Länkstig

Akademiska samarbeten

Göteborgs universitet samarbetar med flera nationella och internationella universitet. Här kan du läsa mer om vilka samarbeten och nätverk där vi ingår.

Internationella samarbeten

Internationella nätverk

Göteborgs universitet är ett universitet för världen – ett internationellt lärosäte som tar ansvar för samhällsutvecklingen och försöker bidra till en hållbar värld. Det gör vi bland annat genom att samarbeta med lärosäten över hela världen i internationella nätverk och projekt.

EUTOPIA

Göteborgs universitet ingår i Europauniversitetsalliansen EUTOPIA. Tillsammans med nio andra lärosäten är den gemensamma framtidsvisionen att skapa fri rörlighet för studenter, forskare, lärare och övrig personal.

Scholars at Risk

Scholars at Risk (SAR) arbetar för att främja den akademiska friheten runt om i världen, bland annat genom att ge skydd åt forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Nätverket består av 500 universitet i världen och finns i 40 länder.

Nationella samarbeten

Samarbeten med Chalmers

Göteborgs universitet och Chalmers har på många områden ett välutvecklat samarbete med gemensamma centrumbildningar och integrerade institutioner, vilket innebär att institutionerna bedriver forskning och utbildning inom båda lärosätena.

Lärosäten Väst

Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Jönköping University har ett allianssamarbete vid namn Lärosäten Väst. Syftet med samarbetet är att stärka utvecklingen av de västsvenska lärosätena och den hållbara samhällsutvecklingen i Västsverige.

Akademiskt språk och skrivande

Enheten för akademiskt språk välkomnar samarbeten med andra lärosäten och intresserade organisationer när det handlar om frågor som rör språk och skrivande i akademiska sammanhang.