Länkstig

Sanne Kofod Olsen

Chef

Konstnärliga
fakultetskansliet
Besöksadress
Fågelsången 1
41256 Göteborg
Postadress
Box 141
40530 Göteborg

Dekan

Konstnärliga
fakultetskansliet
Besöksadress
Fågelsången 1
41256 Göteborg
Postadress
Box 141
40530 Göteborg

Om Sanne Kofod Olsen

Jag är cand.phil. och mag.art. i konsthistoria från Köpenhamns Universitet och har en magisterexamen i ledarutveckling från Copenhagen Business School (CBS).

Jag har varit rektor för Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne & Kunsthal Charlottenborg i Köpenhamn; Direktör på Museet for Samtidskunst i Roskilde och rektor vid Det fynske Kunstakademi. Innan detta var jag anställd på Statens Kunstfond/Kunststyrelsen i Danmark, förutom att vara frilansande kurator och författare. Jag har bland annat varit medlem i Statens Kunstråd (nu statens kunstfond), Novo Nordisk Fondens kommittee for kunsthistorisk og kunstnerisk forskning och är för närvarande ordförande för Scenatet - Ensemble för experimentell musik och konceptuell konst och medlem av Bikuben Fondens kommittee for Academic Guest House i New York.

Som konsthistoriker, författare och kurator har jag varit upptagen av samtida konst och feministisk konst sedan 60-talet, särskilt inom performance konst, men även andra genrer. Under de senaste åren har mitt fokus ofta varit på ledning, både på praktisk och teoretisk nivå i förhållande till konstutbildning, men också i några år museumsledning. Jag är fortfarande upptagen av att skriva om konst och curera utställningar i begränsad utsträckning.