Till sidans topp

Sidansvarig: rekrytering@gu.se
Sidan uppdaterades: 2017-02-23 10:15

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Lediga anställningar - detaljsida - Om universitetet, Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Två doktorander med inriktning mot medieeffekter och opinionsbildning

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, vid Göteborgs universitet är en av landets ledande inom utbildning och forskning kring journalistik, medier och kommunikation. Vi strävar efter att väva samman utbildning i toppklass med forskning i framkant. JMG har runt 500 studenter på grund- och avancerad nivå och ett 70-tal anställda.

Arbetsuppgifter

JMG söker två doktorander till forskningsprojektet ”Varieties of Media Effects”, finansierat av europeiska forskningsrådet (ERC). Forskningsprojektet syftar till att undersöka allmänhetens uppfattningar om olika samhällsproblem och hur dessa uppfattningar påverkas av mediernas nyhetsrapportering och människors medieanvändning i ett nytt och föränderligt medielandskap. De empiriska studier som ingår i projektet bygger på flera olika datainsamlingsmetoder – panelundersökningar, medieinnehållsanalyser, fokusgrupper och experiment – och genomförs i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Doktoranderna kommer arbeta tillsammans i en projektgrupp bestående av två doktorander, en postdok och en projektledare.

Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom journalistik, medier och kommunikation, att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en artikelbaserad vetenskaplig avhandling, samt bidra till genomförandet av det forskningsprojekt som doktorandanställningen ingår i.

De två doktoranderna kommer arbeta med olika delar av forskningsprojektet. Doktorand 1 ska huvudsakligen arbeta med de delar av projektet som bygger på kvantitativa analyser av medieinnehåll och panelundersökningar. Doktorand 2 ska huvudsakligen arbeta med de delar som bygger på experimentella metoder för att studera medieeffekter.

Doktoranderna ska vara väl förankrade i forskningsområden som medier och kommunikation, medieeffekter och/eller opinionsbildning i vidare bemärkelse. Meriter från de områden som specifikt relaterar till projektet kommer att beaktas särskilt, både vad gäller ämnes- och metodkompetens.

Anställningarna är tidsbegränsade till 4 år på heltid. Arbetet bedrivs på heltid. I anställningarna kan komma att ingå institutionstjänstgöring med upp till 20% av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Behörighet

Både grundläggande och särskild behörighet krävs för antagning.
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 39 §):

  1. Avlagt en examen på avancerad nivå,
  2. Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 40 §):

Magisterexamen i journalistik, 240 högskolepoäng, eller magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, 240 högskolepoäng, eller magisterexamen i samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen om minst 240 högskolepoäng, där examensarbetet har en klar inriktning mot kunskapsområdet journalistik och medier. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande skall ha sådana kunskaper i engelska att han/hon kan tillgodogöra sig forskningslitteratur, kurser på forskarnivå samt delta aktivt i seminarieverksamheten samt skriva avhandlingen på engelska.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande skall enligt Högskoleförordningen 7 kapitel ske med hänsyn till förmåga att klara utbildningen samt institutionens handledarresurser.

Vid bedömning av sökande kommer särskild vikt att läggas vid kompetenser och erfarenheter med relevans för projektet. Detta inbegriper dokumenterad:

  1. Ämnesmässig förtrogenhet med forskningsområdena medier och kommunikation, medieeffekter och/eller opinionsbildning i vidare bemärkelse, samt
  2. Metodologisk kompetens avseende kvantitativa analysmetoder i allmänhet, samt enkät- och panelundersökningar, experiment eller automatiserade innehållsanalyser i synnerhet.

Centralt för bedömning kommer också att vara sökandes förmåga att formulera, avgränsa och analysera forskningsuppgifter samt presentera forskningsresultat.

Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå tas av institutionens prefekt. Beslutet kan inte överklagas.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborg universitet
Tillträde: 2019-03-01 eller enligt överenskommelse
Diarienummer: PAR 2018/1220

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

Adam Shehata, Docent
+46 31 786 5057
adam.shehata@jmg.gu.se

jmg.gu.se/

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan skall innehålla:

  1. Uppsatser och examensarbeten samt andra relevanta skrifter. Godkända skrivspråk är svenska och engelska eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.
  2. En projektskiss i vilket den sökande anger sitt forskningsintresse för frågor som rör medieeffekter och opinionsbildning, redogör för sina metodkunskaper och erfarenheter gällande kvantitativa analysmetoder i allmänhet och enkätundersökningar, panelstudier, experiment eller automatiserade innehållsanalyser i synnerhet. I brevet ska även framgå vilken av de två doktorandanställningarna den sökande är intresserad av. Max 2000 ord.
  3. Kopior av akademiska betyg som styrker allmän och särskild behörighet enligt ovan. Intyg på andra relevanta meriter.

Det åligger den sökande att ansökan är komplett och kompletteringar efter sista ansökningsdatum kommer ej att beaktas.

Eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till (Märk dina dokument med diarienumret): 

Christina Jones
Göteborgs universitet
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
Box 710
40530 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2018-11-19

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

 

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?