Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Solveig Sotevik

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Fax
031-786 23 91
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen B Åsikten Rum B1 155
Postadress
Box 300
405 30 Göteborg

Studierektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Solveig Sotevik

Undervisningsintressen Jag undervisar helst i förskollärarprogrammets verksamhetsförlagda kurser.

Solveig är även doktorand inom forskarskolan FoRFa - forskarskola för kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande: En studie av hur vetenskaplig kunskap respektive erfarenheter från pedagogisk praktik aktualiseras i förskollärarutbildningen. Inom ramen för denna studie är jag intresserad av att förstå lärandets egenart i förskollärarutbildningen som en produkt av deltagande i utbildningen som en bestämd social praktik som i sin tur spänner över både den akademiska och den professionella praktiken vilka har olika mål och syften. Tänkbara frågeställningar är: Hur aktualiseras vetenskapligt uppburen kunskap respektive erfarenheter från pedagogisk praktik i förskollärarutbildningens praxisseminarier? Vilken kunskap kommuniceras om förskolläraryrket i förskollärarutbildningens praxisseminarier och i vad mån plockas den upp av studenterna?