2003
Artikel i övriga tidskrifter

2002

2001

Polonistyka na Uniwersytecie w Göteborgu
Morgan Nilsson
Język polski w Szwecji. Język szwedzki w Polsce. Polskan i Sverige och svenskan i Polen., Poznań, Katedra Skandynawistyki i Baltologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Artikel i övriga tidskrifter 2001
Artikel i övriga tidskrifter

2000

Tjeckisk baskurs
Morgan Nilsson
Hällingsjö, Mononen, Lärobok 2000
Lärobok

1999

Voicing Alternations in Slavic
Morgan Nilsson
C. F. Gildea (red.) Slavisk filologi. Studier i språk, litteratur och kultur tillägnade Bengt A. Lundberg, Göteborg, Institutionen för slaviska språk, Artikel i övriga tidskrifter 1999
Artikel i övriga tidskrifter

1998

Teckenhandboken för Windows95
Morgan Nilsson
Göteborg, Institutionen för slaviska språk, Övrigt 1998
Övrigt

Polsk basgrammatik. Del 1, Ljudlära och formlära
Morgan Nilsson
Hällingsjö, TransBohemica, Bok 1998
Bok

The Slavic [w > v] shift: a case for phonological strength
Eugeniusz Cyran, Morgan Nilsson
E. Cyran (ed.) Structure and Interpretation – Studies in Phonology, PASE Studies and Monographs, Artikel i övriga tidskrifter 1998
Artikel i övriga tidskrifter

Föredrag från symposiet "Alfred Jensen-dagen", Göteborg, 20 september 1991
Ulla-Britt Frankby, Gunnar Jacobsson, Morgan Nilsson
Göteborg, Institutionen för slaviska språk, Samlingsverk 1998
Samlingsverk

Podmienky vokalizácie predložiek v češtine a slovenčine
Morgan Nilsson
Varia VII. Zborník materiálov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov, Artikel i övriga tidskrifter 1998
Artikel i övriga tidskrifter

1997

Lectures from the First Seminar of Scandinavian Bohemists, Kungälv, Sept. 20-21, 1996
Morgan Nilsson
Göteborg, Institutionen för slaviska språk, Samlingsverk 1997
Samlingsverk

1996

Sylabizacja niesylabicznych przyimków w językach zachodniosłowiańskich, zwłaszcza w czeskim
Morgan Nilsson
Studia z leksykologii i gramatyki języków słowiańskich. VI polsko-szwedzka konferencja slawistyczna, Mogilany, 1-3 października 1995, Kraków, Instytut Języka Polskiego, Kapitel i bok 1996
Kapitel i bok

Om vedermödorna för de stackars studenterna i tjeckiska
Morgan Nilsson
C.-F. Gildea (red.) Florilegium slavicum in honorem Arne Hult quinquagenarii, Göteborg, Institutionen för slaviska språk, Kapitel i bok 1996
Kapitel i bok

Tjeckisk basgrammatik
Morgan Nilsson
Göteborg, Institutionen för slaviska språk, Bok 1996
Bok

1995

Kategorizace kolísavé životnosti u substantiv mužského rodu
Morgan Nilsson
Spisovná čeština a jazyková kultura. Sborník z olomoucké konference 23.-27.8.1993. 2. část, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Kapitel i bok 1995
Kapitel i bok

Ke kategorizaci českých substantiv mužského rodu s kolísavou životností
Morgan Nilsson
Reports in Slavic Linguistics and Literature, Göteborg, Institutionen för slaviska språk, Artikel i övriga tidskrifter 1995
Artikel i övriga tidskrifter

1994

En liten hjälpreda när det gäller fonter i Windows
Morgan Nilsson
Göteborg, Institutionen för slaviska språk, Övrigt 1994
Övrigt

Demokratisering av den tjeckiska rättstavningen?
Morgan Nilsson
C.-F. Gildea (red.) Festskrift till Gunnar Jacobsson i anledning av hans femtioårsjubileum som lärare vid Göteborgs universitet, Göteborg, Institutionen för slaviska språk, Kapitel i bok 1994
Kapitel i bok

Tjeckisk basgrammatik
Morgan Nilsson
Göteborg, Institutionen för slaviska språk, Bok 1994
Bok

Tjeckisk-svensk och svensk-tjeckisk basordlista
Morgan Nilsson
Göteborg, Institutionen för slaviska språk, Lärobok 1994
Lärobok

Övningar till tjeckisk baskurs
Morgan Nilsson
Göteborg, Institutionen för slaviska språk, Lärobok 1994
Lärobok

Tjeckisk baskurs
Morgan Nilsson
Göteborg, Institutionen för slaviska språk, Lärobok 1994
Lärobok

1989

F - E - D - A
Morgan Nilsson
C.-F. Gildea (red.) Opuscula slavica et fennica Olavo Paulsson quinquagenario ab amicis oblata, Göteborg, Institutionen för slaviska språk, Kapitel i bok 1989
Kapitel i bok

Visar 1 - 48 av 48

Sidansvarig: Växeln|Sidan uppdaterades: 2018-11-25
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.gu.se/omuniversitetet/personal/?selectedTab=2&userId=xnimor&departmentId=051160&siteNodeId=585945&languageId=100000&contentId=-1&originalRequestURI=%2Fomuniversitetet%2Fpersonal%2F&publicationsPerPage=500
Utskriftsdatum: 2020-06-03