Länkstig

Sara Williamsson

Studievägledare

Administrativa
enheten
Telefon
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Sara Williamsson

Studie- och karriärvägledare på institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Kontakta mig om du har frågor om hur du ska planera dina studier eller om du behöver prata om din studiesituation. Samtal med studievägledaren utgår från dina behov och omgärdas av tystnadsplikt. Vänligen mejla för att boka telefonsamtal, Zoom-samtal eller vägledningssamtal på plats.