Samarbeten med Chalmers

Göteborgs universitet och Chalmers har på många områden ett välutvecklat samarbete med gemensamma centrumbildningar och integrerade institutioner, vilket innebär att institutionerna bedriver forskning och utbildning inom båda lärosätena.

Tillsammans med Chalmers har vi många välutvecklade samarbeten och i viss utsträckning också gemensamma organisationer. Som två lärosäten i samma stad vill vi dra nytta av varandra och skapa en dynamisk bredd inom utbildning och forskning.

Institutionerna för Matematiska vetenskaper och Data- och informationsteknik är integrerade vilket innebär att de bedriver forskning och utbildning inom båda lärosätena.

Även inom naturvetenskaperna, pedagogisk utveckling, entreprenörskap, bioteknik, logistik och marin- och maritim forskning finns väl förankrade samarbeten. Varje dag pågår också många informella samarbeten mellan forskare, lärare och studenter.