Till sidans topp

Sidansvarig: rekrytering@gu.se
Sidan uppdaterades: 2017-02-23 10:15

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Lediga anställningar - detaljsida - Om universitetet, Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Doktorandplats i kulturvård med inriktning mot hantverksvetenskap

Vid Institutionen för kulturvård bedrivs professionsförberedande utbildningar och forskning med inriktning mot kulturarvsfrågor, landskap och kulturmiljöer, byggnader, trädgårdar och kulturhistoriska föremål och interiörer. I Mariestad ges utbildningar med inriktning mot bygghantverk samt trädgårdens och landskapsvårdens hantverk. I Göteborg utbildas bebyggelseantikvarier, konservatorer och ledare inom slöjd- och kulturhantverk.

Kulturvård kräver kompetens inom ett brett kunskapsfält som omfattar såväl naturvetenskapliga, humanistiska som samhällsvetenskapliga kunskapsområden. Vård och utveckling av kulturarvet kräver emellertid också speciell kompetens för dokumentation, tolkning och analys relaterad till utförande av den hantverkliga praktiken.

Institutionens forskning bedrivs inom hela det kulturvårdande området och omfattar frågor kring de materiella lämningarna av mänsklig verksamhet, dess immateriella värden och betydelser, och samhällets förmåga att verka för kulturvård och kulturarv som resurser i ett uthålligt samhällsbygge. Genom Hantverkslaboratoriet i Mariestad, nationellt centrum för kulturmiljöns hantverk, har hantverk som immateriellt kulturarv samt i relation till förvaltning av kulturmiljöer fokuserats.

Samverkan mellan institutionens olika grenar samt mellan grundutbildning och forskning, liksom samverkan med det omgivande nationella och internationella samhället, utgör viktiga komponenter i verksamheten.

Arbetsuppgifter

I ämnesområdet kulturvård med inriktning mot hantverksvetenskap forskas det i och om hantverk. De första doktoranderna med hantverksvetenskaplig inriktning antogs i ämnet kulturvård år 2007. Hantverkslaboratoriet startades 2010 och drivs i bred samverkan med offentliga organisationer på lokal, regional och nationell nivå, med syfte att driva och stödja FoU-verksamhet inom kulturmiljöns hantverk. Hantverksforskningens frågeställningar handlar om hur praktiska erfarenheter kan fördjupa förståelsen av historia och glömda kunskapstraditioner, avseende byggnader, trädgårdar, landskap, material, verktyg, maskiner och utförandeprocesser. Forskningen bedrivs i hantverk och genom hantverksarbete. I fokus står hantverkets procedurer (handlingar och överväganden) som ställs i relation till material och eftersträvad produktkvalitet och funktionalitet, det vill säga kunskap om hur människan hanterar natur, material och ting genom att tillverka, vårda eller odla. I hantverksforskningen används arbetsprocesserna som metod i undersökningar och analyser och resultaten redovisas bland annat genom hantverksprodukter. Lärare och doktorander vid institutionen för kulturvård är på olika sätt knutna till hantverksforskningen genom utvecklingsarbeten och avhandlingsprojekt där yrkeserfarna hantverkare har en central roll.

Inom ämnet Kulturvård är undersökning, dokumentation och rekonstruktion metoder som används för att vårda ett kulturarv eller få en djupare förståelse av gångna tiders kultur. Under senare år har det tillförts nya perspektiv och metoder till dokumentations- och rekonstruktionsprocesserna. Digitala metoder för dokumentation och rekonstruktion får allt större betydelse, men hur dessa metoder påverkar kunskapsöverföring och tolkning behöver analyseras. Genom det hantverksvetenskapliga perspektivet, genomförs dokumentation och rekonstruktion av hantverkare. Det perspektiv betonar på ett nytt sätt praktisk erfarenhet och förståelse som en grund för vetenskaplig kunskapsproduktion.

När det inte längre finns några levande traditionsbärare är en hantverkstradition bruten, men vittnesmål om den gamla traditionen kan finnas bevarad i efterlämnade hantverksföremål som materiella objekt, redskap och uppteckningar, dagböcker med mera. I projektet ska doktoranden utforska om och hur undersökning, dokumentation och tolkning av det materiella kan användas för att rekonstruera hantverksprocesser från en äldre tradition och det förflutna. Trots tidigare forskning finns det behov av utförligare analyser av relationen mellan materiella objekt och nutida traditioner, hantverksmetoder, tolkningar och rekonstruktioner. Doktorandprojektets utgångspunkt ska bygga på och vidareutveckla utvecklad forskningsmetodik kombinerat med undersökningar, analyser och tolkningar baserade på praktiskt hantverkskunnande. Tolkningarna provas sedan i rekonstruktionens praktik.

Doktoranden ska utveckla undersöknings-, dokumentations- och rekonstruktionsmetoder för hantverk. Metoderna ska utvecklas för att ge underlag till rekonstruktion av det materiella, men även rekonstruktion av det immateriella, d.v.s. hantverkskunskap, processer och förståelse av äldre hantverk. Detta fordrar att projektet vetenskapsteoretiskt förhåller sig till kunskapsöverföring i mötet mellan det materiella och immateriella genom kritisk tolkning och att doktoranden kan problematisera vad vi är bekanta med och vad vi är främmande för samt tillämpa relevanta teorier och metoder i projektet. Ett mål är att projektet ska resultera i utvecklade undersöknings, dokumentations- och rekonstruktionsmetoder som även kan tillämpas inom andra hantverks- och forskningsfält.

Behörighet

Behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå inom ämnesområdet kulturvård, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 hp på avancerad nivå inom ämnesområdet kulturvård, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen. Den person som ska rekryteras bör ha kunskap och förståelse i hantverk och kunna kombinera sin expertis med bred allmän kunskap som stöds av teoretisk kunskap från närliggande discipliner. Således kan en bakgrund inom exempelvis hantverk, konsthantverk, etnologi, kulturstudier och arkeologi betraktas som relevant för den aktuella anställningen.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Detta bedöms genom följande dokumentation från den sökande;

  • Ett ansökningsbrev som kortfattat beskriver den sökandes syn på forskningsuppgiften och sin egen lämplighet för uppdrag
  • Självständigt arbete (uppsats) från behörighetsgrundande utbildning
  • Andra publikationer och arbeten inom hantverk
  • Annan dokumenterad verksamhet av relevans
  • Dokumenterad hantverklig kompetens inom området för forskningsuppgiften
  • Annat som den sökande vill åberopa

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Forskarutbildning vid institutionen leder till en doktorsexamen i kulturvård. Denna doktorandplats finansieras av institutionen.

Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för kulturvård, Mariestad
Tillträde: Enligt överenskommelse

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

Prefekt och professor Anneli Palmsköld på 0708-628805 eller anneli.palmskold@conservation.gu.se
Universitetslektor och studierektor för forskarutbildningen Katarina Saltzman på 0766-184304 eller katarina.saltzman@conservation.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2019-09-01

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?