Länkstig

Ulf Axberg

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Ulf Axberg

Bakgrund

Född i Borås 1961, erhöll legitimation som psykolog 1993 och som psykoterapeut 1993. Disputerade 2007 med avhandlingen Assessing and treating three to twelve-year- olds displaying disruptive behaviour problems. Anställd som lektor på Psykologiska institutionen från 2007. Har tidigare arbetat framför allt inom Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och socialtjänst. Förutom psykolog anställning så har jag även innehaft position som enhetschef (Familje- och nätverkscentrum BUP Skaraborg) och samordnare (Familjeenheten i Upplands-Bro och Nexus-teamet i Skövde). Har haft en speciellt intresse kring att arbeta med och utveckla metoder för insatser i gränslandet mellan BUP, Socialtjänst och förkola/skola.

Undervisning

Undervisar och handleder på psykologprogrammet. Områden där handlar om anknytningsteori, evidensbaserad behandling samt KBT med barn och unga.

Undervisar och är kursledare för Påbyggnadsutbildningen med inriktning mot individualterapi med barn och ungdomar. Har även varit kursledare för grundläggande psykoterapiutbildningar i Kognitiv beteendeterapi med inriktning på barn och unga.

Forskning

Aktuella forskningsområden är föräldrastöd utvärdering av insatser riktade till barn och deras närmaste omgivning när barnen uppvisar trots- och uppförandeproblem, insatser riktade till barn som upplevt våld i familjen samt föräldrabaserat stöd till barn till föräldrar som uppvisar psykisk ohälsa.