Till sidans topp

Sidansvarig: rekrytering@gu.se
Sidan uppdaterades: 2017-02-23 10:15

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Lediga anställningar - detaljsida - Om universitetet, Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Universitetsadjunkt i design med inriktning bild och berättande

HDK-Valand bildar tillsammans med Högskolan för Scen och musik Skandinaviens största konstnärliga fakultet, med en unik bredd av konstnärlig utbildning och forskning. Vi ligger centralt i Göteborg och har ett nära samarbete med lokala och regionala aktörer samt ett brett internationellt nätverk och många internationella samarbetspartners. HDK-Valand vill bidra och verka för en hållbar utveckling där design är en tydlig och aktiv aktör. Nu söker vi en universitetsadjunkt i design med inriktning digitala 3D-verktyg i en designprocess med en omfattning av 60% av heltid. Som konstnärlig universitetsadjunkt på enheten för design kommer du att bidra i arbetet med att brygga mellan den digitala och fysiska världen samt att definiera riktningen för utbildningen i tät samverkan med övriga lärare och professorer engagerade i programmet.

Besök gärna vår webbplats för mer information om HDK: www.hdk-valand.gu.se

Ämne

Design med inriktning mot bild och berättande

Ämnesbeskrivning

HDK-Valands designutbildningar består idag av fyra program. Ett på grundnivå, Konstnärligt kandidatprogram i Design, och tre på avancerad nivå: Design, Child Culture Design samt Embedded Design. HDK-Valand har en växande forskningsmiljö och har idag en forskarutbildning inom design. Utöver våra ordinarie programkurser erbjuder vi också ett flertal fristående kurser i design.

 

På HDK-Valand innefattar ämnet design en dialog mellan praktikbaserade, teoretiska och samhälleliga frågor rörande design och designpraktik. Vi fokuserar på design som konstnärlig gestaltande praktik – från den reflekterande praktikerns kunskapsbildning kring designaktiviteten ur ett inifrånperspektiv till diskussionen och teoribildning kring designverksamhet – som inskriven i olika sociala, kulturella, ekonomiska och teknologiska sammanhang i samtiden såväl som historiskt.

Vår utgångspunkt är den helhetssyn på designaktivitet och konstnärlig kompetens som präglar våra utbildningar och vår forskning. Det är en utgångspunkt som är oberoende av designinriktning och gestaltningsområden, men med en tydlig samhällsinriktad och humanistisk profil där ansvar och etiska ställningstaganden, som globala och intersektionella perspektiv spelar stor roll.

Vi ser att i ett allt mer mångskiftande och mångkulturellt samhälle ställs höga krav på design och designprocesser och vad de syftar till, hur de går till, vem de är till för och framförallt vad de lämnar för avtryck. Därigenom uppstår bland annat frågor om deltagande, medskapande och transdisciplinaritet som utmanar design och dess metoder, processer, roller och verktyg som etisk/estetisk praktik. Vi ser ämnet design som något som utvecklas i en dialog mellan utbildning, forskning och samhället i stort.

 

Nu söker vi dig som kan driva, utveckla och ta ansvar för våra fristående kurser ”Att bilderboksberätta” (FKGAB1) och ”Bild och Berättande” (FKGBBB) samt med inriktning mot det narrativa stödja kursverksamheten inom våra designprogram på såväl avancerad som grundnivå. Se kursplan för FKGAB1 och FKGBBB.

 

Det narrativa perspektivet är av stor vikt inom design där både berättelse, bild och form knyts ihop för att tydligt kommunicera och nå syfte samt den tilltänkta målgruppen. Design som ett expansivt ämnesfält innefattar ett mångfacetterat arbetsområde där redaktionella, kuratoriella och faciliterande praktiker tar plats. I många hänseenden ligger det narrativa som grund till genomförandet. Inte minst i processer som behandlar t ex delaktighet, intersektionalitet och representation. 

Information om de fristående kurserna ”Att bilderboksberätta” (FKGAB1) och ”Bild och Berättande” (FKGBBB)

FKGBA1 Att bilderboksberätta

FKGBBB Bild och berättande

Sedan 2010 genomför HDK-Valand den mest omfattande bildbokskursen på universitetsnivå i Skandinavien, med sitt speciella fokus på samspel mellan text, bild och boken som artefakt. Kursen lockar professionella bildbokskapare från alla nordiska länder och har bidragit till flera prisbelönta bildböcker i Sverige i och Norge. Kursen bedrivs under devisen att kunskap inte kan förmedlas utan måste kunskapas, varför inlärning görs i form av undersökande/görande ur olika perspektiv (vi skriver och arbetar visuellt oss gemensamt fram till olika barnperspektiv, till exempel), varpå analys och reflektion görs av det som gemensamt kommer upp under träffarna. Vi jobbar också efter ett motto kring avbrottets didaktik, där studenterna helt enkelt inte kan göra rätt, eller bra, utan där reflektion uppstår i görandet/och genom misstag. 

Sedan 2015 erbjuder HDK-Valand också en kurs för professionella förmedlare av bilderboken; såsom bibliotekarier, litteraturkritiker, redaktörer och pedagoger. Kursen ges i samarbete Kultur i Väst. Undervisningen sker genom konstnärliga inlärningsprocesser med ett särskilt fokus på bildbokens estetiska aspekter.

Det finns ett antal aktörer som arbetar tillsammans för att öka medvetenheten om bilderboken som konstform och självständigt medium, där HDK-Valand spelar en viktig roll, genom att delta och ge plats för konversationen i offentliga sammanhang. Följande samarbetspartners är viktiga och vi ser att sökande kan vara en del i fortsatt samarbete och utveckling med bland annat: Svenska tecknare, Konstfack, Nordiska Akvarellmuseet, Nationalmuseum, Kultur i väst, Göteborgs Konstmuseum, Bok- och biblioteksmässan, Göteborgs Stadsbibliotek, Nordisk bilderbokskonferens i Stavanger, Norsk Barneboksinstitutt (NBI), Svenska barnboksinstitutet (SBI), och Aaltouniversitetet i Helsingfors.

Arbetsuppgifter

  • att individuellt och i samarbete med andra lärare planera, genomföra och utveckla undervisning, inklusive handledning, och främst inom det narrativa fältet och med ett specifikt fokus på de fristående kurserna; Att bilderboksberätta (FKGAB1) samt Bild och Berättande (FKGBBB)
  • planera och genomföra kursmoment och fristående kurs med fokus på det narrativa inom ämnesområdet för såväl grund- som avancerad nivå
  • Bedriva och utveckla en grundläggande utbildning genom relevanta verktyg och metoder
  • att hålla sig uppdaterad om aktuell utveckling inom ämnesområdet

 

Som konstnärlig universitetsadjunkt på enheten för design på HDK-Valand skall du medverka till utvecklingen av våra designprogram och kurser, utveckla utbildningssamarbeten inom institutionen, den konstnärliga fakulteten och partnerinstitutioner inom Göteborgs Universitet samt andra universitet. Du ska bidra till förståelsen för det narrativa perspektivet kopplat till design som ämne. Och i så väl nationella som internationella nätverk bidra till enheten för designs strategiska utveckling genom både administrativa uppgifter och praktiskt undersökande på designenheten såväl som på den konstnärliga fakulteten.

 

Vi förutsätter att lärare vid HDK-Valand följer utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt där det har betydelse för ämnet.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt inom konstnärlig verksamhet är enligt Högskoleförordningen 4 kap § 4 p 2 den som dels har visat pedagogisk skicklighet och visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. I denna anställning ställs krav på erfarenhet av undervisning och kursutveckling på högskolenivå och redovisad konstnärlig skicklighet relevant för tjänsten.

Bedömningsgrund

Särskild vikt läggs vid erfarenhet av arbete med och kring bilderboken som format där följande kriterier beaktas:

- erfarenhet av egen utgivning av bilderböcker.

- erfarenhet som skribent/författare samt som illustratör

- erfarenhet kring bilderboksspecifikt pedagogiskt arbete på högskolenivå

- Dokumenterad erfarenhet som bilderboksredaktör eller på andra sätt bidragit kring samverkan kring medvetandegöra bilderboken som självständigt medium och konstform

Särskild vikt läggs vid den konstnärliga skickligheten där följande kriterier särskilt beaktas:

- dokumenterad konstnärlig skicklighet relevant för tjänsten

- dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt utveckla och leda konstnärliga projekt

- visad förmåga och intresse av att arbeta transdisciplinärt

- visad förtrogenhet med teoribildning och de aktuella diskussionerna med avseende på ämnesområdet

 - synlighet och aktivitet i professionella sammanhang - internationella nätverk inom ämnesområdet och relaterade ämnesområden

 

Vikt kommer även att läggas vid pedagogisk skicklighet där följande kriterier särskilt beaktas:

- dokumenterad erfarenhet av pedagogisk verksamhet inom högskola/universitet

- dokumenterad pedagogisk förmåga med avseende på undervisning och kursutveckling

 

Övrigt

- God samarbets- och kommunikativ förmåga

- God administrativ skicklighet och organisatorisk kompetens

- Goda kunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift

- Goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift

 

I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grund- och avancerad nivå vilken sker på svenska respektive engelska.

 

I Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet ställs krav på högskolepedagogisk utbildning/kompetensutveckling om totalt 15 hp, alternativt validering, under de första anställningsåren.

Vi kommer att göra en helhetsbedömning och anställa den som anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

 

Anställning

Anställningsform: Tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas

Omfattning: 80%

Placering: HDK-Valand - Högskolan för konst och design, Göteborg

Tillträde: enligt överenskommelse

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas enhetschef Carl-Johan Skogh

Carl.johan.skogh@hdk.gu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Märta Jakobsson

Marta.jakobsson@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: HR HDK-Valand, Box 131, Vasagatan 50, och ska vara inkomna senast sista ansökningsdatum.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-08-21

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?