Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Biträdande universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, tills vidare dock längst 4 år

Omfattning: 100 %

Placering: Företagsekonomiska institutionen, Göteborg

Tillträde: Enligt överenskommelse

Diarienummer: PAR 2017/1332

 

Handelshögskolan har, med sina drygt 3 700 helårsstudenter, 470 anställda, 160 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen - ekonomi och juridik - och fyra institutioner en unik bredd. Unik är också skolans nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA och är därmed den enda handelshögskola i Sverige som är Triple Crown-ackrediterad.

Företagsekonomiska institutionen är den största institutionen vid Handelshögskolan och bedriver omfattande forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå och forskarutbildning inom ämnena företagsekonomi och ekonomisk geografi. Institutionen har ca 160 anställda varav 28 anställda doktorander och ansvarar därutöver för ett stort antal industridoktorander och internationella gästforskare. Institutionen är uppdelad i fyra sektioner: Industriell och finansiell ekonomi & Logistik, Management & Organisation, Marknadsföring samt Redovisning. Institutionen har även flera centrumbildningar. Med denna ledigkungörelse söker vi en biträdande lektor till sektionen Marknadsföring. Sektionens centrala forsknings- och undervisningsområden är framförallt konsument-marknadsföring, upplevelsemarknadsföring, tjänstemarknadsföring & turism, hållbar konsumtion och konsumentbeteende. Kärnområden är även marknadskonstruktion, handel och konsumtion samt marknadskommunikation och varumärkesstrategi. Sektionens medarbetare arbetar idag till stor del inom centrumbildningar.

 

Ämne

Företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring

Ämnesbeskrivning

Som en del av det tvärvetenskapliga projektet SWEMARC utlyser Företagsekonomiska institutionen härmed en anställning som biträdande universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, med särskilt fokus mot turism och vattenbrukets effekter för samhället.

Bakgrund

Jordens befolkning beräknas år 2050 överstiga 9,5 miljarder. Att producera näringsrik mat för alla på ett hållbart sätt är en av vår tids stora utmaningar. Trots att jordens yta består av 71 procent vatten står fisk och skaldjur från vattenbruk idag för en marginell del av matproduktionen. År 2015 beslutades att Swedish Mariculture Research Centre vid Göteborgs universitet (SWEMARC) skulle bli ett av sex projekt som får stöd inom ramen för University of Gothenburg Centers for Global Societal Challenges (UGOT Challenge) initiativet. SWEMARC har samlat ett antal ledande forskargrupper inom områdena företagsekonomi, statsvetenskap, juridik, oceanografi, biologi och design.

Arbetsuppgifter

Anställningen som biträdande universitetslektor utgör ett initialt steg i ett befordringssystem och arbetsuppgifterna omfattar ca 50 % undervisning och 50 % forskning. Forskningen förväntas passa in i den ämnesbeskrivning som angivits ovan. Forskningen, som förväntas bedrivas i en omfattning av 50 % av heltid, kommer att ingå i projektet SWEMARC och syftar till att analysera befintliga metoder och modeller för att beskriva vattenbrukets ekonomiska, socio-kulturella och miljörelaterade effekter. Projektet ska bidra med nya modeller och metoder för att möjliggöra bedömningar om vilka värden och kostnader vattenbruk skapar och hur vattenbruket påverkar lokalbefolkningen, turister eller andra intressegrupper. Den sökande som anställs som biträdande universitetslektor förväntas arbeta i ett tvärvetenskapligt projekt och ha intresse för att samarbeta med forskare inom andra områden. Undervisningen, som förväntas bedrivas i en omfattning av 50 % av heltid, kommer att utföras på både grund- och avancerad nivå och med olika inriktningar inom sektionen marknadsföring.

Behörighet

En biträdande universitetslektor får, med stöd av Högskoleförordningen (SFS 1993:100) 4 kap 12a och 12b §§, anställas tills vidare, dock längst under fyra år, i syfte att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för. Anställningen får förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som senast vid ansökningstillfället har avlagt doktorsexamen, eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen, eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens, högst sju år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 och 4 §§ Högskoleförordningen (SFS 1993:100) samt i Anställningsordning för lärare vid Göteborgs Universitet V 2016/383. Vid läraranställning ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Vi söker för tjänsten en person med dokumenterad erfarenhet av undervisning och forskning inom företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring och turism. Lika stor vikt kommer att läggas vid den vetenskapliga som den pedagogiska skickligheten. Sökanden skall ha god förmåga att administrera och genomföra undervisning. I bedömningen kommer den sökandes förmåga att etablera och utveckla samarbeten inom utbildning och forskning att beaktas. Kunskaper i skandinaviska språk är meriterande pga. intervjuer och samarbeten som kommer att ingå i projektet.

De sökandes personliga egenskaper i att kunna samarbeta internt och externt för att utföra de beskrivna arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämpligheten för anställningen. Därutöver ska skicklighet i att samverka med omgivande samhälle samt att informera om forskning och utvecklingsarbete nationellt och internationellt tillmätas vikt. Den sökande förväntas efter 3,5 år ha meriterat sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt på ett sådant sätt att docentkompetens uppnås eller är nära att uppnås. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran skall han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Övrigt

Beslut om anställning kommer att föregås av sakkunnigprövning samt intervjuer och provföreläsningar.

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara inkommen senast: 27 december 2017.

Ansökans innehåll

Ansökan skall registreras via www.gu.se och skall innehålla:

  • Meritförteckning/cv och personuppgifter. Utbildningsbevis, betyg eller andra relevanta handlingar bifogas.
  • Avsiktsförklaring på max två sidor där den sökande belyser hur han/hon avser att utföra arbetsuppgifterna om han/hon får anställningen.
  • Redogörelse för vetenskapliga meriter, innehållande en redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet m.m.
  • Avhandling och ytterligare max 4 vetenskapliga arbeten.
  • Redogörelse för pedagogiska meriter, innehållande pedagogisk utbildning samt redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion. Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller refereras under bilagor.
  • Kortfattad redogörelse för ledarskaps- och administrativa meriter och samverkansmeriter. Eventuella ytterligare bilagor.
  • Referenser (minst två)

Åberopade meriter skall vara dokumenterade och intyg/liknande skall vara vidimerade. Samtliga bilagor skall namnges på sätt som tydligt utvisar dess innehåll.

Kontaktuppgifter

Lena Mossberg, professor. E- mail: lena.mossberg@handels.gu.se, tel: 031-786 1539

Christina Waldensjö, sektionsledare Marknadsföring. E-mail: christina.waldensjo@handels.gu.se, tel: 031-786 1487

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?