Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Doktorand i naturvetenskap med inriktning mot biologi

EU-projektet H2020-ITN-ETN Plant.ID om molekylär identifiering av växter är ett europeiskt utbildningsnätverk som syftar till att ge 15 doktorander på nio europeiska värdinstitutioner utmärkt utbildning via ett nätverk av ledande akademiska experter, museer, statliga och industriella partners i fältet, med ett intensivt program med nätverksövergripande evenemang.

Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade miljöförändringar.

Institutionen är placerad på tre olika ställen: i Göteborgs botaniska trädgård, på Medicinareberget i Göteborg och på den marina forskningsstationen som drivs av Sven Lovén centrum för marin infrastruktur – Kristineberg. Den aktuella tjänsten är förlagd till Botaniska Trädgården.

Projektbeskrivning
"Polyploid phylogenetics under the multi-species coalescent."
Polyploidi är en viktig process i växter, som står för en stor del av de händelser som leder till reproduktiv isolering. Många viktiga kulturväxter är polyploida. Vi har tidigare bidragit till metoder där DNA-sekvenser från multipla loci kan användas för att härleda de fylogenetiska nätverken, medan gensträdsvariation på grund av populationsgenetisk (MSC) stokasticitet beaktas. I MSC-modellen har “arten” en exakt matematisk definition, som i grunden skiljer sig från arter som en taxonomisk rang. För diploider har vi använt MSC-modellen för att ta hänsyn till osäkerheter vid avgränsning av arter.

I detta projekt kommer vi att sammanfoga dessa två modeller för att rekonstruera den fylogenetiska historien hos Silene sect. Physolychnis. Tidigare arbeten har avslöjat det allmänna mönstret som polyploiderna har bildat, och i detta projekt kommer vi att identifiera antalet polyploida hybridiseringar mellan MSC-linjer, liksom de existerande MSC-linjerna.

Mål: Ett fylogenetiskt nätverk som avbildar artbildnings-händelserna i Silene sect. Physolychnis. Detta kommer att ge underliggande information för en uppdaterad taxonomi för gruppen. En databas med DNA-sekvenser som kan användas för identifiering av DNA extraherat från exempelvis is/jordprover kommer att produceras, vilket möjliggör pålitlig taxonidentifikation och datering av polyploidiseringshändelser.

Arbetsbeskrivning
Genomföra och driva ditt forskningsprojekt framåt
Delta i doktorandkurser inom Plant.ID network
Delta vid internationella kongresser och inom Plant.ID network
Arbeta vid ett forskningsinstitut utomlands periodvis
Lära ut och sprida kunskap om din forskning

Huvuduppgiften är att genomföra avhandlingsarbetet under handledning vilket inkluderar att doktoranden kommer att utveckla sina kunskaper och färdigheter i metodologi, analysförmåga och ämnesteori. Tekniker som kommer att användas inom projektet inkluderar DNA-sekvensering och bioinformatisk/fylogenetisk analys av dessa. Studierna kommer att bedrivas framför allt labstudier. Kortare tidsperioder kan spenderas på fältarbetei annat land. Specifika ämnesområden med särskild relevans för projektet är systematisk teori och praktik.

Arbetsvillkor
Doktoranden kommer att anställas av en arbetsgivare med en konkurenskraftig lön och mobilitetstillägg vid en värdinstitution. Doktoranden förväntas starta i april 2018.
Ytterligare forskningsmedel till forskning, kurser, workshops, konferenser mm kommer att tilldelas. Alla 15 doktorander i Plant.ID projektet kommer att ingå i ett doktorandprogram som syfter till att ge en doktorsexamen samt vetenskapliga publikationer.

Utbildning på forskarnivå
Antagningen till utbildning på forskarnivå sker i forskarutbildningsämnet naturvetenskap, inriktning biologi. Utbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och inkluderar tre års arbete med ett avhandlingsprojekt och ett år med kurser och litteraturstudier. Kurserna väljs framförallt inom institutionens/fakultetens utbud, men nationella/internationella doktorandkurser kan också ingå. Det kan komma att ingå undervisning och handledning av grundkursstudenter vilket förlänger doktorandperioden i motsvarande omfattning.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

God förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera på engelska är ett krav.

EU: s behörighetskriterier
Sökanden kan vara av vilken nationalitet som helst, men för att vara berättigad till positionerna gäller följande kriterier:

Sökanden ska vid tidpunkten för rekryteringen vara behörig till forskarutbildning (ESR) genom att vara i de första fyra åren av sin forskningskarriär och inte tidigare ha beviljats doktorsexamen.

Sökanden får inte ha varit bosatt eller utfört sin huvudverksamhet i värdinstitutets land (Sverige) i mer än 12 månader under de tre åren omedelbart före rekryteringen.

Bedömningsgrunder
Bestämmelser om bedömningsgrunder för antagning och anställning som doktorand återfinns i HF 5 kap och 7 kap. Som innehavare får enbart den anställas som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande
Vi söker en motiverad person för att bedriva doktorandstudier inom biologi med särskild inriktning mot systematisk botanik.

Som doktorand inom Plant.ID network måste du ha god social förmåga samt vara innovativ och målorienterad.

Specialisering inom biologisk systematik och/eller populationsgenetik samt erfarenhet av tredje generationens sekvenseringteknik och/eller bioinformatik är fördelaktigt.

Grundläggande kunskaper om botanisk taxonomi är en merit.

Ansökan ska innehålla:

Ett kort personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter och vad som gör dig lämpad för just denna forskarutbildning/anställning (max en A4-sida)

En styrkt meritförteckning (CV)

Betyg över avlagda examina och utskrift av genomgångna kurser med betyg

Kopia av examensarbete

Intyg på annan relevant erfarenhet/anställning eller övriga handlingar som önskas åberopas

Namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner med kunskap om sökandens kvalifikationer

De högst rangordnade sökande kallas till en intervju som kan komma att genomföras på engelska och i vissa fall via telefon/skype

Anställning
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen. Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.


Kontaktuppgifter för anställningen

Bengt Oxelman, professor
tel. + 46 709 90 12 23
e-post:  bengt.oxelman@gu.se

websida: . http://bioenv.gu.se/personal/Bengt_Oxelman

http://www.plantid.uio.no/jobs/

Henrik Aronsson, professor och prefekt
tel. +46 31 786 48 02
e-post: henrik.aronsson@bioenv.gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan
Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ev. vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till:
Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Att: Ingela Lyck, Box 461, 405 30 Göteborg. Vid ev. komplettering ange tydligt referensnummer.

Ansökan ska vara inkommen senast 2018-01-15

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?