Länkstig

Thomas Barow

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Thomas Barow

Forskning

Min forskning rör specialpedagogik och inkludering med hänsyn till pedagogiska, didaktiska, sociala och historiska aspekter ur både nationella och internationella perspektiv. Jag har t.ex. forskat om pedagogiska utredningar och kategoriseringen ”elever i behov av särskilt stöd”. För närvarande studerar jag utbildningsfrågor rörande personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Jag är docent i pedagogik och medlem i forskningsmiljön Platform for Research in Inclusive Education and School Development (PRIS). Ett CV inklusive en lista över mina publikationer kan laddas ner från denna sida.

Undervisning

Jag undervisar, handleder och examinerar på speciallärare- resp. specialpedagogprogrammet. För uppsatskurserna SLM601, SLS601, SLU601 och SPP601 är jag dessutom kursledare.

Nyckelord

Funktionshinderforskning, inkludering, internationell-jämförande pedagogisk forskning, specialpedagogik, utbildningshistorisk forskning