Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Yvonne Brehmer

Om Yvonne Brehmer

Bakgrund Jag slutförde min doktorsavhandling med titeln "Episodic Memory Plasticity Across the Lifespan" i december 2006 vid Max Planck Institute for Human Development (MPI) i Berlin, Tyskland. Under mitt post-doktorala arbete vid Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet, Stockholm, fokuserade jag på (a) möjligheten att träna olika minnesfunktioner hos olika åldersgrupper, (b) tekniker för att identifiera beteendeplasticitet och modifierbarhet av kognitiva processer, (c) sambandet mellan åldersskillnader i kognitiv prestation och förändringar i neurala korrelat. I december 2012 etablerade jag en egen oberoende forskargrupp (Otto Hahn forskargrupp om associativt minne i åldrandet) vid MPI i Berlin, men som fysiskt är belägen vid ARC (avslutas i april 2018). I mars 2017 blev jag utnämnd till docent i psykologi vid Karolinska Institutet. För närvarande är jag anställd som universitetslektor med fokus på åldrandets psykologi vid Göteborgs universitet.

Undervisning Min undervisningserfarenhet innefattar föreläsningar, seminarier och experimentell laboratoriehandledning. Jag undervisar inom kognitiv och biologisk plasticitet, kognitiv träning, minne, framgångsrikt åldrande, psykologiska förändringar över livsspannet, åldrande och emotioner. Dessutom har jag handlett flera studenter som skrivit sin kandidat- och masteruppsats och varit huvud- och bihandledare för flera doktorander.

Forskningsintressen

 • Dynamik och plasticitet i kognitiv utveckling och åldrande
 • Minnesträning över hela livsspannet
 • Neurala korrelat till åldersrelaterade kognitiva förändringar
 • Underliggande orsaker till interindividuella skillnader i minne i åldrandet

Pågående forskning I min nuvarande forskningslinje fokuserar jag på interindividuella skillnader i associativt minne hos äldre personer. Jag undersöker varför äldre i allmänhet verkar ha särskilt svårt att komma ihåg associativ information (som t.ex. att kombinera ett ansikte och ett namn) jämfört med yngre personer och varför vissa äldre vuxna har relativt hög prestation medan andra uppvisar stora nedsättningar. I flera projekt undersöker jag (a) den potentiella fördelen att kombinera processbaserad och strategibaserad träning av associativt minne hos äldre, (b) åldersrelaterade skillnader i strukturella hjärnkorrelat till associativt minne, c) prediktorer av individuella skillnader i förändringar i associativt minne över 6 år.

Valda publikationer

 • Becker, N., Kalpouzos, G., Persson, J., Laukka, E. J., & Brehmer, Y. (2017). Differential effects of encoding instructions on neural correlates of item and associative memory. Journal of Cognitive Neuroscience, 29, 545-559. 
 • Bellander, M., Eschen, A., Lövdén, M., Martin, M., Bäckman, Y., & Brehmer, Y. (2017). No Evidence for Improved Associative Memory Performance Following Process-based Associative Memory Training in Older Adults. Frontiers Aging Neuroscience, 8, 326.  
 • Papenberg, G., Becker, N., Laukka, E.J., Naveh-Benjamin, M., Bäckman, L., & Brehmer, Y. (2017). Dopamine receptor genes modulate associative memory in old age. Journal of Cognitive Neuroscience, 29, 245-253. 
 • Brehmer, Y., Shing, Y. L., Heekeren, H. R., Lindenberger, U., & Bäckman, L. (2016). Training-Induced Changes in Subsequent Memory Effects:  No Major Differences Among Children, Younger Adults, and Older Adults. NeuroImage131, 214-225.
 • Becker, N., Laukka, E. J., Kalpouzos, G., Naveh-Benjamin, M., Bäckman, L., & Brehmer, Y. (2015). Structural brain correlates of associative memory in older adults. NeuroImage, 118, 146-153.
 • Brehmer, Y., Rieckmann, A., Bellander, M., Westerberg, H., Fischer, H. & Bäckman, L. (2011). Neural correlates of training-related working memory gains in old age.  NeuroImage58, 1110-1120.
 • Brehmer, Y., Li, S.-C., Mueller, V., v.Oertzen, T., Lindenberger, U. (2007). Memory plasticity across the life span: Uncovering children’s latent potential. Developmental Psychology43, 465-478.