Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Thomas Lingefjärd

Om Thomas Lingefjärd

Forskningsintressen Forskningsområde 1. Matematisk modellering – hur förstår studenter egentligen matematisk modellering när de hanterar tekniska hjälpmedel i modelleringsprocessen och hur tolkar blivande lärare geometriska konstruktioner via datorstödd, så kallad dynamisk geometri?

Forskningsområde 2. Avancerat matematiskt tänkande – när inträffar det? Hur definieras det? Är det möjligt att notera en övergång från aritmetiskt tänkande till matematiskt tänkande bland universitetsstuderande? Hur startar man en sådan process?

Undervisningsintressen Jag undervisar och handleder gärna om allehanda varianter av kopplingar till mina forskningsintressen som är beskrivna ovan. Nyckelord Avancerat matematiskt tänkande i ett sociokulturellt perspektiv, sociomatematiska normer i klassrummet, heuristiska perspektiv på problemlösning, kognitiva processer kopplade till generalisering, auktoritet och didaktiskt kontrakt, olika begreppsmodeller

Länkar Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning The International Community of Teachers of Mathematical Modelling and Applications The DQME II Project