Till sidans topp

Sidansvarig: rekrytering@gu.se
Sidan uppdaterades: 2017-02-23 10:15

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Lediga anställningar - detaljsida - Om universitetet, Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Två doktorander i logik

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

Logikgruppen vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori använder formella metoder för att besvara frågor från matematik, filosofi, datavetenskap och lingvistik. Gruppens intresseområden spänner bla över matematikens grundvalar och modallogik. I synnerhet finns det expertis inom bevis- och modellteori för aritmetik, mängdlära och sanningsteori, samt inom typteori, my-kalkyl och beroendelogik. Mer information om logikgruppen hittas här: https://flov.gu.se/forskning/forskningsomraden/logik

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori söker två kvalificerade och motiverade doktorander i logik. Den ena doktorandanställningen är inom forskningsprojektet "Modal my-kalkyl: En undersökning av deskriptiv komplexitet", vilket leds av Bahareh Afshari och finansieras av Vetenskapsrådet. Projektet undersöker modal my-kalkyl, en rik och uttrycksfull logik som möjliggör formella resonemang över induktiva och koinduktiva strukturer. Den för samman tekniker från datavetenskap (automater, spel, tablåer) och matematisk logik (bevisteori, i synnerhet cirkulära och icke-välgrundade bevis). Den andra doktorandanställningen är öppen för alla ämnen i matematisk, filosofisk och datavetenskaplig logik vari logikgruppen har kompetens.

 

Ämne

Logik

 

Ämnesbeskrivning

Den ena doktorandanställningen är avsedd till matematisk och datavetenskaplig forskning kring fixpunkt-logiker; den andra doktorandanställningen är öppen inom ramen för logikgruppens expertis.

 

Arbetsuppgifter

Arbetet består huvudsakligen i att skriva en doktorsavhandling i logik och att genomföra kurser med godkänt resultat. I begränsad omfattning kan det också finnas möjlighet till undervisning, administration eller forskning vid sidan av huvudämnet, som förlänger tjänsten i motsvarande omfattning.Doktoranden förväntas delta i institutionens och logikgruppens aktiviteter, såsom personalmöten, seminarier och workshops. Doktoranden förväntas huvudsakligen utföra sitt arbete i Göteborg. Institutionens arbetsspråk är engelska. Utöver lönen, så finns det medel tillgängliga för resor och korta besök vid andra universitet och forskningscentrum.

 

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet har, enligt Högskoleförordningen 7 kap 39§, den som har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 2. fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i logik har den som har:

 1. minst 30 högskolepoäng i logik på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, eller motsvarande kunskaper.
 2. sådana kunskaper i svenska och engelska som krävs för att tillgodogöra sig obligatoriska kursmoment samt delta i seminarier och liknande.

Grundläggande och särskild behörighet beskrivs även i ämnets allmänna studieplan:

https://flov.gu.se/utbildning/forskarniva/allmanna-studieplaner

 

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordningen.

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Antagning och urval sker med beaktande av hur väl projektförslaget passar in i den forskning som bedrivs. Som grund för urvalet krävs att den sökande bifogar:

 1. Uppsatser, självständiga arbeten (examensarbeten) och eventuella publikationer. Dessa bedöms utifrån följande fem kvalitetskriterier, där de två sistnämnda väger tyngst: Adekvat ämnesavgränsning och relevant frågeställning, adekvat disponering av ämnet och strukturering av uppsatsen, adekvat språkbehandling och formalia, vetenskaplig kvalitet och självständighet.
 2. En projektskiss om maximalt 2 500 ord i vilken den sökande anger ett forskningsområde hen vill utveckla, motiverar dess relevans samt diskuterar vilka teorier, metoder och material som kan bli aktuella. Projektskissen bedöms utifrån följande kriterier: förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning inom området, om frågeställningarna är fruktbara och förankrade i aktuell forskning, genomförbarhet inom utbildningen på forskarnivå samt om skissen gör troligt ett värdefullt bidrag till forskningen. Projektskissen ger även underlag för bedömning av institutionens handledarkompetens inom det forskningsområde som anges.
 3. Andra dokument såsom exempelvis rekommendationsbrev.

Antagning och urval sker med beaktande av institutionens handledningsresurser inom området för doktorandens forskningsinriktning. Urvalsprocessen kan förutom granskning av insänd meritering även innefatta intervjuer. Beslut om antagning fattas av prefekten efter beredning på institutionen.

 

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, HF 5 kap 7§ Doktorandanställning

Omfattning: 100 % 4 år

Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg

Tillträde: 2020-09-01, eller enligt överenskommelse

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordningen.

Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

 

Tillsättningsförfarande

Urval, intervju och bedömning utförs av rekryteringsgrupp på institutionen. Vi planerar för intervjuer via videosamtal den 22 juni 2020.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Lena Eriksson, Vice-prefekt för forskarutbildning
+46 (0) 31 786 4184
lena.eriksson@theorysc.gu.se

Bahareh Afshari
+46 (0) 31 786 4965
bahareh.afshari@gu.se

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

 

Ansökan

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar till: Personaladministratör, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Ange diarienummer.

För att ansökan ska betraktas som fullständig måste den inkludera:

 1. Ett introduktionsbrev på max 1 000 ord (cirka 2 sidor), helst kortare. Brevet ska bestå av fyra stycken i följande ordning: (a) en kort presentation av dig själv, (b) en kort presentation av dina meriter, (c) en kort presentation av forskningsprojektet samt (d) en kort beskrivning av varför FLoV och logikgruppen är av intresse för dig.
 2. Ett CV, inklusive en publikationslista (om tillämpligt).
 3. Uppsatser, självständiga arbeten (examensarbeten) och eventuella publikationer. Dessa bedöms utifrån följande fem kvalitetskriterier, där de två sistnämnda väger tyngst: Adekvat ämnesavgränsning och relevant frågeställning, adekvat disponering av ämnet och strukturering av uppsatsen, adekvat språkbehandling och formalia, vetenskaplig kvalitet och självständighet.
 4. En projektskiss om maximalt 2 500 ord i vilken den sökande anger ett forskningsområde hen vill utveckla, motiverar dess relevans samt diskuterar vilka teorier, metoder och material som kan bli aktuella. Projektskissen bedöms utifrån följande kriterier: förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning inom området, om frågeställningarna är fruktbara och förankrade i aktuell forskning, genomförbarhet inom utbildningen på forskarnivå samt om skissen gör troligt ett värdefullt bidrag till forskningen. Projektskissen ger även underlag för bedömning av institutionens handledarkompetens inom det forskningsområde som anges.
 5. Andra dokument såsom exempelvis rekommendationsbrev.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?