Till sidans topp

Sidansvarig: rekrytering@gu.se
Sidan uppdaterades: 2017-02-23 10:15

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Lediga anställningar - detaljsida - Om universitetet, Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Doktorandanställning i litteraturvetenskap

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion är en av humanistiska fakultetens sex institutioner och har ca 100 anställda (varav ca 20 doktorander) och ca 1000 studenter. För mer information om institutionen se webb: http://lir.gu.se/.

Forskningen i litteraturvetenskap spänner över en mängd områden, från den äldre litteraturens former och villkor till litteraturens förutsättningar i samtiden, exempelvis i relation till digitala medier och litterär offentlighet. Ämnet har vid institutionen i Göteborg under årens lopp utvecklat starka och nationellt profilerade undervisnings- och forskningstraditioner inom bland annat teaterstudier och den äldre litteraturhistorien. Samtidigt har det skett en kontinuerlig breddning och fördjupning av ämneskompetensen och idag inbegriper forskningen genus, populärfiktion, barn-och ungdomslitteratur, litteraturdidaktik, life writing, ekokritik, transmediala fiktionsformer, litteraturreception och litteraturbruk av såväl äldre, som modern och samtida litteratur. Många av ämnets forskare arbetar med både nordisk och internationell litteratur, liksom transkulturella perspektiv på litteraturen. De deltar aktivt i diskussionen om ämnets framtida utveckling och är engagerade i tvärvetenskapliga områden såsom digital humaniora, medicinsk humaniora och miljöhumaniora.

Arbetsuppgifter

En doktorand bedriver forskning och förväntas bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet. Doktoranden förväntas utveckla egna idéer och kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt. Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom litteraturvetenskap samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Doktorandanställning i litteraturvetenskap syftar också till att doktoranden utvecklar förmågan att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Doktorand förväntas vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen och interagera aktivt i forskarutbildningsmiljön, vilket inbegriper aktivt deltagande i doktorand- och forskarseminariet vid institutionen. Institutionens arbetsspråk är svenska, men forskarutbildningen går att genomföra på engelska. Doktoranden förväntas dock lära sig svenska under sin forskarutbildning. Avhandlingen får författas på svenska eller engelska. Vid behov erbjuder universitetet introduktionskurser i svenska.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap har den som har minst 30 högskolepoäng i litteraturvetenskap på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, eller motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. I anställningen kan institutionstjänstgöring, till exempel undervisning, komma att ingå med upp till 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt högskoleförordningen, 4 år
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborg universitet
Tillträde: 2020-09-01

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande

Tillsättningsförfarandet sker i två steg:

1) Urval på basis av inlämnat underlag.
2) En tätgrupp kallas till intervju samt en 15 minuters muntlig presentation av sitt forskningsprojekt den 15 maj i Göteborg.

Kontaktuppgifter för anställningen

För frågor om doktorandtjänsten:

Arne Rasmusson, viceprefekt för forskarutbildningen, arne.rasmusson@lir.gu.se
Jong Ho, personaladministratör, jong.ho@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska innehålla:

  1. Ett personligt brev i vilket du presenterar varför du har sökt till forskarutbildningen, och reflekterar över den utvecklingsgång du tycker att dina examensarbeten visar. Framgår det av studieintygen att det tagit mycket lång tid att bli klar med arbetena kan tidsåtgången kommenteras. Denna text får omfatta högst 3000 tecken totalt (inkl. blanksteg), och kan vara på svenska eller engelska.

  2. Examensarbeten (från avancerad nivå samt eventuell kandidat) och eventuella publikationer som är relevanta i sammanhanget. Du får bifoga maximalt fem skrifter. Skrifter utöver dessa kan förtecknas i en separat lista. Åberopade skrifter kommer att bedömas främst utifrån följande kriterier: originalitet och vetenskaplig förankring, ämnets svårighetsgrad samt säkerhet i det metodiska och språkliga utförandet.

  3. En projektplan där du beskriver ditt forskningsområde genom att formulera och motivera projektets syfte, problem, material, relation till tidigare forskning samt genom att diskutera vilka teorier och metoder som kan bli aktuella. Projektplanen kommer att bedömas utifrån följande kriterier; originalitet, vetenskaplig relevans och förankring, samt genomförbarhet. Planen kan också innehålla en preliminär disposition eller lista över olika moment i avhandlingsarbetet liksom resonemang kring en översiktlig tidsplan för arbetsprocessen. Planen får omfatta högst 20000 tecken totalt (inkl. blanksteg, noter och referenser).

  4. Examensbevis och/eller studieintyg från Ladok, eller motsvarande, över avklarade kurser. Intygen ska visa att du uppfyller kraven på grundläggande behörighet liksom kraven på särskild behörighet i enlighet med den allmänna studieplanen för det forskarutbildningsämne du söker till (http://lir.gu.se/utbildning/forskarniva/studieplaner).

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-03-15 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?