Till sidans topp

Sidansvarig: Webbredaktionen
Sidan uppdaterades: 2018-11-14 11:19

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Aktuella stipendier - Om universitetet, Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuella stipendier

 

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.Uppdaterad 2018-11-14


De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.


 

15 NOV
NordForsk

Nordic-British initiative on research in migration and integration. A call for proposals for research projects under the Joint Nordic-UK Research Programme on Migration and Integration. 
NordForsk

 

15 NOV
Göteborgs Stads kulturstipendium

Om du ska ha chans att få ett stipendium ska du

 • vara folkbokförd och konstnärligt verksam i Göteborg.
 • ha konstnärlig utbildning eller ha bedrivit dokumenterad och professionell konstnärlig verksamhet av hög kvalitet under minst tre år. Du ska alltså ha varit recenserad, kontrakterad eller representerad i olika konstnärliga sammanhang.

Göteborgs stad

 

15 NOV
Henry og Astrid Møllers Fond

Legater kan søges til følgende formål:

 1. Støtte til unge svenske mænd og kvinder, der studerer ved en højere læreanstalt i Danmark og unge danske mænd og kvinder, der studerer ved en højere læreanstalt i Sverige.
 2. Støtte til konkrete videnskabelige forskningsprojekter indenfor hjerte- og øjensygdomme.

Arnfred Advokatanpartsselskab

 

15 NOV
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

SSMF utlyser 2-åriga stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap för vinnande av docentkompetens. Stipendierna är på hel- eller halvtid, de senare avsedda för kliniskt verksamma forskare.
Utlysning SSMF

 

15 NOV
Thuréus stiftelse för främjande av allmän odontologisk och stomatologisk forskning.

Behörig att söka stipendium är svensk medborgare som avlagt läkarexamen. I första hand ska forskning vid undervisningssjukhus eller annat sjukhus komma ifråga. Kan sökas av forskare vid alla lärosäten i landet som har medicinsk forskning.
Utlysning Announcement15 NOV
Thuréus stiftelse för främjande av geriatrisk forskning

Behörig att söka stipendium är svensk medborgare som avlagt läkarexamen, men krav på läkarexamen gäller ej forskning av mer teknisk art t.ex. hjälpredskap, byggnad etc. I första hand ska forskning vid sjukhus eller äldreboenden komma ifråga. Kan sökas av forskare från alla lärosäten i landet som har medicinsk forskning. Utlysning Announcement
 

 

15 NOV
Fonden för sigillhistorisk forskning vid Stockholms universitet

Svensk sigillhistorisk och heraldisk forskning eller för vård av svenska medeltida sigill.
Utlysning

 

 

15 NOV 
Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle – för forskning till utbildningssystemets fromma

Ett anslag för grundforskning som bidrar med vetenskapligt grundad kunskap om individers utveckling.
Kungl. Vetenskapsakademien

 

15 NOV
Stiftelsen Apotekare Hedbergs fond för Medicinsk forskning

Stiftelsen avser att dela ut 400.000 kronor för avancerad medicinsk forskning i Sverige. Stiftelsen kommer ett prioritera projekt inom området inflammatoriska sjukdomar.
Stiftelsen Apotekare Hedbergs fond

 

15 NOV
Sverker Åstrom Foundation

The fellowships are designed to allow a number of young citizens of the Russian Federation, aged 20 to 35 years, to acquaint themselves with conditions and achievements in Sweden in their respective fields of interest, such as political science, law, economy and administration. Other fields may include art, music, dance and theatre.
Sverker Åstrom Foundation

 

15 NOV
Prostatacancerfonden

Fonden delar ut medel till svensk prostatacancerforskning.
Prostatacancerförbundet

 

15 NOV
Kvinnor & Hälsa

Stipendiet för 2019 är på sammanlagt 250 000 kr tilldelas yngre forskare som just disputerat eller är nära disputation. Kliniska forskare som driver hjärtkärlforskning samt forskning om psykisk ohälsa. Forskningen kan innehålla biologiska och psykosociala aspekter på sjukdom och hälsa.
Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa

 

16 NOV 
Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

Forskningsmedel för njurtransplantationer.
Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

 

16 NOV
Stockholms Arbetareinstitutsförening

 1. Anton Nyströms stipendium för forskning rörande det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Stipendiesumman uppgår till 100 000 kr.
 2. Södermalms Arbetareinstituts stipendier för stockholmsforskning. Två stipendier om vardera 50 000 kronor utlyses.  
 3. Bidrag till tryckning och spridning av skrifter om svensk folkbildning Som tidigare ges bidrag till tryckning och spridning av skrifter som rör svensk folkbildning. obs! Ansökan om detta bidrag kan göras under hela året. 

Stockholms Arbetareinstitutsförening

 

16 NOV
Stiftelsen Stina Werners fond

Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning och utbildning inom skogsbruk, jordbruk samt naturvård.
Stiftelsen Stina Werners fond

 

16 NOV
Östersjöpriset 2019

Nominering av kandidater till stiftelsens pris 2019. Priset delas årligen ut till en person, institution eller organisation som utfört betydelsefulla och framstående insatser för Östersjöns miljö.
Östersjöfonden

 

16 NOV 
Queen Silvia Nursing Award

Ett stipendium för dig som studerar till sjuksköterska på grund- eller specialistnivå och vill vara med och bidra till framtidens utveckling av vård och omsorg av äldre. Stipendiet delas ut årligen till en sjuksköterskestudent som bidragit med en innovativ idé som främjar vård av äldre och personer med demenssjukdom.
Queen Silvia Nursing Award
 

 

17 NOV 
Rune & Ulla Amlövs stiftelse

Audiologisk forskning vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg.
Rune & Ulla Amlövs stiftelse

 

20 NOV
Stiftelsen för Strategisk Forskning

SSF satsar 200 miljoner kronor i en ny utlysning med fokus på tvärvetenskap. Med-X handlar om att integrera medicin med IT-, elektronik- eller materialforskning, där forskare från respektive disciplin samverkar på lika villkor.
SSF

 

26 NOV
Riskkollegiet

Riskkollegiet utlyser 2019 års pris The Swedish Risk Academy Award som avser att hedra en senior person, verksam i Sverige, som genom vetenskapliga insatser bidrar eller har bidragit till kunskapsbildning inom risk- och säkerhetsområdet.
Riskkollegiet

 

28 NOV
Ragnar Söderbergs Stiftelse

 • Ragnar Söderberg project in law - This call is addressed to junior researchers with a PhD that have innovative ideas, proven scientific excellence and high ambitions to develop their research.
 • Ragnar Söderberg postdoctoral fellowship in law - This call is addressed to researchers that hold a Swedish PhD in law or an equivalent foreign degree.

Ragnar Söderbergs Stiftelse

 

30 NOV
Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond - Intresseanmälan

Kompetensutvecklingspriset: 500 000 kronor till framtidens innovationer. Stiftelsen vill främja den träfiberbaserade industrins utveckling, förnyelse och konkurrenskraft.
Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond

 

30 NOV
Konung Gustaf V:s 80-årsfond

Fonden stöder i första hand forskning inriktad mot reumatiska sjukdomar.
Kungliga stiftelser

 

30 NOV
Mistra - Idrott, friluftsliv och miljö

Forskningsprogrammet ska vidareutveckla kunskapen om och förståelsen för hållbarhet i relation till idrott och friluftsliv och i betydande omfattning bidra till minskad negativ miljöpåverkan och till en hållbar samhällsomvandling. Ett utvecklat tvärvetenskapligt samarbete mellan forskargrupper inom idrott och friluftsliv förväntas.
Mistra

 

30 NOV
Dan David Prize 2019

An international prize which annually awards three prizes of US$ 1 million each for achievements having an outstanding scientific, technological, cultural or social impact on our world. Each year fields are chosen within the three Time Dimensions:

 • Past Time Dimension - Macro History
 • Present Time Dimension - Defending Democracy
 • Future Time Dimension - Combatting Climate Change

Dan David Prize


 

30 NOV
Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond

Under detta år fokuserar STMFF på  pris för värdefulla insatser inom det trafikmedicinska området, samt stipendier vars användning skall främja sökandes och trafikmedicinens utveckling.
STMFF

 

 

30 NOV 
YAMAHA MUSIC FOUNDATION OF EUROPE - STIPENDIEPROGRAMMET 2018/2019

Sammanlagt 46 stipendier i 33 länder kommer att delas ut till heltidsstudenter 2018/2019. Temat kommer att vara: Trumpet Reglerna kan variera något, beroende på land.
Yamaha

 

30 NOV
The Scandinavian Research Council for Criminology - Research Grants 2019

NSfK provides grants for 2019 to projects of Nordic criminological relevance. The countries participating in the NSfK are Finland, Denmark, Iceland, Norway and Sweden. The research which the grant is meant for must be carried out in one or more of the member countries.
NSfK

 

 

1 DEC
Doktor Felix Neuberghs stiftelse - Forskningsanslag

Anslag till klinisk medicinsk vetenskaplig forskning som bedrivs i Göteborgsområdet med speciell inriktning att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 

 

1 DEC
Icelandic Government Scholarships

Scholarships for studies in Icelandic as a second language at the University of Iceland, Reykjavík. 
The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies

 

1 DEC
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv

Stipendierna är individuella och riktar sig till svenska medborgare för två veckors till tre månaders vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige. Sökande kan vara forskare, doktorander, journalister, konst- och kulturutövare samt högskolestuderande.
Japanstiftelsen

 

 

1 DEC
Parkinsonfonden

Reseanslag till Konferens- och kongressresor och Forskningsvistelse. Anslag kan endast sökas av den som har hel- eller deltidstjänst vid ett svenskt universitet eller sjukhus.
Parkinsonfonden
 

 

3 DEC 
The Japan Foundation, Fiscal 2019-2020

The Japan Foundation conducts programs in the three major areas of Arts and Cultural Exchange, Japanese-Language Education Overseas, Japanese Studies and Intellectual Exchange, as well as Strengthening Cultural Exchange in Asia. There are applicable programs in each of these areas, and a support is provided for activities conducted by individuals and organizations that are involved in international exchange.
Embassy of Japan, Stockholm

 

3 DEC
Majblomman

Medel till projekt som förbättrar livskvaliteten för barn och ungdom i Sverige genom att förebygga psykisk och fysisk ohälsa eller bota och lindra sjukdom och funktions- nedsättning. Tvärvetenskapliga forskningsprogram och forskningsprogram under uppbyggnad ges hög prioritet.
Majblomman

 

5 DEC
Anders Sandrews Stiftelse - Filmmanusstipendium

Avsikten med stipendiet är att ge den sökande möjlighet att utveckla sitt manusskrivande utan tidspress eller budgetramar. Arbetet ska resultera i ett väl genomarbetat och fullständigt långfilmsmanus. Den sökande ska vid ansökningstidens utgång ej ha fyllt 35 år.
Anders Sandrews Stiftelse

 

5 DEC
Svenska Institutet - Arrangera SI Summer Academy for Young Professionals (SAYP)

Arbetar ditt lärosäte, myndighet eller organisation med frågor som berör modern, hållbar statsförvaltning? Ansök om stöd för att medverka i genomförandet av SAYP under sommaren 2019 och få möjligheten att utöka era kunskaper och nätverk inom Östersjöregionen och länder inom EU:s Östliga partnerskap eller på Västra Balkan.
Svenska Institutet

 

 

6 DEC
Google Europe Students with Disabilities Scholarship

Applicants must be university students studying computer science, computer engineering, informatics, or a closely related technical field at a university in Europe or Israel with a disability.
Google

 

6 DEC
The Women Techmakers Scholars Program

To be eligible to apply, applicants must:

 • Currently be enrolled at an accredited university for the 2018-2019 academic year
 • Intend to be enrolled in or accepted as a full-time or part-time student in a Bachelor's, Master's or PhD program at a university in Europe, Middle East or Africa for the 2019-2020 academic year.

Google
 

 

 

10 DEC
Entreprenörskapsforum - Årets studentföretagare

Tävling för studenter på kandidat- eller masternivå vid ett godkänt svenskt universitet eller högskola. Tävlingen syftar till att uppmärksamma och premiera entreprenöriella och kreativa studenter. 
Entreprenörskapsforum

 

11 DEC
Kungl. Vitterhetsakademien

Ett antal internationaliseringsstipendier à 125 000 kr för doktorander. Stipendiet är avsett för vistelse vid ett utländskt lärosäte under minst fyra månader och doktorander inom humaniora, juridik, religionsvetenskap och samhällsvetenskap vid svenska lärosäten som har avverkat 25–75% av sin studietid för doktorsexamen är välkomna att söka.
Kungl. Vitterhetsakademien

 

14 DEC
Konsul Th C Berghs Stiftelse

Stiftelsen delar för 2019 ut anslag om sammanlagt 1 miljon kronor i form av forskningsanslag och stipendier till allergiforskare verksamma i Sverige. Anslag lämnas företrädesvis till yngre forskare och doktorander. 
Utlysning
 

14 DEC
Ann-Mari och Ragnar Hemborgs Minnesfond

Minnesfondens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom den ortopediska medicinens område, d.v.s. avseende skador eller sjukdomar inom rörelseorganen som ej behandlas med kirurgiska eller specifikt reumatologiska metoder.
Ann-Mari och Ragnar Hemborgs Minnesfond

 

15 DEC 
The yta.se Climate Scholarship

The scholarship shall be used to catalyse and bring progress to promising projects and research within real estate sustainability. Anyone who studies on a university-level, and is working with a project that has the intent of making the real estate market more sustainable, can apply.
yta.se

 

15 DEC
Hexter & Baines stipendium

Stipendiet har som mål att uppmuntra högre utbildning. Stipendiet, på 10 000 SEK, ska årligen tillfalla en motiverad och ambitiös student. Stipendiet är tillgängligt för gymnasie- och högskolestudenter.
Hexter & Baines

 

 

15 DEC
Utlandsstudiestipendium

Stipendiet, 15 00 kr,  ska sökas för heltidsstudier som du vill påbörja under 2019 på en skola utomlands.
Utlandsstudier.se

 

15 DEC
The Gruber Foundation

Nominations on behalf of individuals whose achievements in Cosmology, Genetics, or Neuroscience would make them suitable candidates for recognition through the 2019 Gruber International Prize Program.
The Gruber Foundation

 

 

15 DEC
Anna-priset 2018

Ett stipendium som årligen delas ut till en person med ett filmprojekt om kvinnors rättigheter. 
Wift Sverige
 

 

18 DEC 
Thrillism Scholarship 2018

We want to encourage students around the world to think about how they can disrupt and improve travel around the globe from an environmental perspective. Submit a one-page essay (500 words) that demonstrates an idea you have for helping save the environment.
Thrillgent AB

 

21 DEC 
Foder och Spannmål

Stipendium för bästa examensarbete i ekonomi. Arbetet skall vara på magister- eller masternivå eller motsvarande. Arbetet skall vara inriktat på frågeställningar inom områdena företagsekonomi,
nationalekonomi, ekonomisk historia eller näraliggande områden. Arbetet skall i vid mening beröra någon del av livsmedelskedjan räknad hela vägen från primärproduktion till konsumtion.
Utlysning Foder och Spannmål

 

28 DEC
Bröderna Molanders stiftelse

Stipendium utgår för högskole- eller annan eftergymnasial utbildning till studerande från Dalarna.
Landstinget Dalarna

 

30 DEC
Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning

Bidrag och stipendier till personer, organisationer, universitet, högskolor och andra undervisningsanstalter som aktivt verkar för eller arbetar med forskning och utveckling inom ändamålets ram.
Brandförsäkringsverkets stiftelse
 

 

31 DEC 
Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen - Forskningsprojekt/resor

Stipendier till forskningsprojekt/resor till doktorander. De doktorander som kan söka årets stipendier skall ha slutbetyg från gymnasium i f .d Göteborgs och Bohus län. Obs! Ingen begränsning finns i fråga om vilket ämnesområde doktorandstudierna bedrives.
UtlysningKungl och Hvitfeldtska stiftelsen

 

31 DEC
Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen - Doktorandstipendier

Behörig sökande är den studerande som är antagen till doktorandutbildning i ämne organiserat inom de humanistiska eller utbildningsvetenskapliga fakulteterna vid Göteborgs universitet. Stipendiet kan enbart sökas från 3 månad upp till 1 år.
UtlysningKungl och Hvitfeldtska stiftelsen

 

31 DEC 
ESTA Scholarships

ESTA will support 2 students each year, either entering a college or university, granting each $500 to be used towards educational expenses.
ESTA

 

31 DEC
Stiftelsen Solstickan - Forskarstipendium

Stipendierna är avsedda för registrerade forskarstuderande vid samhällsvetenskapliga och medicinska institutioner vid universitet och högskolor. För ansökningar som insändes till 2019 års stipendier kommer i första hand stöd att ges till projekt som avser barn och ungas psykiska hälsa och ungas risk för kriminalitetsutveckling.
Stiftelsen Solstickan

 

31 DEC
Plan - Stipendium för bästa examensarbete inom logistikområdet

Stipendiet är öppet för studerande vid universitet och högskolor i samband med kandidat- och magisteruppsatser samt för examensarbeten inom logistikområdet. 
Plan

 

31 DEC
Stipendier från Avfall Sverige

Stipendierna delas ut till de mest förtjänstfulla uppsatserna eller examensarbetena på grundnivå, inom områdena avfallshantering och återvinning, och som läggs fram och godkänns under innevarande kalenderår.
Avfall Sverige


31 DEC
Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd

Alvins fond delar ut pengar till projekt som bidrar till svenskt naturskydd, främst fågelskydd.
Naturvårdsverket
 

 

1 JAN 
Sambla stipendium

Ett stipendium på 10 000:- till dig som är student vid svenskt universitet eller högskola och redan har, eller kommer studera utomlands. Vår övertygelse är att utlandsstudier är en mycket viktig del av att ta examen idag. Därför vill vi med detta stipendium ytterligare motivera studenter att genomföra studier utomlands.
Sambla AB

 

1 JAN
Skyltmax stipendium

Har du en lösning på klimathotet, en idé som förenklar människors stressade vardag eller kanske kan underlätta livet för en småbarnsförälder? Din idé kan vara en fysisk produkt, tjänst eller en kombination av dessa, en metod eller process.
Skyltmax

 

8 JAN
Fulbright Commission - The Fulbright Scholar Program

Grants for Swedish postdoctoral scholars who wish to conduct advanced research and / or lecture in the United States and who have an established affiliation with an American university or research center.
Fulbright Commission

 

8 JAN
Fulbright Commission - The Fulbright Hildeman Fellowship

The primary objectives of the Hildeman Fellowship are to encourage students and faculty in Scandinavian studies, to strengthen contacts between Swedish and American academics and to increase the interest in Sweden and Swedish area studies on the part of American students and scholars in a variety of fields.
Fulbright Commission

 

8 JAN
The Novo Nordisk Foundation’s new research leader programme within endocrinology and metabolism

DKK 120 million has been allocated to research leaders in the Nordic countries at different stages of their career.
Novo Nordisk fonden

 

11 JAN 
Anders Sandrews Stiftelse - Utbildningsstipendier

Utbildningsstipendier till ungdomar som besitter särskild talang inom de konstnärliga yrkesområdena. Film och teater i vid mening är prioriterat. Stipendiet är personligt och kan inte gå till projekt. Stipendiet ges företrädesvis för postgymnasial utbildning och endast till personer som ej fyllt 30 år vid ansökningstidens utgång.
Anders Sandrews Stiftelse

 

11 JAN
Märta Lundqvist Stiftelse

Stiftelsens övergripande syfte är att främja forskningen om den mänskliga hjärnan vid svenska universitet. Särskilt kommer patientrelaterad och kliniskt fokuserad forskning att prioriteras. Stiftelsen har även som målsättning att stimulera yngre forskare. Utlysning

 

 

11 JAN
IIASA’s annual 3-month Young Scientists Summer Program

YSSP offers research opportunities to talented young researchers whose interests correspond with the institute’s ongoing research on issues of global environmental, economic, and social change.
IIASA
Formas

 

15 JAN
Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av
interkulturella relationer 2019

Stipendiaten skall  ha avslutat grundläggande utbildning om minst tre år vid svenskt universitet eller svensk högskola och ha konkreta planer för sina interkulturella studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i utlandet.
UtlysningSWEA

 

15 JAN
Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Anslag inom områdena humanistiska vetenskaper (inbegripet teologi och juridik), naturvetenskaper (inbegripet medicin), konst och litteratur (inbegripet musik, dans, film m.m) och folkbildningsverksamet. Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag. Bidrag ges inte till finansiering av egen utbildning.
Stiftelsen Längmanska kulturfonden

 

15 JAN
SWEA - Litteraturstipendiet

Sökande ska vara en väl meriterad doktorand som bedriver studier vid ett universitet utanför Sverige och är permanent bosatt utomlands.
SWEA

 

15 JAN
Irisstipendiet

Stiftelsen har till ändamål att stödja utbildning av ”framåtsträvande kvinnor”. Stiftelsen är speciellt intresserad av att stötta kvinnor som verkar eller kommer att verka inom områden som är av betydelse för andra kvinnor. Det kan gälla möjligheten att etablera nya forskningsrön med ett kvinnoperspektiv t.ex. inom medicin och omvårdnad eller forskning kring kvinnors företagande.
Irisstipendiet

 

 

15 JAN
Kommuninvests forskningsfond

Utlysningen av 2019 års forskningsmedel har det övergripande temat Kommunal ekonomi i balans och riktar sig huvudsakligen till forskare inom ämnena företagsekonomi, kulturgeografi, statsvetenskap, nationalekonomi och juridik.
Kommuninvest i Sverige AB
 

 

 

16 JAN
Energimyndigheten

Den andra utlysningen inom forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag. I denna utlysning välkomnas projektförslag som kombinerar energi-, design- och beteendeområden för att ta fram nya affärsmodeller, tekniklösningar, produkter och tjänster. Projekt med kommersialiseringsfrämjande inslag välkomnas särskilt.
Energimyndigheten

 

18 JAN
Nordiskt Vägforums svenska avdelning

 • Du som bedriver forskning eller utvecklingsarbete inom väg-, vägtrafik- eller vägtransportområdet inbjuds att söka stipendium.
 • Ett pedagogiskt pris för insatser inom ett eller flera av dess verksamhetsområden utdelas. Priset delas ut till enskild person eller grupp som utmärker sig. Du inbjuds att nominera lämplig kandidat.

Nordiskt Vägforums svenska avdelning
 

 

20 JAN
Consectors Ekonomistipendium

Ska du skriva kandidat- eller masteruppsats? Studenter kan ansöka om finansiering av resor, litteratur, att samla eller köpa in kvantitativ data eller andra aspekter som möjliggör en uppsats av bra kvalitet. Prissumman är 10 000 SEK och delas ut en gång per år.
Consector AB

 

30 JAN 
Riksbankens Jubileumsfond

RJ stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Program, Projekt och Infrastruktur för forskning utlyses en gång per år.
Riksbankens Jubileumsfond

 

 

31 JAN
Stockholms Arbetareinstitutsförenings forskningsstipendier

För 2019-20 utlyses fyra stipendier avsedda för forskarstuderande som bedriver forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige.
Bestämmelser Stockholms Arbetareinstitutsförening

 

31 JAN 
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Stiftelserna har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia. Ansökan mellan 1 dec 2018 - 31 jan 2019 kan göras till: Browaldhstipendier, Förlängning Browaldhstipendier, Forskningsprogram samt Forskarutbyte och spridning.
Handelsbanken

 

31 JAN 
Stiftelsen Markussens studiefond - Forskarstuderande

Stipendier till “behövande, skötsamma och särskilt begåvade” studerande som är födda i Kronobergs län, det vill säga i någon av kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö eller Älmhult. Stipendiet är avsett att underlätta slutfasen i doktorandstudierna.
Stiftelsen Markussens studiefond

 

31 JAN
Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden”

Stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering. 2019 års inriktning är Hållbar utveckling i miljonprogrammet. 
Utlysning Riksbyggen

 

 

31 JAN
Svenska ProjektAkademien

Ett årligt uppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete (motsvarande kandidat/magister, bachelor/master eller C/D-uppsats) med inriktning mot projektledning och projektorganiserade företag.
Svenska ProjektAkademien

 

 

31 JAN
Svenska Fornminnesföreningen

Föreningen delar varje år ut stipendier i mån av medel till forskare, företrädesvis till doktorander för forskning inom arkeologi, konstvetenskap och metallurgi.
Svenska Fornminnesföreningen
 

 

 

1 FEB 
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond - Medicin

Forskningsanslag kommer år 2019 att ges för forskning inom områden

 1. Infektioner
 2. Immunterapi mot cancer
 3. Cancer i bukspottkörteln
 4. Akut myeloisk leukemi (inkl myelodysplastiskt syndrom)

Utlysning Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

 

1 FEB 
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond - Beteendevetenskaplig och Social forskning

 • Anslag ges generellt till projekt av både teoretisk och tillämpad karaktär, inom fältet barns välbefinnande och psykiska hälsa i relation till hemmiljö och pedagogisk verksamhet i (för)skola.
 • Stiftelsen prioriterar för 2019 speciellt projekt av tillämpad karaktär rörande barn/unga med autismspektrumtillstånd.

Utlysning Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

 

1 FEB
 Helge Ax:son Johnsons stiftelse

 • Forskning - Bidrag ges till forskarstuderande och nydisputerade forskare och kan endast avse mindre kostsamma forskningsuppgifter. 
 • Konstnärlig verksamhet - Till enskilda personer lämnas bidrag för studier efter grundläggande högskolestudier och konstnärlig forskning/konstnärligt utvecklingsarbete

Ansökningsperiod: 1 dec – 1 feb.
Helge Ax:son Johnsons stiftelse

 

 

1 FEB 
PRECIS uppsatstävling

Skriver du uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap, företagsekonomi eller statsvetenskap vars ämne ryms under rubriken: PR och kommunikation som strategiskt verktyg? Anmäl din uppsats till PRECIS uppsatstävling och visa upp dina resultat för branschen– och ta chansen att vinna 15.000 kr som är priset för den bästa uppsatsen.
PRECIS

 

 

1 FEB
Stiftelsen Blanceflor Boncompagni-Ludovisi, född Bildt

Stipendier till sökande med italienskt eller svenskt medborgarskap för studier utomlands. Stiftelsens ämnesområden är fysik, kemi, odontologi, läkar- och ingenjörs- och datavetenskap, geofysik, geokemi och astrofysik samt näraliggande områden av särskilt värde vid internationellt utbyte.
Stiftelsen Blanceflor Boncompagni-Ludovisi, född Bildt

 

 

1 FEB
Konkurrensverket

Konkurrensverket stödjer forskningsprojekt, delar av forskningsprojekt eller forskningsprogram. Medel ges i första hand till projekt som har en klar anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden.
Konkurrensverket

 

 

1 FEB
The Richard C. Malmsten Memorial Foundation Scholarship

This scholarship is for students who have applied for and been admitted to a Master´s programme at the School of Business, Economics and Law, at the University of Gothenburg and are required to pay a tuition fee for education in Sweden.
University of Gothenburg
 

 

1 FEB
The Volvo Group scholarship programme for Master's students in business and economics

Are you a citizens of the People’s Republic of China or the Republic of India and required to pay a tuition fee for education in Sweden? Then you have the opportunity to apply for the Volvo Group scholarships. The Scholarship is open for students applying to selected master programmes at the Graduate School, School of Business, Economics and Law, at the University of Gothenburg.
University of Gothenburg

 

1 FEB
Centralförbundet för Socialt Arbete

CSA delar ut medel till forskning på socialpolitikens område.
Centralförbundet för Socialt Arbete

 

 

1 FEB
Nordiska kulturfonden - Projektstöd

Stöd till konst- och kulturprojekt med samarbetspartner från flera av de nordiska länderna (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland). De sökande kan vara privatpersoner, grupper, organisationer, institutioner, föreningar eller företag.
Nordiska kulturfonden

 

1 FEB 
Stiftelsen Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning

Bidrag till profylaxinriktad forskning, vilken beräknas kunna ge resultat som kan tillämpas i klinisk odontologisk verksamhet för att främja oral hälsa och motverka oral ohälsa.
Patentmedelsfonden

 

1 FEB 
Stiftelsen Sävstaholm

Stiftelsen stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt kring barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning.
Stiftelsen Sävstaholm
 

 

 

14 FEB
University of Gothenburg Study Scholarships

You are eligible to apply for the scholarship if you meet the criteria listed below.

 • You are required to pay tuition fees
 • You have applied for a Master’s programme, full-time studies, at the University of Gothenburg by 15 January 2019
 • You have paid the application fee and documented your eligibility for studies by 1 February 2019

NB! The scholarship application form will be available on our website between 4 February and 14 February 2019.
University of Gothenburg

 

 

 

20 FEB 
Stiftelsen Markussens studiefond - Stipendier för grundutbildning

Stipendier till “behövande, skötsamma och särskilt begåvade” studerande som är födda i Kronobergs län, det vill säga i någon av kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö eller Älmhult.Studieresultat från minst två terminers studier på den aktuella utbildningen måste kunna redovisas.
Stiftelsen Markussens studiefond


 

 

1 MARS 
Bidrag ur Stiftelsen Gustaf Adolf Bratts föreläsningsfond

Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd inbjuder härmed anställda vid institutioner inom filosofiska fakultetsområdet  att inkomma med ansökningar om bidrag för enskild föreläsning, föreläsningsserie eller liknande aktivitet riktad mot allmänheten.
Utlysning
 

4 MARS
Mistra -  Design for reduced exposure to hazardous substances

The focus of this call is to use various design tools and concepts to reduce exposure to hazardous chemicals. The research should aim to bring about the efficient use of resources over the entire life cycle of products and the chemicals they contain, and to foster ecologically, socially and economically sustainable development.
Mistra

 

 

6 MARS
Mistra  - Environmental Communication

Mistra invites research groups, jointly with other stakeholders in society, to submit proposals for a new research programme to further develop understanding of the nature of the connection between knowledge and action.
Mistra

 

10 MARS 
The Dan David Prize Scholarship 2019

Advanced doctoral and postdoctoral students of excellent achievements and promise studying topics related to the fields chosen for this year, are invited to apply for the scholarships. Fields:

 • Past Time Dimension - Macro History
 • Present Time Dimension - Defending Democracy
 • Future Time Dimension - Combatting Climate Change

Dan David Prize
 

 

15 MARS
Stiftelsen Clara Lachmanns fond

Stiftelsen har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan. Bidrag kan bl a beviljas till exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger i något av de skandinaviska länderna. Anordnande av/deltagande i  kongresser i något av de skandinaviska länderna.
Stiftelsen Clara Lachmanns fond

 

15 MARS
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

Stiftelsen delar varje år ut omkring 10 stipendier på mellan 50.000 och 100.000 kronor till högskole- och universitetsstuderande utomlands. Gemensamt för stipendierna är att studierna ska ge ett internationellt perspektiv och en ökad förståelse för internationella förhållanden, oavsett ämne.
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

 

 

1 APRIL 
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

MMW inbjuder forskare vid svenska universitet att ansöka anslag avseende forskning om autonoma system och AI.
MMW

 

23 APRIL
Fulbright Commission - The Graduate Student Program

Fulbright grants are awarded to students wishing to complete a Master's degree or conduct research as part of a Swedish Ph.D or doctorate in the United States. 
Fulbright Commission

 

31 MAJ
Medisera stipendiet 2019

Ett stipendium på 5500 kr under 2019 som avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom hälsa.
Medisera

 

27 JUNI
Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet för 2019

Priset skall tilldelas till den eller de personer som i sin kandidat-, magister- eller masteruppsats på ett förtjänstfullt sätt skrivit om finans och hållbarhet.
Utlysning Announcement

 

 

27 JUNI 
Nytt&Nyttigt – En uppsatstävling om innovation

Tävlingen är öppen för uppsatser/examensarbeten som är framlagda vid svenska högskolor och universitet under läsåret 2018-2019. Det grundläggande kravet för att delta är att uppsatsen har stark koppling till temat innovation och kommersialisering/nyttiggörande.
Nytt&Nyttigt

 

30 JUNI 
Brottsoffermyndigheten - Uppsatstävling

För att väcka intresse för brottsofferfrågor på universitet och högskolor har Brottsoffermyndigheten en uppsatstävling som heter "Brottsoffer i fokus". Tävlingen är öppen för studenter som skrivit en uppsats där brottsoffer är i centrum.
Brottsoffermyndigheten

 

30 SEPT
Pineberry Stipendium

Stipendiet ges till den bästa uppsatsen inom ämnesområdet digital marknadsföring.  Stipendiet kan sökas av dig som skrivit C- eller D-uppsats vid en högskola eller ett universitet i Sverige under det gångna läsåret.
Pineberry AB 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelsrådet

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till max 100 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelsrådet

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning.
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2018-11-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?