Till sidans topp

Sidansvarig: rekrytering@gu.se
Sidan uppdaterades: 2017-02-23 10:15

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Lediga anställningar - detaljsida - Om universitetet, Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Biträdande universitetslektor i kulturgeografi

 

Handelshögskolan har med sina drygt 3 700 helårsstudenter, 470 anställda, 160 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen - ekonomi och juridik - och fyra institutioner en unik bredd. Unik är också skolans nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA och är därmed den enda handelshögskola i Sverige som är Triple Crownackrediterad.

Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet utlyser en tjänst som biträdande universitetslektor vid avdelningen för kulturgeografi. Institutionen bedriver utbildning och forskning inom tre olika ämnesområden; ekonomisk historia, kulturgeografi samt innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar. De olika ämnesområdena inom institutionen skapar möjligheter till tvärvetenskaplig utbildning och forskning.

Inom kulturgeografi studeras samhällets utveckling ur ett rumsligt perspektiv, såväl globalt och lokalt, som på individ- och hushållsnivå. Det innefattar människors samspel med den omgivande miljön, samt hur verksamheter och platser utvecklas i relation till omvärlden. Avdelningens forskning fokuserar särskilt följande teman: landskap och fysisk planering, mobilitet och tillgänglighet samt utvecklingsgeografi. Avdelningen för kulturgeografi erbjuder forskarutbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå som ger möjlighet att ta en kandidat-, magister- eller masterexamen. Flera av kurserna ingår i ett antal programutbildningar vid Göteborgs universitet. För mer information om verksamheten vänligen klicka här

Ämne

Kulturgeografi

Ämnesbeskrivning

Inom kulturgeografi studeras samhällets utveckling ur ett rumsligt perspektiv, såväl globalt och lokalt, som på individ- och hushållsnivå. Det innefattar människors samspel med den omgivande miljön, samt hur verksamheter och platser utvecklas i relation till omvärlden. Utbildning och forskning riktas primärt mot villkoren för en hållbar urban och regional utveckling och samhällsplanering.

Arbetsuppgifter

Anställningen som biträdande universitetslektor utgör ett initialt steg i ett befordringssystem. I anställningen ingår forskning (minst 50%) samt undervisning. Det förutsätts att den sökande aktivt söker externa forskningsmedel. Undervisning sker på grundnivå och avancerad nivå. Då tjänsten innehåller en stor andel undervisning krävs en kontinuerlig närvaro i den dagliga verksamheten.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i kulturgeografi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Doktorsexamen eller motsvarande kompetenskall skall ha avlagts högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

För tjänsten krävs goda språkkunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen, Göteborgs universitets egen anställningsordning samt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
Vi läraranställning skall den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Sökanden skall ha god förmåga att administrera och genomföra undervisning.

Särskild vikt läggs vid tidigare forskning inom något eller några av avdelningens tre profilområden.

För denna tjänst är undervisningen och forskningen inriktad mot frågor som rör svensk och europeisk samhällsplanering med speciellt fokus på planering och förvaltning av kust och hav . Bland annat ingår medverkan i Göteborgs universitets master-program Hav och Samhälle. Forskningen kommer huvudsakligen att ske inom ramen för projekten Land2Sea och The Sport and Outdoor Mistra Program (SPOOR) . Erfarenhet av undervisning och forskning inom detta fält är därför meriterande.

Bedömningen av vetenskaplig skicklighet innefattar dels en värdering av åberopade vetenskapliga arbeten av relevans för anställningen, dels en uppskattning av sökandes förutsättningar för vidare vetenskaplig verksamhet med den ämnesinriktning som anställningen avser. Med de begränsningar som följer av anställningens inriktning, är såväl bredd som djup av betydelse vid värdering av vetenskapliga meriter och vetenskaplig skicklighet. Vid bedömningen ska åberopade arbeten tillmätas den vikt som följer av dess självständiga vetenskapliga kvalitet. Utgångspunkterna för värderingen av sökandes vetenskapliga skicklighet är visad förtrogenhet med ämnet och tidigare forskning, kreativitet och originalitet i vald forskningsinriktning samt analysdjup och omfattning av vetenskaplig produktion, under beaktande av den tid under vilken sökande varit verksam.

Bedömningen av pedagogisk skicklighet baseras på visad erfarenhet av att, med god kvalitet, ha genomfört undervisning på grundnivå och/eller avancerad nivå. Bedömningen av pedagogisk skicklighet innefattar dels en värdering av åberopade pedagogiska meriter, dels åberopande och redovisning av aktuella kursutvärderingar, dels en uppskattning av sökandes förutsättningar för vidare pedagogisk verksamhet inom den inriktning som respektive anställning avser med utgångspunkt i en redovisning av utvecklade och genomförda kurser.

Utöver graden av sådan vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som är krav för behörighet ska följande bedömningsgrunder; ledningsförmåga och administrativ skicklighet; förmåga till samverkan med det omgivande samhället samt allmän lämplighet, tillämpas vid anställning som biträdande universitetslektor vid Handelshögskolan.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För tjänsten är det viktigt att ha god samarbetsförmåga. Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp.

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning, 4 år, med en omfattning på 100% med placering vid avdelningen för kulturgeografi, Institutionen för ekonomi och samhälle. Tillträde för anställningen är 2021-01-01 eller efter överenskommelse.
Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

En biträdande universitetslektor som är anställd enligt HF 4 kap 12 a § ska efter ansökan befordras till universitetslektor, om han eller hon har behörighet för en anställning som universitetslektor, och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som universitetet har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till universitetslektor.

Följande krav ska gälla för befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor vid Handelshögskolan:

  • Vid ansökningstillfället ska den sökande ha uppnått, eller vara nära att uppnå, den kompetens som krävs för att antas som docent vid Handelshögskolan. Parallellt med ansökan om befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor kan även en separat ansökan om antagning som docent lämnas in för docentprövning (se Anvisningar för antagning som docent vid Handelshögskolan).
  • Den sökande ska visa en tydlig utveckling i sin forskningsmeritering under anställningen som biträdande universitetslektor. Ansökan om befordran ska inkomma till institutionen senast sex månader innan den tidsbegränsade anställningen som biträdande universitetslektor löper ut.

Tillsättningsförfarande

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, provföreläsningar och granskning av sökandes referenser.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:

Mikael Ring
Avdelningschef
Avdelningen för kulturgeografi
Telefon: 031-7863085
E-post: mikael.ring@geography.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Bifoga i ansökan:

  • Personligt brev
  • CV
  • Examensbevis
  • Redogörelse för vetenskapliga meriter (innehållande, en förteckning över de (max) 10 vetenskapliga arbeten som åberopas. De åberopade vetenskapliga skrifterna bifogas under bilagor
  • Redogörelse för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning, en förteckning över de (max) 10 pedagogiska arbeten/läromedel som eventuellt åberopas, samt kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion, samt styrkt erfarenhet av undervisning på svenska och engelska.
  • Kortfattad redogörelse för ledarskaps- och administrativa meriter och samverkansmeriter.
  • Referenser
  • Övriga dokument, relevanta för ansökan

 

Ange tydligt ditt personnummer/födelsedata i ansökan, förslagsvis i CV och personligt brev. Ange även tydligt vilket rekryteringsärende det gäller.

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar till:

Göteborgs universitet
Institutionen för ekonomi och samhälle
Att: Linda Malmhage
Box 625
405 30 Göteborg

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av sökande kandidater görs utifrån de handlingar och kvalifikationer som är registrerade i ansökan vid sista ansökningsdag.

Ansökan och publikationer ska vara inkomna senast: 2020-08-20

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?