Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sandra Kottum

Doktorand

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
H409a
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Sandra Kottum

Jeg ble doktorand i idé- och lärdomshistoria i september 2014. Min avhandling undersøker hvordan dyr framstilles som moralske læremestere i tre samfunnskritiske tekster fra 1600-tallets England: James Howells The Parly of Beasts (1660), Margaret Cavendish' The Blazing World (1666) og Thomas Tryons The Way to Health (1683). 

Tross ulikheter i sjanger, tema og politisk budskap har tekstene til felles at de kontrasterer edle dyr mot degenererte mennesker. Forfatterne presenterer visjoner for en ideell verden der dyr representerer de dygder og den klokskap som mennesker anses ha mistet. Denne romantiske og misantropiske idé kan spores tilbake til antikken, men antar en spesifikt tidligmoderne form hos Howell, Cavendish og Tryon. Jeg vil vise at denne formen som jeg kaller for "naturlige utopier" er et produkt av både den engelske borgerkrigen og den såkalte vitenskapelige revolusjonen.