Länkstig

Svante Karlsson

Om Svante Karlsson

Fil. Kand. 1974 i Nationalekonomi och Sociologi. Fil. Dr. i Sociologi 1983. Varit med om att etablera freds- och konfliktforsning (bytte senare namn till freds- och utvecklingsforskning) vid Göteborgs universitet. Ingick också styrgrupper vid etablering av European Peace University, Stadtschlaining, Österrike, liksom vid etablering av International Studies in Peace, Conflicts and Development, Universitat Jaume I, Castellon, Spanien. Har varit gästforskare vid Stanford University och University of Hawaii i USA. Har i omgångar varit prefekt, vice prefekt, studierektor för grund- och forskarutbildningen och husprefekt vid institutionen för freds- och utvecklingsforskning och Institutionen för globala studier.

Forskningsområde Det huvudsakliga forskningsområdet har varit USA:s utrikespolitik generellt och specifikt dess internationella oljepolitik, politik i Latinamerika och Mellanöstern. Dessutom har forskning också bedrivit kring konflikt- och säkerhetsfrågor.

Pågående forskning Har 2012 avslutat ett större forskningsprojekt kring USA:s utrikespolitik i ett historiskt perspektiv, där jag jämfört över tid vad olika administrationer sedan Theodore Roosevelt har motiverat och rättfärdigat sin politik och hur sedan den faktiska politiken har förts.

Undervisning Har under 40 år varit ansvarig för kurser i krig, fred och säkerhet och under senaste decenniet i en kurs om USA:s utrikespolitik. Har också handlett ett stort antal doktorander.