Länkstig

Sara Bromander

Benämning saknas

Sektionen för psykiatri och
neurokemi
Besöksadress
SU Rättspsykiatri, Rågårdsvägen 5, enhet CELAM, hus 1
Gunnilse
Postadress
Centrum för etik, juridik och mental hälsa, Rågården, hus 1, SU-Östra sjukhuset
416 85 Göteborg

Om Sara Bromander

Sara Bromander, MD, Överläkare. Anställd vid Rättsmedicinalverket Kopplad till centrumbildningen CELAM vid Göteborgs universitet.

sara.bromander@rmv.se