Till sidans topp

Sidansvarig: rekrytering@gu.se
Sidan uppdaterades: 2017-02-23 10:15

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Lediga anställningar - detaljsida - Om universitetet, Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Biträdande universitetslektor i geovetenskaper med inriktning mot hydrogeokemi

Institutionen för geovetenskaper har 68 anställda. Fokusområden innefattar klimat, naturresurser samt vattenresurser, GIS, fjärranalys, geokemi och biogeokemi. Vi har kandidat- och mastersprogram, samt forskarutbildning, inom fälten geovetenskaper och geografi. Forskningsstrategin för institutionen betonar vidareutveckling av ”Earth System Science”.

Institutionen erhåller fler utmärkta instrument och verktyg som möjliggör många olika analyser av prover i fast, flytande och gasform. Dessa innefattar: ICP-MS analyser (lösningar och laser ablation), SEM (med EDS, BSE, CL och WDS detektorer), en mikro-Raman spektrometer, en XRD spektrometer, en IRMS och elemental analyzers för 13C, 15N, 34S, 2H, och 18O isotopanalys, en CryoPrep2 enhet för mätningar av isotoper i växthusgaser, en SpinMas GAM400 quadropole MS, en IRIS, 2130-i (Picaro) (18O och 2H), en AxION 2 TOF MS, en gaskromatograf, en fotospektrometer, en TOC/TN analyserare, och en jonkromatograf. Ytterligare har vi ett helt nytt ISO 5 renrum för ICP-MS analyser, och snart har vi även ett is-labb.

 

Ämne

Geovetenskaper med inriktning mot hydrogeokemi

 

Ämnesbeskrivning

Den sökande som erhåller tjänsten ska komplettera befintlig forskning med kompetens inom hydrogeokemi och för att stödja institutionens undervisningsuppdrag inom geovetenskapsprogrammet. Undervisning sker främst inom våra kurser inom hydrogeologi men även i andra kurser där hydrogeokemi är relevant, såsom hydrologi, miljögeologi, grundläggande geovetenskap, geokemi och biogeokemi.

Den sökande som erhåller tjänsten ska fokusera sin forskning inom något av följande fält: grundvatten- och markförorening och sanering ; karaktärisering av hydrogeokemiska system med fokus på vattnets interaktion med berg och mark; grundvattendatering och beräkning av dess uppehållstid med hjälp av isotoper och andra spårämnen; hydrogeokemisk modellering. Det anses fördelaktigt om den sökandes forskningsfokus innefattar fler än ett av dessa områden.

 

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är forskning (inte mindre än 50 %) inom de områden som beskrevs i ämnesbeskrivningen, och undervisning (inte mindre än 35 %). Andra arbetsuppgifter (de inom kommittéer, administration) kan inkluderas. Tid för utveckling av pedagogiska färdigheter och för att följa framsteg inom forskningsområdet kommer beviljas (minst 10 %).

Arbetsuppgifterna omfattar att utarbeta forskning i fokusområdena av hög internationell standard. Din forskning förväntas komplettera och stärka befintlig forskning inom hydrogeologi, geokemi, biogeokemi och miljögeologi på institutionen. Vidare förväntas du aktivt söka externa forskningsmedel, publicera i relevanta internationella granskade tidskrifter med hög impakt faktor och att aktivt delta i både nationella och internationella vetenskapliga nätverk.

Du förväntas undervisa inom hydrogeologi/hydrologi, och att bidra i kurser om hydrogeokemi, miljögeovetenskap, miljögeologi och andra relaterade ämnen inom geovetenskap på kandidat- och mastersnivå, vilket inkluderar handledning av kandidat- och mastersarbeten (examensarbeten).

Du förväntas också samarbeta med samhällsintressenter genom att koppla din forskning med samhällsnytta och praktiska applikationer, utåtriktad verksamhet (outreach) och kommunikation.

 

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 -4§ högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i ett ämnesområde som är relevant för anställningen är ett krav. Förmåga att kunna undervisa på svenska eller  engelska är ett krav. Erfarenhet av fältarbete är meriterande. Erfarenhet av analys i laboratorium är ett krav.

Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Du som saknar högskolepedagogisk utbildning får genomgå sådan inom två år från tillträde till anställningen. Universitet erbjuder högskolepedagogiska kurser.

Du förväntas kunna undervisa på svenska inom fyra år. Universitet erbjuder kurser i svenska.

 

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 -4 §högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Ansökningarna bedöms i första hand utifrån vetenskapliga meriter och i andra hand utifrån pedagogiska meriter. Båda kommer att bedömas med samma noggrannhet.

Under bedömningen av vetenskaplig kompetens kommer särskilt vikt att fästas på kompetens inom hydrogeokemi och särskilt inom de forskningsområden som specificerats i ämnesområdesbeskrivningen. Dokumenterad förmåga att erhålla externa konkurrenskraftiga forskningsmedel, erfarenhet av en ny forskningsmiljö efter doktorsexamen, och deltagande i nationella och internationella projekt och nätverk är meriterande. Vidare är intresse och erfarenhet inom modellering meriterande.

Under bedömningen av pedagogisk kompetens kommer fokus ligga på förmåga att framgångsrikt planera, utföra och leda undervisning såväl som att utveckla nya kurser. Dokumenterad färdighet att handleda studenter på olika nivåer är meriterande.

För anställning kommer den sökande att väljas som efter en helhetsbedömning av skicklighet inom ämnesområdet för anställningen bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 6 år

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för geovetenskaper, Göteborg

Tillträde: så snart som möjligt, enligt överenskommelse

Anställningen som biträdande universitetslektor är begränsad till 6 år och definieras som en anställning varpå innehavaren av anställningen befordras som tillsvidareanställd som universitetslektor, förutsatt att kvalifikationerna uppfylls. Bedömningsgrunder för befordran till universitetslektor finns i ”Handläggningsordning för befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor vid Naturvetenskapliga fakulteten”.

Specifik för den utlysta tjänsten är kraven för befordran till universitetslektor (tillsvidare anställning) är att du har:

 • Erhållit titeln ’oavlönad docent’
 • Förmågan att undervisa på svenska
 • Erhållit större forskningsmedel från en stor forskningsorganisation som huvudsökande
 • Varit eller är huvudhandledare för en doktorand
 • Årligen, i genomsnitt, publicerat två artiklar i högt rankade tidskrifter inom forskningsområdet, där ditt bidrag kan anses centralt
 • Fullföljt obligatoriska eller likvärdiga kurser inom högskolepedagogik på UGOT
 • God kursevaluering av studenter
 • Aktivt deltagit inom aktiviteter för att utveckla institutionen i stort samt bidra till en god arbetsmiljö.

 

Tillsättningsförfarande

Bedömningsprocessen kommer att omfatta utlåtanden från externa sakkunniga, intervjuer och provföreläsningar. Bedömningen av meriter och erfarenhet kommer att ta hänsyn till föräldraledighet, sjukfrånvaro eller andra liknande omständigheter. Skälen och omfattningen av frånvaro anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter i ansökan.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar av anställningen lämnas av: Roland Barthel, prefekt

Mejl: roland.barthel@gu.se

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:

https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner/

 

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:

 • Personligt brev
 • CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel(med belopp och beskrivning av den egna rollen i ansökan). För varje publikation ska den egna rollen och bidrag beskrivas.  
 • Fullständiga elektroniska exemplar av dina främsta publikationer (maximalt tio stycken).
 • Redogörelse för vetenskapliga meriter och motivering till urvalet av högst tio vetenskapliga publikationer du vill åberopa i ansökan.
 • Forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning samt andra planerade aktiviteter med relevans för anställningen (maximalt tre sidor).
 • Redogörelse för pedagogiska meriter, med upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet. Redogörelsen ska också omfatta beskrivning av pedagogisk reflektion och undervisningsfilosofi.
 • Redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan.
 • Intyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar vardera till:

Fakultetskansliet för naturvetenskap

Att: Siranush Kosayan

Göteborgs universitet

Box 460

405 30 Göteborg

 

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 13 september 2019

 

Övrig information

Att välja en karriär i ett främmande land är ett stort steg och väcker många frågor om vad som väntar. Således, för att ge dig en allmän uppfattning om vad vi och Göteborg har att erbjuda i form av förmåner och livet i allmänhet, besök http://www.science.gu.se/english/about/career. Information om Naturvetenskapliga fakulteten finns på http://science.gu.se/.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?