Hoppa till huvudinnehåll
Bild
student som läser och skriver
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Nätverkskonferens för språk- och studieverkstäder 2021

Välkommen till Nätverkskonferens för språk- och studieverkstäder 2021 som har läsandet som tema. Värd för konferensen är enheten för akademiskt språk (ASK) som bjuder in till diskussion och samtal om läsande som grund för skrivande och kunskapsbildning.

Att studera på universitet innebär att lära sig läsa, skriva och tala i akademiska sammanhang. Det som uttrycks i skrift eller tal blir tydligt både för individen själv och för omgivningen men själva läsandet som sådant låter sig inte fångas på samma sätt. Att läsandet är en grund för det som kommer på pränt eller formuleras i tal tas ofta för givet. Detta innebär flera utmaningar i fråga om hur studenter kan stöttas i läsandet som en grund för skrivande och kunskapsbildning på universitetsnivå.

Hur kan vi förstå läsande på universitetsnivå och som en komponent i högskolestudier? Hur tar sig studenter an läsande? Vad kännetecknar flerspråkiga studenters läsande? Hur påverkas studenternas läsande av den digitaliserade arbetsvardagen? På vilka sätt kan studenter stöttas?

Välkommen att lämna ditt bidrag

Under konferensen vill vi gärna lyfta fram några exempel på satsningar som svenska universitet och högskolor gör för läsande i akademiska sammanhang. Varmt välkommen att lämna ditt förslag till bidrag! Vi tar emot två format: presentation och workshop. Anmälan är öppen fram till 10 augusti 2021.

Har du konkreta exempel från vardagen, ett utvecklingsprojekt eller forskningsbaserade studier som du vill dela med konferensdeltagarna? Välkommen att göra en presentation på 15 minuter, följt av fem minuters frågestund.

Har du en idé eller ett nytt pedagogiskt grepp på temat läsning som du vill pröva? Välkommen att engagera konferensdeltagarna i en praktisk workshop under 60 minuter.

Välkommen att lämna ditt förslag till bidrag fram till 10 augusti 2021. Återkoppling lämnas 1 september och vi räknar med att kunna presentera programmet i sin helhet 15 september 2021. Datum för konferensen är 18-19 november 2021.

Beskriv ditt förslag genom att lämna uppgifter om bidragets titel, format, presentatör eller workshopledare och ge en kort sammanfattning av innehållet.

Anmäl ditt bidrag via formuläret.

Program

Programmet i sin helhet presenteras 15 september 2021.

Torsdag 18 november 2021

9.00–10.15 Registrering

10.00 Välkomstfika

10.30–11.00 Introduktion och välkomstanförande

Mette Sandoff, vicerektor med ansvar för utbildningsfrågor vid Göteborgs universitet och ordförande i universitetets utbildningsnämnd

11.00–11.35 Skönlitteratur och läsande

Ellen Mattson, författare och ledamot i Svenska Akademien

11.45–12.15 Biblioterapi: Läsande som ett sätt att bilda kunskap om sig själv och omvärlden

Cecilia Pettersson, fil. dr. i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet

12.15–13.15 Lunch

13.15–14.15 Panelsamtal: Läsande som grund för skrivande och kunskapsbildning

Britt-Marie Apelgren (moderator), professor i ämnesdidaktik med inriktning mot engelska, Göteborgs universitet

Lennart Svensson, professor emeritus i pedagogik, Lunds universitet

Roger Säljö, seniorforskare och tidigare professor i pedagogisk psykologi, Göteborgs universitet

Åsa Wengelin, professor, institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

14.15–14.45 Fika

14.45–17.00 Parallella presentationer och workshoppar

Konferensmiddag 

Fredag 19 november 2021

9.00–10.15 Parallella presentationer och workshoppar

10.15–10.45 Fika

10.45–11.00 Läsretreater för personal och studenter

Emma Karin Brandin, Ann-Kristin Hult och Jenny Mattsson, enheten för akademiskt språk (ASK), Göteborgs universitet

11.10–12.00 Nätverksmöte

12.00–13.00 Lunch

13.00–15.00 Läsretreat

15.15–16.00 Fika och avrundning

 

Tid och plats

18-19 november 2021

Göteborgs universitet, Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25, Göteborg

Om konferensen behöver hållas på distans kommer presentationer och workshoppar att ske digitalt via zoom.