Länkstig

Ulrika Smedh

Anknuten till forskning

Avd för
kirurgi
Telefon
Besöksadress
Laboratoriet för kirurgisk metabol forskning, Vita Stråket 12, Plan 2, SU/Sahlgrenska