Till sidans topp

Sidansvarig: rekrytering@gu.se
Sidan uppdaterades: 2017-02-23 10:15

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Lediga anställningar - detaljsida - Om universitetet, Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Doktorandplats i arbetsvetenskap

Centrum för global HRM (CGHRM) är Sveriges och Nordens första centrum för HRM (Human Resource Management). CGHRM är ett kunskapscentrum och en mötesplats för akademiker och yrkesverksamma inom HRM med målsättningar som att stärka svensk HRM-forskning lokalt, nationellt och globalt, att vara en kunskapsbank kring frågor om HRM, att initiera, utveckla och driva forskning inom området i dialog och samverkan med näringsliv och offentlig sektor och genom nyttiggörandet av forskningen främja en balanserad och hållbar utveckling av arbetslivet lokalt, nationellt och globalt.

CGHRM är ett samarbete mellan Företagsekonomiska institutionen och Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och har 14 organisationer från näringsliv och offentlig verksamhet som medlemmar.

CGHRM söker nu en doktorand i arbetsvetenskap med placering vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Tjänsten utlyses inom ramen för forskningsprojektet Hur kan HR-funktioner bidra till förändring, innovation och omställning? Projektet, som är finansierat av Trafikverket, skall undersöka hur HR-funktioner kan bidra till förändring, innovation och omställning genom att följa HR-arbete inom mer omfattande verksamhetsutvecklings- och infrastrukturprojekt.

Arbetsuppgifter

Den antagne doktoranden ska skriva en doktorsavhandling som bidrar till att besvara den övergripande forskningsfrågan i samarbete med handledare och representanter från Trafikverkets HR-funktion. Doktoranden kommer att undersöka hur HR-funktionen bidrar till organisationsutveckling och troligtvis arbete med omställning mot Agenda 2030 och eventuella andra mål i Trafikverkets uppdrag från regeringen. Arbetet avser huvudsakligen en kvalitativ metodik men även kvantitativt undersökningsarbete kan bli aktuellt.

Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom arbetsvetenskap samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling.

Doktorandanställningen syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i arbetsvetenskap har den som:
-avlagt examen på avancerad nivå i arbetsvetenskap, eller
-avlagt examen på avancerad nivå innefattande ett examensarbete i t ex sociologi eller personalvetenskap med inriktning mot arbetsorganisation, förändrings- eller innovationsprocesser
-på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Utöver behörighetskraven är kunskap om eller erfarenhet av HR-arbete meriterande.

Vid urval av de sökande kommer också de sökandes färdigheter i självständigt arbete, erfarenhet av projektarbete, samt förmåga till kritiskt tänkande och samarbetsförmåga att bedömas.

För denna anställning är kunskaper i svenska ett krav då insamlade data är på svenska. Påvisande av goda kunskaper i skriftlig framställning på engelska är också meriterande.


Som grund för detta urval krävs att den sökande bifogar:

- Uppsatser, självständiga arbeten (examensarbete) och eventuella publikationer, högst fyra bifogade texter. Dessa bedöms utifrån följande kvalitetskriterier: vetenskaplig problemställning och syfte, anknytning till tidigare forskning och val av teoretiskt perspektiv, metodval och praktiskt genomförande, teoriintegration i analys, tolkning och slutsatser samt akribi och språklig framställning.

- En projektplan om maximalt 2000 ord i vilken den sökande anger forskningsintresse i relation till angivna arbetsuppgifter, diskuterar tidigare forskning och teorier av relevans för området, samt skisserar hur frågeställningarna kan besvaras. Projektplanen bedöms utifrån följande kvalitetskriterier; vetenskaplig relevans, visad förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning inom ramen för projektet och utbildning på forskarnivå.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Anställningen förvänts tillträdas i mitten av augusti 2020. Anställningen är tillsvidare placerad vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande

Efter genomgången läsning och rangordning av samtliga ansökningar kallas de främsta kandidaterna till intervju.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om studiernas innehåll vänder du dig till studierektor Cecilia Hansen Löfstrand, cecilia.lofstrand@gu.se, tel 031-786 4766

Har du frågor om arbetets innehåll vänder du dig till professor Stefan Tengblad, stefan.tengblad@gu.se, tel 031-786 3822

Har du frågor om ansökningsförfarandet vänder du dig till personalhandläggare Anna Karin Wiberg, anna-karin.wiberg@gu.se, tel 031-786 4761

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-06-09

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?