Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Stefan Schedin

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
411 22 Göteborg
Rumsnummer
F324
Postadress
Box 720
405 30 Göteborg

Om Stefan Schedin

Bakgrund STEFAN SCHEDIN disputerade i sociologi 2003, med avhandlingen Ekonomisk ojämlikhet. Inkomstfördelning och inkomstskillnader i Sverige under 1980- och 1990-talen.

Forskningsområden Hans forskningsintressen finns inom fälten ekonomisk ojämlikhet, klasser och arbetsmarknadssociologi.

Undervisning och handledning Stefan Schedin undervisar för närvarande i samhällsvetenskaplig metod och har kurser i arbetssociologi och arbetsliv.

Publikationer i urval Schedin, S. & Furåker B. 1998. "Arbetslöshet och inkomstförändring", in Palme, J. & Stenberg, S-Å. Arbetslöshet och välfärd. Stockholm: Socialdepartementet (Department of Social Affairs).

Schedin, S och Berglund T. 2002.¿Social klass och arbete¿ i Orban P och Hansen L (red) Arbetslivet. Lund: Studentlitteratur.

Schedin, S 2003. Ekonomisk ojämlikhet. Inkomstfördelning och inkomstskillnader i Sverige under 1980- och 1990-talen. Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Schedin, S. & Furåker, B. 1998. Arbetsmarknadsutveckling och inkomströrlighet - en studie i det tidiga 1990-talets Sverige. Statistics Sweden, 1998:2. Stockholm.

Schedin, S. 1997. "Stor inkomströrlighet under lågkonjunkturen", Välfärdsbulletinen, 4:12-15.

Schedin, S. & Furåker, B. 1998. "Patterns of Income Mobility - A Study of Income-Earners in Sweden in the 1990s", Association Paper, ISA.

Schedin, S. 1999. "Market, Welfare and Income Mobility. Earnings and Standard of Living in Sweden during the 1990s", Association Paper, ESA.