Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Thomas Barow

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Thomas Barow

 

Forskning

 

Min forskning rör specialpedagogik och inkludering utifrån pedagogiska, didaktiska, sociala och historiska perspektiv ur både nationella och internationella perspektiv. På Göteborgs universitet är jag bitr. forskningsledare i forskningsmiljön Platform for Research in Inclusive Education and School Development (PRIS). I dagsläget forskar jag kring pedagogiska utredningar och kategoriseringsprocesser i svenska och tyska skolor. Två nya projekt rör a) undervisning av ”integrerade elever” i grundskolan och b) eftergymnasial utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Tidigare undersökte jag bl.a. frågan kring övergången från gymnasiesärskolan till arbetslivet såväl i Sverige som internationellt. I min avhandling och några efterföljande studier fokuserade jag på den svenska ”sinnesslövårdens” utveckling under 1900-talets första hälft. Ett CV inklusive en lista över mina publikationer kan hittas nedan.

 

Undervisning

Jag undervisar och handleder för nuvarande framför allt inom det specialpedagogiska kunskapsområdet på programmen till specialpedagog respektive speciallärare. För kurserna SLU610 / SLP610 och SLU302 är jag kursansvarig. Dessutom har jag omfattande erfarenheter i att undervisa i den grundläggande lärarutbildningen och inom området handikappvetenskap.

 

 

Nyckelord

Handikappvetenskap, inkludering, internationell-jämförande pedagogisk forskning, specialpedagogik, utbildningshistorisk forskning