Länkstig

Samarbeten med skola

Universitet samarbetar med skolor på många olika sätt. Här är ett urval av aktiviteter vi regelbundet genomför.

ULF-avtal

För att bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna samt i skolväsendet har Göteborgs universitet, tillsammans med universiteten i Karlstad, Uppsala och Umeå fått ett regeringsuppdrag att bedriva en nationell försöksverksamhet. 

ULF står för Utbildning, Lärande och Forskning och avtalen syftar till att skapa långsiktigt hållbara samverkansmodeller som vilar på tre ben: forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. 

Aktiviteter för grundskolan

Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet erbjuder ett antal aktiviteter för elever i grundskolan, där elever och lärare möter våra naturvetenskapliga ämnesområden på olika sätt.

Upptäckarklubben för årskurs 4 och 5

Är du nyfiken? Gillar du att göra experiment och ta reda på hur saker fungerar? I så fall ska du gå med i vår Upptäckarklubb!

Levande frågelådan för årskurs 5

Levande frågelådan är en populär skolaktivitet som äger rum i oktober varje år. Femteklassare bjuds in till Göteborgs universitet för att träffa en forskarpanel som svarar på frågor om allt mellan himmel och jord inom områdena naturvetenskap och matematik.

Prao för årskurs 8 och 9

Vad gör egentligen en forskare, och hur fungerar de naturvetenskapliga ämnena? Under praoveckan får du som elev möjligheten att träffa forskare och studenter från Göteborgs universitets naturvetenskapliga ämnesområden, liksom att prova på olika typer av experiment.

Aktiviteter för gymnasiet

Naturvetenskapliga fakulteten arrangerar flera olika aktiviteter för gymnasieskolan. En del av dem syftar till att ge en bättre inblick hur det är att plugga naturvetenskap på universitetet, medan andra fungerar som en fördjupning inom våra ämnesområden.

Fönster mot naturvetenskap

Under några dagar i oktober bjuder vi in elever och lärare i årskurs tre på gymnasieskolans naturvetenskapsprogram för att komma och lyssna på föreläsningar, göra laborationer och ställa frågor till våra studenter.

Boka en föreläsning

Du som lärare kan boka en populärvetenskaplig föreläsning, där föreläsaren antingen kommer till skolan eller håller föreläsningen digitalt. Föreläsarna är forskare, lärare eller forskarstuderande.

Kom på studiebesök

Vill din gymnasieklass komma på studiebesök hos oss? Vi erbjuder chansen att få en inblick i vår verksamhet, få träffa studenter och se vilka möjligheter som finns att plugga hos oss.

Bjud in en studentambassadör

Vill din skola eller klass få besök av studievägledare eller studenter som läser naturvetenskap vid Göteborgs universitet? 

Skugga en student

Vill du veta hur det är att studera på en naturvetenskaplig utbildning vid Göteborgs universitet? Då kan du skugga en av våra studenter.

Ställ ut ditt gymnasiearbete

Är du intresserad av att visa upp ditt gymnasiearbete? På våren arrangerar Naturvetenskapliga fakulteten en årlig semifinal för gymnasiearbeten inom naturvetenskap och matematik  i samarbete med Förbundet Unga Forskare och Chalmers.