Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Professor i vetenskapsteori

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

Ämne

Vetenskapsteori

Ämnesbeskrivning

Ämnet vetenskapsteori vid Göteborgs universitet ingår i den tradition som har vuxit fram i Kuhns efterföljd och har en tydlig inriktning mot empiriska studier. Forskning och undervisning fokuserar i huvudsak på epistemologiska och sociala aspekter av produktion och användning av vetenskaplig kunskap. Skillnader mellan olika discipliner och vetenskapsområden med avseende på epistemologiska och metodologiska antaganden lyfts fram, och såväl humanvetenskaper som natur- och medicinska vetenskaper har varit och är föremål för studier inom ämnet. Teoretiska och metodologiska resurser hämtas vanligen från forskningsfältet Science and Technology Studies (STS). Viktiga teman rör hur vetenskaplig kunskap definieras i relation till andra kunskapsformer; vilka som forskar om vad och varför; hur forskarsamhället är uppbyggt; hur kontroverser uppkommer och avslutas; samt klassiska kunskapsteoretiska frågeställningar kring exempelvis objektivitet, rationalitet, realism och relativism. Ett viktigt kluster av frågor gäller den betydelse expertis, standarder, digital teknikanvändning samt olika former av professionell praktik har för kunskapsbildning i skärningspunkten mellan akademiska discipliner, myndigheter, organisationer, sociala rörelser och andra samhällsaktörer.

Ämnets undervisningsuppdrag omfattar utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå i såväl ämnet vetenskapsteori som mastersprogrammet i evidensbasering; samt externa utbildningsuppdrag innefattande lärarutbildningar och kursen Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap.   Den pedagogiska uppgiften i de externa uppdragen är framförallt att ge studenter som är obekanta med vetenskapsteoretiska frågeställningar möjlighet till reflektion över forskares praktik och vetenskapens roll i samhället.

Arbetsuppgifter

Vi söker en ledande forskare med förmåga att vidareutveckla den framgångsrika forskning som bedrivs i ämnet och skapa en miljö för såväl forskning som utbildning av hög kvalitet. Tyngdpunkten i anställningen avser forskning inom ämnesområdet för anställningen, handledning av doktorander samt undervisning inom utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. Under de två första åren kommer arbetsuppgifterna främst att bestå av forskning samt utveckling och ledning av forskningsseminariet i vetenskapsteori vid institutionen. Innehavaren av anställningen förväntas söka externa forskningsmedel och tillsammans med kollegorna i ämnet utveckla och bygga upp en forskningsverksamhet av högsta internationella kvalitet vid institutionen.

Innehavaren av anställningen förväntas vara fysiskt närvarande vid institutionen och regelmässigt delta i dess arbete.

Den som anställs ska vara beredd på att efter två år kunna ta på sig arbetsuppgifter som förutsätter kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt. Enligt Göteborgs universitets anställningsordning ska sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng, och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, genomgå sådan utbildning under det första anställningsåret.

Behörighet

Kriterier för behörighet för anställning som professor finns angivna i 4 kap 3 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För att komma ifråga för anställningen ska den sökande ha avlagt doktorsexamen (eller ha motsvarande kompetens) inom för anställningen relevant ämnesområde.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet i första hand, vid pedagogisk skicklighet i andra hand. Erfarenhet från ledningsuppdrag såväl som dokumenterad erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle är meriterande. Bedömningsgrunder vid anställning som professor finns angivna i 4 kap 3§ högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning, enligt vilken den sökande ska väljas som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten fästs vikt, förutom vid vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter, även vid visad förmåga att leda och utveckla forskning och visad förmåga att erhålla forskningsmedel från såväl nationella som internationella anslagsgivare.

Vi är angelägna om att den som anställs ska kunna bidra till miljön såväl vetenskapligt som pedagogiskt och ha de personliga egenskaper som krävs för att kunna samarbeta internt och externt för att driva utvecklingen inom ämnet.

Dokumenterad förmåga att såväl självständigt som genom samarbete med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla ämnesrelevant undervisning, inklusive handledning är också meriterande.

Utöver sakkunniggranskning kan även provföreläsning och intervju utgöra grund för bedömning. Därtill kan referenstagning komma att tillämpas.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter för anställningen

Fredrik Engström, prefekt, 031-786 6335, fredrik.engstrom@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Humanistiska fakultetens anvisningar. Notera att följande dokument ska bifogas ansökan:

- Doktorsexamensbevis

- Doktorsavhandling

- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa

- Eventuella läromedel- Beskrivning av vetenskapligt och pedagogiskt arbete

- Förteckning över examina och anställningar

- Meritportfölj I: Vetenskapliga meriter

- Meritportfölj II: Pedagogiska meriter

- Meritportfölj III: Lednings- och administrativa meriter

- Meritportfölj IV: Meriter inom samverkan med det omgivande samhället

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska i två exemplar skickas till: Göteborgs universitet, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Vänligen ange diarienummer på kompletterande handlingar.

Ansökan bör skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2018-01-08

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

 

 

 

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?