Länkstig

Stig Grundvall

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Stig Grundvall

Bakgrund Sedan 1989 är Stig lärare/forskare vid Institutionen för socialt arbete, Göteborg. Han har tidigare varit verksam som socionom och psykoterapeut inom barn- och ungdomspsykiatrin och är också utbildad handledare i psykosocialt arbete. År 2005 disputerade han på avhandlingen ”Vagabond MC, Gemenskap, manlighet och marginalitet. En studie av en västsvensk bikerklubb”.

Kompetensområde ◾Ungdomar i riskzonen ◾Familjeterapi ◾Psykosocialt arbete ◾Samverkansfrågor ◾Fältförankrad pedagogik ◾Etnografi och kulturstudier ◾Maskulinitet ◾Viktimologi Pågående projekt ◾Fältförankrad socionomutbildning, ett pedagogiskt samarbetsprojekt mellan Göteborgs universitet, Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen (tidigare Biskopsgården) och Bräcke diakoni. ◾Nätverk för brottsofferstödsfrågor Avslutade projekt ◾Projekt Komarken – ett samverkansprojekt kring en grupp mellanstadiepojkar och deras ensamstående i Kungälvs kommun (1994). ◾Projekt Axet. Ett samverkansprojekt mellan skola och socialtjänst kring ungdomar i riskzonen i Kungälvs kommun (1998). ◾Brödraskap utanför lagen? En studie av etableringen av en MC-klubb och dess inträde i den lokala outlawbikerkulturen i Västsverige. ◾Utvärdering av stöd till brottsutsatta i Göteborg. En kartläggning och genomlysning stödverksamheter och brottsoffers behov av stöd i Göteborg.