Länkstig

Sandra Skogby

Doktorand

Vård vid långvariga
tillstånd
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Sandra Skogby

Forskning

Sandra är doktorand vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa och verkar inom forskningsprojektet Adole7C (AdolesCents reCeiving Continuous Care for Childhood-onset Chronic Conditions), ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs Universitet och Cape Town University i Sydafrika. Hennes doktorandtjänst är utformad som en "double degree" mellan Sahlgrenska Akademin och KU Leuven i Belgien, vilket innebär en dubbel doktorsexamen.

Sandra verkar även som transitionskoordinator för ungdomar med medfött hjärtfel vid Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus inom det nationella forskningsprojektet Stepstones.

Forskargrupp

Ingår i forskargruppen Vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård.

https://www.gu.se/forskning/vard-vid-overgangar-inom-halso-och-sjukvard

Undervisning

Sandra undervisar inom sjuksköterskeprogrammet och handleder examensarbeten på kandidatnivå.

Klinisk verksamhet

Sandra är specialistsjuksköterska med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Sandra har bred erfarenhet av barn och ungdomssjukvård och arbetar del av sin tjänst på Barnhjärtcentrum vid Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus.