Till sidans topp

Sidansvarig: rekrytering@gu.se
Sidan uppdaterades: 2017-02-23 10:15

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Lediga anställningar - detaljsida - Om universitetet, Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Doktorand i naturvetenskap, inriktning miljövetenskap

Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från
fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika
biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom
ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga
och av människan skapade miljöförändringar.

Institutionen är placerad på tre olika ställen: i Göteborgs botaniska trädgård, på Medicinareberget i Göteborg och på den
marina forskningsstationen – Kristineberg. Den aktuella tjänsten är förlagd till Medicinaregatan 18A, Göteborg. Doktoranden kommer att arbeta i en forskargrupp som består av fem forskare, två postdoktorer, två doktorander, en tekniker och flera masterstudenter.

Projektbeskrivning
Nanoteknik är för närvarande det snabbast växande forskningsområdet med stor potential för industriella tillämpningar. Nanoteknik bygger på utveckling av syntetiska partiklar i nano skalan (1-100 nm). Många tillverkade NP uppvisar specifika egenskaper som beror på deras storlek, form, laddning, sammansättning och struktur och används i ett antal produkter med många fler applikationer i horisonten. Trots att det stora utbudet av nano applikationer som kan leda till oavsiktlig miljöexponering av NPs, saknas kunskap om de ekologiska och ekotoxikologiska konsekvenserna av exponering för konstgjorda NPs.

Under det senaste årtiondet har en mängd olika forskningsprojekt studerat de toxikologiska effekterna av ett stort antal NP. Dessa studier har fokuserat på väl karakteriserade partiklar och deras effekter i kontrollerade laboratorieexperiment, där man använt sig av både cellbaserade system och djur- och växtbaserade tester för att studera deras toxicitet.
Dessa studier har genererat mycket kunskap om NP-toxicitet och hur NP-toxicitet är beroende av partiklarnas egenskaper, egenskaper som till exempel storlek, laddning och form. Men väldigt lite är känt om hur NP-toxicitet förändras när NP kommer ut i vattenmiljön. I miljön kommer NPs att förändras pga väder och vind samt biologiska processer. Partiklar kan brytas ner, förändras och biofilmer bestående av organiska ämnen i den akvatiska miljön kan bilda lager runt partiklarna, så kallade biokoronor.

Det MISTRA-finansierade projektet Nano-safety kommer att fokusera på hur NPs förändras i en naturlig miljö, nämnare bestämt experimentella våtmarkssystem. Projektet kommer att studera hur simulerade realistiska ytvattenförhållanden och förhållanden vid avfallshantering och hur åldrandet av NP under dessa förhållanden påverkar NP-toxiciteten. MISTRA Nano-safety projektet är ett samarbetsprojekt mellan sju universitet i Sverige och Danmark som tillsammans täcker ett brett spektrum av expertis. Den framgångsrika doktoranden ska genomföra forskning inom detta projekt med inriktning mot att testa toxiciteten hos ursprungliga och åldrade NP på olika fiskbaserade testsystem. Grunden är studier med cellinjer och fiskembryon men även studier på vuxen fisk kommer att genomföras. Förutom att använda traditionella cellbaserade analyser är målet att optimera nya cellbaserade tester för riskbedömning av NP. Projektet kräver en bra förståelse av cellbaserade in vitro-system men även in vivo-tester med fisk och kunskaper i grundläggande ekotoxikologiska begrepp.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften är att genomföra avhandlingsarbetet under handledning vilket inkluderar att doktoranden utvecklar sina kunskaper och färdigheter i metodologi, analysförmåga och ämnesteori. Tekniker som kommer att användas inom projektet inkluderar in vitro-tekniker, toxicitetstester med fiskembryo, kvantitativ PCR, biokemiska assayer och in vivo-studier med fisk.  Studierna kommer att bedrivas mestadels som labstudier. Kortare tidsperiod kan spenderas på fältarbete. Specifika ämnesområden med särskild relevans för projektet är fiskfysiologi, miljöföroreningar, toxikologi samt riskbedömning.

Doktoranden kommer att bedriva egen forskning i samråd med handledare. Doktoranden kommer även att genomföra kurser under anställningsperioden (totalt 60 hp, eller ca 1 års heltidsstudier). Resultaten kommer att kommuniceras i form av vetenskapliga artiklar, konferenspresentationer, etc. och en doktorsavhandling. Doktoranden kommer att handledas av Prof. Joachim Sturve och Dr Tobias Lammel.

Utbildning på forskarnivå
Antagningen till utbildning på forskarnivå sker i forskarutbildningsämnet naturvetenskap, inriktning miljövetenskap.
Utbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och inkluderar tre års arbete med ett avhandlingsprojekt och ett år med kurser
och litteraturstudier. Kurserna väljs framförallt inom institutionens/fakultetens utbud, men nationella/internationella
doktorandkurser kan också ingå. Det kan komma att ingå undervisning och handledning av grundkursstudenter vilket
förlänger doktorandperioden i motsvarande omfattning.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad
omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte
omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet
För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har:
1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade
utbildningen.

* Relevanta ämnen för den planerade utbildningen på forskarnivå är  ekotoxikologi, toxikologi, biokemi eller cell biologi.

Bedömningsgrund
Vi söker en starkt motiverad person för att bedriva doktorandstudier inom ekotoxikologi med särskild inriktning mot toxiska mekanismer för NP toxicitet.Mycket god förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera på engelska är ett krav då vi arbetar i en internationell miljö.

Meriterande är specialisering inom ekotoxikologi/toxikologi samt praktisk laborativ erfarenhet av att arbeta med in vivo försök (med fisk) samt in vitro system (med cell baserade system), Även erfrenhet av laborativt arbetet med molekylärbiologiska tekniker, biokemi och/elelr mikroskopi är önskvärda.  Grundläggande zoofysiologi är också meriterande.

Anställning
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som
doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen
får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den
sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under
fyra år.

Anställningen är tänkt att starta i september 2019 eller enligt överenskommelse. Universitetet tillämpar lokalt avtal om
lönesättning av doktorander. Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander. 

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:
• Ett personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter och hur du uppfyller de kriterier som anges i annonsen
• Meritförteckning (CV)
• Kopia på avlagda examina och utskrift av genomgångna kurser med betyg
• Kopia av examensarbete
• Intyg på annan relevant erfarenhet/anställning eller övriga handlingar som önskas åberopas
• Två personliga referenser (handledare, lärare, chefer eller liknande) med kontaktuppgifter

De högst rangordnade sökande kallas till intervju som kan komma att genomföras på engelska och i vissa fall via
Skype/telefon.

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande
ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista
ansökningsdag.

Kontaktuppgifter för anställningen

 

Joachim Sturve, professor
Tel: +46 (0)31 786 36 88
e-post: joachim.sturve@bioenv.gu.se

websida: http://www.bioenv.gu.se/personal/Sturve_Joachim/

Henrik Aronsson, professor och prefekt
Tel: +46 (0)31 786 48 02
e-post: henrik.aronsson@bioenv.gu.seFackliga företrädare
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?