Uta Wehn

Professor

Institutionen för marina
vetenskaper
Besöksadress
Carl Skottsbergs gata 22 B
41319 Göteborg
Postadress
Box 461
40530 Göteborg

Professor, gäst

Institutionen för marina
vetenskaper
Besöksadress
Carl Skottsbergs gata 22 B
41319 Göteborg
Postadress
Box 461
40530 Göteborg

Om Uta Wehn

Dr Uta Wehn ​​är Adlerbert gästprofessor 2021-2022 i marin medborgarforskning för hållbar utveckling vid Göteborgs universitet och associate professor i vatteninnovationsstudier vid IHE Delft i Nederländerna.

Hon är samhällsvetare inom vetenskap, teknik och innovationsstudier, med en bakgrund inom IKT, som bygger på mer än 20 års kombinerad industriell, forskning och internationell utvecklingserfarenhet. Under de senaste tio åren har hon lett aktionsforskning om medborgarvetenskap i Europa, Afrika och Mellanöstern relaterat till vatten och miljö. Hennes forskning fokuserar på hur man utnyttjar medborgarforskning för vetenskap, deltagande styrning och samhälle, inklusive hållbart beteende, och bidrar till den teoretiska förståelsen av medborgarforskning och hjälper till med dess praktiska genomförande. Via dedikerade nätverksinsatser bland medborgarforskare har hon lett och bidragit till deras strategiska nätverk i Europa och internationellt och till konsolidering och delning av kunskap om medborgarforskning.

Hon har över 100 publikationer i fackgranskade tidskrifter, internationella konferenshandlingar och bokkapitel inom medborgarforskning, medborgarobservatorier och samhällsbaserad miljöövervakning; deltagande miljöstyrning; intressentengagemang; co-design metoder; affärsmodellering; kapacitetsutveckling och kunskapshantering; data- och kunskapsdelning; social innovation och vatteninnovationsdynamik.

Som medlem i internationella initiativ och föreningar på hög nivå har hon bidragit till föreningar för medborgarforskning runt om i världen, OECD Water Governance Initiative, Group on Earth Observation (GEO) och till den senaste politiska utvecklingen som UNESCO: s rekommendation om öppen vetenskap. Hon är för närvarande ordförande för CSGP Community of Practice on Citizen Science & Open Science.