Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tomas Wedin

Om Tomas Wedin

Forskare i idé- och lärdomshistoria. Arbetar för närvarande på ett projekt om den reflektionsgrupp som leddes av historikern François Furet under hans tid som rektor för École des hautes études en sciences sociales i Paris 1977 till 1985. Jag fokuserar på gruppmedlemmarnas försök att förstå de mänskliga rättigheternas ställning i det moderna samhället, medlemmarnas analyser av det moderna jämlikhetsidealet, samt relationen mellan dessa båda. Det rör sig dels om en idéhistorisk kontextualisering av gruppmedlemmarna, där gruppen analyseras mot bakgrund av de samhälleliga förändringarna under perioden, dels om ett politiskt-teoretiskt fokus på deras analyser som ett sätt att bättre förstå de förändringarna i det senmoderna samhället. Jag fokuserar framförallt på följande gruppmedlemmar: Claude Lefort, Marcel Gauchet, Pierre Manent samt Pierre Rosanvallon. I mitt avhandlingsprojekt skrev jag om jämlikhetsidén i svensk skolpolitik under efterkrigstiden.

Mina intresseområden är politisk teori och idéhistoria, historieteori, utbildningshistoria samt svensk efterkrigshistoria. Teman och begrepp som jag intresserar mig särskilt mycket är: jämlikhet, mänskliga rättigheter, ideologi, temporalitet, auktoritet, bildning, samt Hannah Arendts och Marcel Gauchets historiska och politiska tänkande.