Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kontaktformulär
 


OBS! Vill du ha svar, ange e-post eller telefonnummer!
Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 1-2 doktorander i Statsvetenskap (GLD)

Statsvetenskapliga institutionen är en öppen och samhällsengagerad institution, mitt i staden och mitt i debatten. Vår forskning kretsar kring val, demokrati, korruption, styrningsformer, globalisering, miljö och politik samt europafrågor. Institutionen är värd för forskningsprogram så som QoG institutet, Varieties of Democracy (V-Dem), Centre for Collective Action Research (CeCAR), Governance and Local Development (GLD) och Svenska valforskningsprogrammet. Vi har utbildning på alla nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt fristående kurser. Undervisning ges på både svenska och engelska. Totalt studerar omkring 1 400 personer hos oss. Statsvetenskapliga institutionen har runt 140 anställda. Vi finns i centrala lokaler i Göteborg.

Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.pol.gu.se

Statsvetenskapliga institutionen söker nu 1-2 kvalificerade och motiverade individer för doktorandanställning i statsvetenskap kopplad till The Program on Governance and Local Development (GLD).

Arbetsuppgifter

Vi utlyser 1-2 doktorandanställningar som kommer att vara kopplade till The Program on Governance and Local Development. Programmet leds av professor Ellen Lust och syftar till att förklara variationen mellan nationell styrning och lokal utveckling i ett försök att främja välfärd globalt. Programmet undersöker den roll som statliga och icke-statliga aktörer spelar, förhållandet mellan faktorer på lokal nivå (t.ex. fattigdom, gender, elitdynamik, etnisk mångfald, etc.) och nationell styrning. Programmet ämnar skapa politiskt relevanta slutsatser baserade vetenskaplig forskning. Läs mer via: http://gld.gu.se

Vi söker 1-2 personer som är väl kvalificerade och har stor motivation att forska inom GLDs forskningsområden. Vi är särskilt intresserade av personer med dokumenterad erfarenhet och starkt intresse för governance- och utvecklingsfrågor (t.ex. icke-statliga aktörer, service till medborgarna, relationer mellan lokalt och nationellt styre, osv.).

Vi är också särskilt intresserade av kandidater som har 1) regional expertis/erfarenhet/intresse, speciellt men inte uteslutande av MENA, Subsahariska Afrika och/eller andra regioner, samt 2) metodspecialisering (t.ex. experiment, datainsamlingsmetod, nätverksanalys och liknande metoder)

Som antagen doktorand förväntas du skriva din avhandling och huvudsakligen forska gällande frågeställningar som är relevanta för GLD. Du förväntas också delta i programmets andra aktiviteter och samarbeten. Arbetsspråket är engelska och ansökan bör således skrivas på engelska.

Doktorandanställningens mål är att doktoranden ska utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom statsvetenskap samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Doktorandanställning i statsvetenskap syftar också till att doktoranden utvecklar förmågan att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Anställningen är tidsbegränsad till 4 år på heltid. Arbetet bedrivs på heltid om inte särskilda skäl finns för lägre studietakt, dock lägst 50%. I anställningen kan institutionstjänstgöring som till exempel undervisning komma att ingå med upp till 20% av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 39 §):

1. avlagt en examen på avancerad nivå,

2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 40 §) kunskaper från högskoleutbildning inom statsvetenskap om minst 60 högskolepoäng, eller annan högskoleutbildning av motsvarande omfattning och fördjupning.

Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande skall enligt Högskoleförordningen 7 kapitel ske med hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen samt institutionens handledarresurser. Som grund för denna bedömning kommer följande att användas:

1. Relevant arbete som visar på den sökandes förmåga att formulera, avgränsa och analysera forskningsuppgifter samt presentera forskningsresultat.

2. En projektskiss i vilken den sökande anger forskningsintresse samt planerat avhandlingsområde.Projektskissen skall visa förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning samt förmåga att formulera vetenskapliga problem. Max 2500 ord (ca 6 sidor).

3. Akademiska betyg.

4. Tidigare meriter.

5. Rekommendationsbrev.

6. Intervjuer kan ingå som en del i urvalsprocessen.

Plats på utbildning kan också beredas för personer vilka är anställda av annan arbetsgivare och vilkas studier finansieras av dennes arbetsgivare så kallad samverkansdoktorand. Grunderna för antagning är i övrigt desamma som för övriga sökande. Ett särskilt avtal upprättas då.

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp, beslut om antagning fattas av prefekten. Intervjuer med ett urval av sökande kan genomföras. Beslut om antagning meddelas under april månad och kan ej överklagas.

Ansökan

Registrera din ansökan elektroniskt under ”ansök online”. För att ansökan ska vara komplett ska den innehålla:

1) Presentationsbrev på maximalt 1.000 ord (ca 2 sidor), gärna kortare. Brevet ska innehålla fyra paragrafer i följande ordning: a) en kort presentation av dig själv, b) en kort presentation av dina meriter, c) en kort presentation av det tänkta forskningsprojektet och d) en kort redogörelse för varför Statsvetenskapliga institutionen är intressant för dig.

2) CV inklusive en publikationslista (om publikationslista finns).

3) En uppsats. I normalfallet bifogas examensarbetet (oftast magister- eller masteruppsats), men det kan även vara en bearbetning eller vidareutveckling av uppsatsen, exempelvis en artikel, ett bokkapitel eller annat likartat arbete. Vi beaktar endast texter på svenska och engelska eller översättningar till något av dessa språk. Vid översättning ska även originaltext bifogas och texten ska översättas i sin helhet.

4) Projektskiss i vilken den sökande anger forskningsintresse samt planerat avhandlingsområde och forskningsinriktning. Projektskissen ska visa förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning samt förmåga att formulera vetenskapliga problem. Max 2.500 ord (ca 6 sidor) inklusive abstract, exklusive referenslista. Anvisningar för skissens utformande finner du här.

5) Vidimerade kopior av akademiska betyg samt intyg på eventuellt andra relevanta meriter.

6) Två rekommendationsbrev (OBS! rekommendationsbreven ska inte bifogas ansökan, utan ska signeras och skickas direkt till institutionen av brevens författare.) Anvisningar om rekommendationsbrevens innehåll och utförande finner du här.

Observera att det åligger den sökande att ansökan är komplett och att inkompletta ansökningar eller kompletteringar efter sista ansökningsdatum ej kommer att beaktas.

Alla elektroniska dokument ska skickas in som PDF-filer.

Eventuell vetenskaplig publikation, skrift och liknande, såsom rekommendationsbrev, som inte finns i elektronisk form ska skickas till (Märk dina dokument med diarienummer PAR 2017/1535):

Göteborgs universitet
Statsvetenskapliga institutionen
Att. Lena Caspers
Box 711
405 30 Göteborg

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2018-02-06

 

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år
Omfattning: 100%
Placering: Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg
Tillträde: 2018-09-01

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

För förfrågningar om anställningen kontakta:

Carl Dahlström, studierektor forskarutbildningen
Tel: +4631-786 5995
E-postadress: carl.dahlstrom@pol.gu.se  

Lena Caspers, Forskningsadministratör
Tel +4631-786 2792
E-postadress: lena.caspers@gu.se

Utlysning av ytterligare doktorandanställningar vid institutionen:

Utöver doktorandanställningarna som är kopplade till GLD erbjuds möjlighet att söka 1-3 doktorandanställningar i Statsvetenskap med allmän inriktning, och 1-2 doktorandanställningar i Statsvetenskap kopplade till CeCAR (Centre for Collective Action Research) . Mer information om dessa anställningar finns på vår hemsida (www.pol.gu.se).

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?