Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Staffan Rosell

Om Staffan Rosell

Forskning

Mitt forskningsprojekt fokuserar kring försörjningssituationen i de centrala delarna av etiopiska höglandet. Viktiga områden för att förstå problemen och begränsningar som jordbruksbefolkningen står inför är fokuserar på nederbördsförändringar, markens produktivitet och resurser som hushållen har så som tillgång till arbetskraft, antalet jordarter och dragdjur för att kunna plöja. Markanvändning är också centralt i forskningsprojektet.

Eroderat område på Mount Wenchi i Etiopien

Dalgång sydost om Dessie i South Wollo, Etiopien

I närheten av Hayk i South Wollo, Etiopien

Hur använder man marken?

Länkar

Medlem i forskningsgruppen 'Regioncal Climate Group': http://rcg.gvc.gu.se/

Fallstudier

  • Land use changes and rural livelihoods- a case study in Nyambwani village, Malawi ISSN 1402-3237

Posters och muntliga presentationer