Länkstig

Sanna Kraft

Doktorand

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
K434
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Sanna Kraft

Ämne: Nordiska språk

Avhandlingsprojekt

I min avhandling intresserar jag mig för hur, och om, diktering med taligenkänning kan användas för att underlätta skrivprocessen för personer med stavningssvårigheter/dyslexi.

Då jag har en bakgrund som logoped intresserar jag mig ytterligare för hur de språkliga och kognitiva förmågorna inom individen påverkas av att använda detta verktyg samt vilka krav det ställs på desamma. Jag är även intresserad av att undersöka hur olika språkliga och lingvistiska mått i textprodukten skiljer sig mellan skriven text och skriven, dikterad text.

Min avhandling är en del i forskningsprojektet "Att skriva är silver och tala är guld, eller"? som leds av docent Åsa Wengelin. Med i projektet är även professor John Rack samt legitimerad logoped Fredrik Thurfjell.