Till sidans topp

Sidansvarig: rekrytering@gu.se
Sidan uppdaterades: 2017-02-23 10:15

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Lediga anställningar - detaljsida - Om universitetet, Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Universitetslektor i kemi med inriktning mot pedagogisk utveckling

Vi söker en person med hög motivation och påvisad potential och intresse för högkvalitativ undervisning i kemi samt utveckling av denna. Mer specifikt har den framgångsrika kandidaten en dokumenterad meritlista av undervisning i kemi på universitetsnivå samt egen forskning och undervisningserfarenhet för denna. Den forskning som bedrivs av den framgångsrika kandidaten, alternativt har utvecklingspotential, måste komplettera och stärka forskningen och undervisningen vid institutionen och vi ser gärna en intresseinriktning mot utbildningsvetenskap med ett fokus på ämnet kemi.

 

Institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom tre huvudområden: biomolekylära vetenskaper, grundläggande kemiska vetenskaper och miljövetenskaper. Vår forskning omfattar ett stort område som sträcker sig hela vägen från atom- och molekylfysik via celler till hela organismer. Många av de fenomen vi studerar illustrerar det kemiska och biologiska samspelet mellan molekyler i vår naturliga miljö och i levande system. Institutionen har runt 45 lärare och cirka 75 doktorander som är verksamma inom ramen för institutionens forskarutbildning.

 

Institutionen för kemi och molekylärbiologi har Naturvetenskapliga fakultetens största utbildningsuppdrag omfattande runt 450 helårsstudenter per år, vilket inkluderar ansvar för utbildningsprogram inom kemi, organisk kemi och läkemedelskemi, molekylärbiologi, genomik och systembiologi samt Receptarieprogrammet. En stor andel av utbildningsuppdraget utgörs av uppdragsutbildning inom farmaciområdet (Receptarie- och Apotekarprogrammet) och närbesläktade utbildningsprogram inom den Naturvetenskapliga fakulteten (program för biologi, atmosfärsvetenskap, miljövetenskap, marina vetenskaper och kulturvård) samt lärarutbildning i samverkan med Samordningsnämnden för lärarutbildning (SOL). Ett starkt intresse finns också på institutionen för fortbildning av lärare, vilket kopplar till institutionens utbud av bildningskurser samt expertis inom den laborativa undervisningen och kemisk säkerhet. Institutionen har också omfattande kontakter med näringsliv och samhälle.

 

I institutionens grundutbildningsuppdrag ingår såväl undervisning som medverkan i kollegiala sammanhang, dels inom institutionen men även på den fakultets- och universitetsgemensamma nivån. På institutionen är grundutbildningen organiserad på tre nivåer: en studierektorsgrupp för den administrativa och ekonomiska planeringen, ett programråd för hantering av program- respektive kursutveckling samt en utbildningsberedning för det övergripande kvalitetsarbetet för institutionens hela grundutbildning. Institutionen har också engagemang i den universitetsgemensamma forskarskolan CUL (Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning) där handledning av doktorander bidrar till att garantera en vetenskaplig grund för institutionens pedagogiska utveckling. Forskning inom institutionen finansieras främst av externa medel och kandidaten förväntas därför kunna attrahera betydande extern finansiering i sitt forskningsområde, gärna kopplat till utbildningsvetenskap. Tillämpning av god forskningssed och forskningsetiska principer är absoluta krav på samtliga kollegor vid institutionen.

 

Information om naturvetenskapliga fakulteten finns på http://www.science.gu.se/english/ och för att få en uppfattning om vad Göteborgs universitet och stad har att erbjuda i form av förmåner och livet i allmänhet, besök http://www.science.gu.se/english/about/career.

 

Ämnesområde

Kemi.

 

Ämnesbeskrivning

Anställningen omfattar framförallt oorganisk och analytisk kemi, men kompetens inom organisk kemi är också värdefull. I uppgifterna inom grundutbildningen ingår också pedagogisk utveckling och kvalitetssäkring av utbildningar. Därtill innebär en andel av tjänsten upprätthållande och utveckling av ett forskningsprogram, gärna inom utbildningsvetenskap, som tillför värde till den pågående forskningen vid institutionen. Ett sådant forskningsprogram skulle till exempel kunna vara relaterat till vår utbildning av blivande ämneslärare i kemi och naturkunskap, till fortbildningen av verksamma lärare i dessa skolämnen eller till hur den högskolepedagogiska kompetensen hos våra egna lärare kan utvecklas.

 

Arbetsuppgifter

Anställningsinnehavaren förväntas tjänstgöra inom, samt aktivt driva utveckling av, kemiutbildningen vid institutionen, med fokus på grundkurser i kemi för programstudenter i kemi men även studenter på angränsande program inom vår uppdragsutbildning. Förutom att söka finansiering för självständiga forskningsprojekt ingår att handleda examensarbetare, doktorander, postdoktorer och övrig forskande personal. Viss administration ingår också i arbetsuppgifterna, vilket inkluderar undervisningsplanering, profilering/certifiering och kontakter med andra enheter både inom och utanför Göteborgs universitet. Innehavare av tjänsten förväntas även ta initiativ till extramural samverkan, exempelvis med kemisk-, läkemedels- och biotechindustri, skolor och myndigheter.

 

I arbetsuppgifterna ingår också att stärka kemiutbildningen både i egna program samt för uppdragsutbildningar där kemi utgör ett nyckelämne i angränsande program. För att stärka och utveckla denna sida av verksamheten, och stimulera kemiintresset och rekryteringen av nya studenter, både nationellt och internationellt, välkomnar vi ansökningar från personer med erfarenhet av forskning, undervisning och samverkan inom kemi.

 

Behörighet

I enlighet med kapitel 4 i högskoleförordningen och i anställningsordningen för lärare vid Göteborgs universitet är behörig att anställas som universitetslektor den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapligt kompetens. Utöver kvalifikationerna för akademiska tjänster ges företräde till sökande med dokumenterad kompetens i kemi avseende forskning, utbildning och samverkan. Därtill är docentgrad, eller internationell motsvarighet, meriterande. Det är även ett krav att sökande kan kommunicera obehindrat på svenska, såväl skriftligt som muntligt.

 

Bedömningsgrund

Bedömningen av ansökan kommer att grundas på en sammanvägning av skicklighet inom pedagogik, vetenskap och samverkan, där alla kompetenser kommer att bedömas med samma noggrannhet. Då tjänsten huvudsakligen innebär faktisk undervisning i kemi samt utveckling av denna kommer störst tonvikt att läggas på pedagogisk skicklighet, därefter vetenskaplig skicklighet följt av meriter inom samverkan.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid väldokumenterad pedagogisk erfarenhet samt förmågan att planera, genomföra och leda undervisning. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer stor vikt att läggas vid förmåga till pedagogiskt nytänkande och utveckling av undervisning på grund- och avancerad nivå.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter i grundläggande kemi, gärna i kombination med analytisk, oorganisk och/eller organisk kemi. Stor vikt kommer att läggas vid sökandes förmåga till förnyelse av forskningsområdet, där koppling av forskningen till utbildningsvetenskap är meriterande. Skickligheten bedöms genom publikationer i ledande internationella tidskrifter, där kvalitet och genomslagskraft ges större vikt än den totala produktionen. Uppvisad framgång i att erhålla externa medel i nationell eller internationell konkurrens är meriterande. I bedömningen ingår även hur sökande planerar att samverka i sin forskning med forskargrupper inom och utanför institutionen för kemi och molekylärbiologi.

Vid bedömning av skicklighet inom samverkan kommer prioritet att ges till sökande som har erfarenhet och visar planer för interaktionen mellan pågående forskning inom kemi och omgivande samhälle, gärna kopplat till utbildningsvetenskap. Sökande med en dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitet och högskola samt samverkansengagemang i syfte att stärka intresset för kemi i skola och omgivande samhälle ges företräde.

Meriterande för anställningen är också dokumenterade administrativa kunskaper, ledarskap, inklusive förmåga att leda och utveckla personal, samt förmåga att interagera och samarbeta med det omgivande samhället.

Universitetet kommer i denna rekrytering för en läraranställning främst att beakta den sökande som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Kvinnor är för närvarande underrepresenterade bland institutionens lärare och i fall av likvärdig kompetens kommer företräde att ges till kvinnliga sökande.

 

Docentkompetens, eller internationell motsvarighet, liksom ledarskapsutbildning är meriterande för tjänsten.

 

Merparten av undervisningen och de omfattande kontakterna med skolvärlden och omgivande samhälle sker på svenska varför den sökande ska kunna kommunicera obehindrat på svenska.

 

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: 100%

Placering: Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborg

Sista ansökningsdag: 30 augusti 2019

Tillträde: Enligt överenskommelse

 

Tillsättningsprocess

Bedömningsprocessen baseras på utlåtande från externa sakkunniga, intervjuer och provföreläsningar. Vid bedömning av meriter tas hänsyn till föräldraledighet och andra personliga omständigheter. Skälen och omfattningen av frånvaro anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av:

 

Markus Tamas, Prefekt

+46(0)31-786 2548

markus.tamas@gu.se

 

Zareen Abbas, Vice Prefekt och ansvarig för grundutbildningen

+46(0)31-786 9015

zareen.abbas@gu.se

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:

https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

 

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:

  • Personligt brev
  • CV med publikationslista och forskningsanslag (med belopp)
  • Forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning samt andra planerade aktiviteter med relevans för anställningen (max 3 sidor).
  • Redogörelse för pedagogiska meriter, med upplysning om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet, och en pedagogisk reflektion (max 3 sidor).
  • Redogörelse för, och dokument som visar på erfarenhet av, meriter inom ledning, administration och samverkan.
  • Fullständiga elektroniska exemplar av dina främsta publikationer (max 10 stycken) och en motivation för varför dessa valts.
  • Intyg och övriga handlingar som sökanden vill åberopa

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdagen.

 

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på svenska eftersom flytande kommunikation på svenska, både muntlig och skriftlig, är en förutsättning för tjänste

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?