Till sidans topp

Sidansvarig: rekrytering@gu.se
Sidan uppdaterades: 2017-02-23 10:15

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Lediga anställningar - detaljsida - Om universitetet, Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Doktorand i socialt arbete

Institutionen för socialt arbete finns vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Vi har drygt 120 anställda och vi ger såväl socionomprogram som masterprogram, familjeterapiutbildning, övrig vidareutbildning och utbildning på forskarnivå. Socialt arbete är huvudämnet både på grund-, avancerad- och forskarnivå. I en expansiv och dynamisk miljö, vilken kännetecknas av ett stort samhällsengagemang och omfattande internationella kontakter och samarbeten genom olika nätverk och med universitet runtom i världen, bedrivs forskning i socialt arbete inom ramen för ett flertal profilområden. Vår forskning omfattar studier av sociala problem, deras orsaker och konsekvenser för individ, grupp och samhälle. Socialt arbete som forskningsdisciplin handlar också om utsatta individer och gruppers livsvillkor, samhällsinterventioner, socialpolitiska åtgärder och sociala processer.

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå omfattar 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier) och avslutas med filosofie doktorsexamen. Utbildningen omfattas av 65 högskolepoäng för kurser inom forskarutbildningens ram samt en avhandlingsdel om 175 högskolepoäng. Doktoranden skall även inom ramen för sin utbildning delta i seminarieverksamhet samt bidra till institutionens gemensamma aktiviteter. Utbildningen bedrivs på heltid om inte särskilda skäl finns för lägre studietakt, dock lägst 50%. I anställningen ingår institutionstjänstgöring med upp till 20% av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom socialt arbete samt bidra till kunskapsutveckling inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling.

Doktorandanställning i socialt arbete syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

Socionomexamen 210 högskolepoäng, eller på annat sätt förvärvade kunskaper vilka motsvarar ovanstående krav.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande görs med avseende på graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen samt institutionens förutsättningar att utifrån den sökandes preliminära forskningsinriktning erbjuda handledning.

Bedömningen grundar sig framförallt på den sökandes förmåga att formulera, avgränsa och analysera undersökningsuppgifter samt presentera undersökningsresultat. Erfarenhet av professionellt socialt arbete är meriterande. Intervjuer ingår som ett led i urvalsprocessen.

Som underlag för denna bedömning används den projektskiss som ska medfölja ansökan, tidigare uppsatser och utbildningsmeriter för att bedöma projektets relevans inom ämnet socialt arbete samt den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Plats på utbildningen kan också beredas för sökande vilka är anställda av annan arbetsgivare och vilkas studier finansieras av dennes arbetsgivare, så kallad samverkansdoktorand. Grunderna för antagning är i övrigt densamma som för övriga sökande. Ett särskilt avtal upprättas mellan arbetsgivare och institutionen.

Anställning

Institutionen för socialt arbete utlyser ett antal utbildningsplatser på forskarnivå Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra års heltidsstudier. Omfattning: 100 %. Placering: Institutionen för socialt arbete, Göteborg Tillträde: Mitten av augusti 2019. Diarienummer: PAR 2018/1487

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Övrigt

Institutionens kurser på forskarnivå ges i huvudsak på svenska och likaså sker seminarieverksamheten mestadels på svenska. Samtidigt är goda kunskaper i engelska viktiga för att kunna tillgodogöra sig forskarutbildningen i dess helhet. Läs mer om utbildningen i den allmänna studieplanen som du finner via länken nedan.       https://socwork.gu.se/utbildning/forskarutbildning

Kontaktuppgifter för anställningen

Ingegerd Franzon, administratör, +46 31 786 1900
ingegerd.franzon@socwork.gu.se

Anette Skårner, viceprefekt med ansvar för forskarutbildningen, +46 31 786 1605
anette.skarner@socwork.gu.se

Johanna Andersson, doktorand, 
+46 31 786 1606
johanna.andersson.5@socwork.gu.se

Matti Wirehag, doktorand, +46 31 786 1886
matti.wirehag@socwork.gu.se

Institutionens hemsida: www.socwork.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Sista ansökningsdag 2019-02-12.                                                                                 

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

För att ansökan ska betraktas som fullständig måste den inkludera:

  1. Ett introduktionsbrev på max 500 ord (cirka 1 sida). Brevet ska bestå av: (a) en kort presentation av dig själv, (b) en kort presentation av dina meriter, (c) en kort presentation av forskningsprojektet.
  2. Ett CV, inklusive styrkt meritförteckning och publikationslista.
  3. Uppsatser och examensarbeten samt andra relevanta skrifter
  4. En forskningsskiss om maximalt tre sidor i vilken den sökande anger ett forskningsområde som han/hon skulle vilja utveckla, motiverar dess relevans samt diskuterar vilka teorier, metoder och material som kan bli aktuella.
  5. Vidimerade kopior på examensbevis och bevis på särskild behörighet.
  6. Redogörelse för samt intyg på övriga relevanta meriter som t.ex. deltagande i forsknings- utvärderings- eller liknande utvecklingsarbete.

Publikationer som inte finns i elektronisk form ska skickas till: 

Göteborgs universitet                                                                              

Institutionen för socialt arbete
Att: Ingegerd Franzon Box 720
405 30 Göteborg

Ange referensnummer PAR 2018/1487 om publikationer sänds in separat.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?